HSYK Seçimi YARSAV ve Yargıçlar Sendikası Adli Yargı Adayları

Değerli meslektaşlarım,

Tüm dünyada yargı kurulları; kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı bağlamında "Hukuk Devleti"nin en önemli unsurlarından biri olan “Yargı Bağımsızlığı” ilkesini etkili bir biçimde hayata geçirme, yargıç güvencesini sağlama, adaletin etkinliğini ve kalitesini teşvik etme, yargı sistemine toplumun güvenini tesis etmeye yardımcı olma amacıyla yapılandırılmıştır. Kurulun bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, geniş tabanlı bir temsile dayanan, çoğulcu ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması, siyasal iktidarın ya da başka paralel güç odaklarının baskısına ya da ele geçirmesine imkân vermeyecek bir hukuksal ve kurumsal çerçeveye oturtulması ile mümkün olacaktır.

Şimdi önümüzde, yargıdaki kötü gidişata dur diyebileceğimiz, geçmişin özeleştirisini yapıp, yargının geleceğine dönük yeni bir yol haritası çizebileceğimiz ve yargıç ve savcılar tarafından ortaya konacak iradeyi temsil edecek HSYK’yı belirleyeceğimiz bir seçim süreci bulunmaktadır. İnanıyoruz ki, meslektaşlarımız, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına katkı vereceğine ve yargının sorunlarının çözümünde mesleğin saygınlık ve onuruna uygun bir şekilde rol oynayacağına inandığı temsilcilerini belirleyecek moral ve niteliğe sahiptir. Bu şans doğru ve isabetli değerlendirilirse kazanan yalnızca mensuplarımız değil toplumun tüm kesimleri ve aynı zamanda ülkemiz olacaktır.

HSYK seçim sürecinin başında; ilke ve değerlerimize dayalı olarak, meşru yargı örgütleri dışında hiçbir odakla birlikte irade geliştirmeyeceğimizi ve hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Görece kısıtlı olanaklarımıza karşın, dayandığımız ilke ve değerlerin her olay ve gelişmede onaylanan gücü, yargının meşru tüzel varlığı olmanın güveni ile YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak, HSYK seçim sürecini bağımsız olarak yürütme kararı aldık.

Bu süreçte, desteklenecek adayların, geniş katılımcı bir anlayış çerçevesinde belirlenmesine büyük özen gösterdik. YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak; adayları, ilkeleri ve seçim sonrasına ilişkin somut önerileri belirleme amacıyla yaptığımız bölgesel toplantılar sonucunda, bu toplantılara katılan, katılamayıp görüşlerini bildiren tüm yargı mensuplarının görüşlerini irdeleyip değerlendirdik. Bölge ve ülke düzeyinde temayül yoklamaları, anketler yaptık. Desteklenecek adayların YARSAV ya da Yargıçlar Sendikası üyesi olmasını zorunlu koşul olarak öngörmedik. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, liyakat, dürüstlük gibi temel değerlerde ve Tüzüklerimizde yer alan ilkelerde uyuşmayı esas kabul ettik. Bu şekilde adli yargıda ismi öne çıkan yaklaşık 40 kadar meslektaşımızın Yönetim Kurullarımızda tartışılıp değerlendirilmesi sonucunda aşağıda yazılı meslektaşlarımızın bu yıl yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde (Adli Yargı) desteklenmesine karar verdik. İnanıyoruz ki, arkadaşlarımız seçilmeleri halinde, insanı ve adaleti merkeze alan bir yargının yeniden inşası için, şeffaf, liyakati esas alan, objektif, hesap veren, öngörülebilen ve bağımsız ve tarafsız yargının güvencesi olan bir HSYK’nın oluşumuna katkı sunacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YARSAV YÖNETİM KURULU            YARGIÇLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU

 

AYŞE SARISU PEHLİVAN – İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi Hâkimi

BERRİN LALE ŞENOYMAK – İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi

BÜLENT YÜCETÜRK – Ankara Cumhuriyet Savcısı

İBRAHİM FİKRİ TALMAN – İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi

LEVENT ÜNSAL – Yargıtay Tetkik Hâkimi

LEYLA KÖKSAL – Ankara İş Mahkemesi Hâkimi

MURAT AYDIN – Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi

MUSTAFA BAĞARKASI – İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

MUSTAFA KARADAĞ – Ankara Aile Mahkemesi Hâkimi

NUH HÜSEYİN KÖSE – İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi

SÜLEYMAN DEMİREL – Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı