-Hakim ve Savcıların Muayene ve Tedavilerine İlişkin Genelge

-Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarının trafik suçları ile ilgili işlemlere ilişkin Genelge