Duyurular
Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,

Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin 

00158007290265179

nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.

T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)

Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:

1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: 
TR40 00015 158 7290265179 nolu Bankomat hesabı

2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi:
TR23000145930739-5001 nolu hesabı

3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı

Saygılarımla 06.01.2008
Adli-İdari Yargı


FORUM
Forum Bölümüne ulaşmak için alttaki linki tıklayınız. FORUM

YARSAV ÜYELİK KOŞULLARI  (ÜYELİK FORMU)

(Yargıçlar ve Savcılar Birliği Tüzüğü-Madde 8 )

(1) Birliğe;

(a) 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Yasası’na ek bir ve iki sayılı cetvellerde unvanları gösterilenlerden halen görevde bulunanlar ile adli ve idari yargıdaki yargıç ve savcı adayları,

(b) 2575 sayılı Danıştay Yasası’na tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar,

(c) 2797 sayılı Yargıtay Yasası’na tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar,

(d) 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasaya tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar ile raportörler,

(e) 357 sayılı Askeri Yargıçlar Yasası’na tabi olarak çalışan askeri yargıç ve savcılar ile adayları,

(f) a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen görevlerden çekilme veya emeklilik nedeniyle ayrı
lanlar, üye olabilirler.

(2)
Bir başka yer veya kurumda geçici veya süreli görevde bulunmak, üyeliğe engel değildir.

(3)
1. fıkranın f bendinde belirtilen kişilerin üyeliğe kabulleri için ayrıca;

(a) Görevden ayrılmaya davet, meslekten çıkarılma veya eşiti bir ceza almamış olmaları,

(b) Aktif olarak siyasal faaliyetlere katılmamış olmaları veya başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamaları,

(c) Başka bir mesleğe ait meslek örgütüne üye olmamaları,gerekmektedir.

(4)
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunda;

(a) Mesleki durumun beyan edilmesi,

(b) Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi,gerekmektedir.

(5)
Başvuru, Birlik yönetim kurulu tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Yönetim kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır. Bu konuda 11. maddenin sekizinci ila onbirinci fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.

(6)
Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

(7)
Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

(8)
Birlik organlarında görev alabilmek için, üye olmak zorunludur.

(9)
Üyelikten çıkanlar, tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

(10)
Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden; üyelik başvurusu reddedilenlerin ise, ret tarihinden sonraki iki yıl içerisinde, üyelik başvuruları kabul edilmez.

NOT : Üyelik koşullarını taşıyan hiç bir başvuru reddedilmemiştir.