YARSAV OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulunun 10.9.2009 gün ve 94 sayılı kararı gereğince; ikinci olağan genel kurul toplantısı, 07.11.2009 Cumartesi günü saat 10.00 da, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Konferans Salonu, Oğuzlar Mahallesi, 1366. Sokak, No:3 Balgat-Ankara adresinde, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, katılım çoğunluğu aranmadan 15.11.2009 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan kurulunun seçimi
 4. Tüzük değişikliği önerilerinin alınması
 5. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması
 6. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası
 7. MEDEL üyeliğinin oylanması
 8. Dernek adına “Türkiye” sözcüğünün alınmasının oylanması
 9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi
 10. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
 11. Dilekler ve öneriler
 12. Kapanış

YARSAV YÖNETİM KURULU

NOT: Genel Kurul Çağrısı, 16.10.2009 tarihli Milliyet Gazetesi’nin Türkiye baskısında yayınlanmıştır.

AİDAT BORCU BULUNAN YARSAV ÜYELERİNİN LİSTESİ