09.11.209 Adalet Bakanlığınca soruşturmalara yönelik yapılan baskı hakkında basın açıklaması

08.11.2009 tarihli Ulusal bir gazetede “yargıya siyasi baskı belgelendi” başlıklı haber üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı yönünde aynı gün açıklama yapılmıştır. 

Yapılan incelemede ve elde edilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı  üzere;  Devam »

YARSAV OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

YARSAV OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulunun 10.9.2009 gün ve 94 sayılı kararı gereğince; ikinci olağan genel kurul toplantısı, 07.11.2009 Cumartesi günü saat 10.00 da, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Konferans Salonu, Oğuzlar Mahallesi, 1366. Sokak, No:3 Balgat-Ankara adresinde, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, katılım çoğunluğu aranmadan 15.11.2009 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır. Devam »

20.10.2009 Yargıçların emekli aylıkları hakkında basın açıklaması

Yargıçlar ve onlarla aynı güvencelere sahip kılınan Cumhuriyet savcılarının aylık ve ödenekleri Anayasa’nın 139 ve 140 ncı maddelerinde; erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin zorunlu gereği olarak, diğer kamu görevlileri ve devlet memurlarından farklı düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yargıç ve Cumhuriyet savcıları, aylık ve ödenekleri yönünden yasama ve yürütme organlarına karşı güvenceli kılınmış, aylık ve ödeneklerinin yasa ile belirlenmesi koşulu getirilmiştir. Devam »

16.10.2009 YARSAV, Dünya Yargıçlar Birliği Üyeliğine kabul edildi

YARSAV, 52 ncisi Fas Marakeş’te 11-15 Ekim 2009 da yapılan ve gözlemci olarak davet edildiği Uluslararası Yargıçlar Birliği Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, Avrupa ülkelerinin ve diğer kıtalardan üye olan ülkelerin tamamından olumlu oy alarak Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) üyeliğine kabul edilmiştir. Devam »

14.10.2009 İAJ Genel Kurulunda Yapılan Konuşma

Sayın Başkan,

Dünya yargı  ailesinin seçkin temsilcileri,

Ülkem ve örgütüm adına sizleri en içten duygularla selamlıyorum.

Ülkemizde, Avrupa Birliği süreci nedeniyle 2004 yılında çıkartılan Dernekler Yasası ile yargıç ve savcıların örgütlenmeleri önündeki yasal engeller kaldırılmıştır. 26.6.2006 tarihinde 501 yargıç ve Cumhuriyet savcısı tarafından, sivil ve serbest iradeyle, kısa adı YARSAV olan “Yargıçlar ve Savcılar Birliği” kurulmuştur.

Türkiye’de yargıç ve Cumhuriyet savcıları tarafından kurulan ilk ve halen tek meslek örgütü olan YARSAV’ın, Ülkenin her yerinden ve yargının her düzeyinden üyesi bulunmaktadır. Devam »

Arama
Duyurular
Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,

Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin 
00158007290265179
nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.

T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)

Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:

1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: 00158007290265179 nolu Bankomat hesabı

2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi: 45930739-5001 nolu hesabı

3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı

Saygılarımla 06.01.2008
FORUM
Forum Bölümüne ulaşmak için alttaki linki tıklayınız. FORUM
Yargı Adresleri
 • Adalet Bakanlığı
 • Adli Sicil
 • Anayasa Mahkemesi
 • Barolar Birliği
 • Danıştay
 • HSYK
 • İAJ
 • MEDEL
 • Noterler Birliği
 • Sayıştay
 • Yargıtay