Hakim ve Savcı adayı sınavına durdurma -14.11.2006

Danıştay, Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile sınav ve mülakata ilişkin yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

İdari yargı hakim adaylığı için yazılı sınav, ÖSYM tarafından 15 ekim 2006’da yapılmış, sınavı kazanan 482 adayın 18-26 aralık 2006 tarihlerinde mülakata alınacakları duyurulmuştu.

Adli yargı hakim adaylarının yazılı sınavı ise 25 kasımda yapılacaktı.

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile ’’Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği’’nin yürütmesini durdurdu.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile konuya ilişkin yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Danıştay 12. Dairesi, davalı idarelerden savunma geldikten sonra yürütmenin durdurulması istemini görüştü.

Daire, Adalet Bakanlığının, 9 Ağustos 2006 tarihli 100 idari yargı hakim ve savcı adayı alımı ile 15 Ağustos 2006 tarihli 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilanları ile ’’Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği’’nin tamamının yürütmesini durdurdu.

Dairenin bu kararının, gerek Hakimler ve Savcılar Kanunu gerekse Adalet Bakanlığının Kuruluşuna ilişkin Kanunda, ’’Adalet Bakanlığının hakim ve savcı adaylarını almada sınav yapma yetkisi’’ olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gerekçesine dayandırıldığı öğrenildi.

Kararın yazımının devam ettiği, yazım ve imza tamamlandıktan sonra taraflara tebliğ edileceği belirtildi.

İdari Yargı hakim adaylığı için yazılı sınav ÖSYM tarafından 15 Ekim 2006’da yapılmış, sınavı kazanan 482 adayın mülakata alınacakları duyurulmuştu.

Adli yargı hakim adaylarının yazılı sınavı ise 25 Kasımda yapılacaktı.

Davalılar, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin, dairenin kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

İtirazın ardından Danıştay 12. Dairesi, davayı esastan karara bağlayacak.

Kaynak: Ulusal Basın – 14.11.2006