Avrupa Yargıçları İstişari Konseyi (CCJE)’nin Toplum Hizmetine Adanmış Yargı Yüksek Kurulları Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunduğu 10 (2007) Nolu Görüşü (Çeviri: Esin Özbilgin, Ahmet Taşyurt)

Savcıların Güvenliği ve Korunması İçin Standartlar (Dünya Savcılar Birliği-IAP)
Savcıların ve Ailelerinin  Korunması ve Güvenliği ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Deklarasyon