YARSAV, 52 ncisi Fas Marakeş’te 11-15 Ekim 2009 da yapılan ve gözlemci olarak davet edildiği Uluslararası Yargıçlar Birliği Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, Avrupa ülkelerinin ve diğer kıtalardan üye olan ülkelerin tamamından olumlu oy alarak Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) üyeliğine kabul edilmiştir.

IAJ’a her ülkeden sadece bir sivil yargıç ve savcı meslek örgütü  üye olabilmektedir. Üyeliğe kabul edilen birlik, aynı zamanda o ülkeyi de temsil etmektedir. YARSAV, IAJ’a üye olmakla, IAJ’da Türkiye’yi de temsil edecek ve IAJ Genel Kurulu’na katılacak delegelerini, YARSAV Yönetim Kurulu belirleyecektir.

IAJ’a  üye olan ülkelerin bulunduğu kıtalara göre, İAJ’ın bünyesinde Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa Yargıçlar Birliği yer almaktadır. IAJ üyeliği ile YARSAV aynı zamanda Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ) üyeliğine de kabul edilmiştir. YARSAV, Avrupa Yargıçlar Birliği’nin 42 nci, Dünya Yargıçlar Birliği olarak tanımlanan IAJ’ın ise 76 ncı üyesi olmuştur. IAJ Genel Kurulunda, Azerbaycan ve Bermuda’da üyeliğe kabul edilmiştir.

Merkezi Roma’da bulunan IAJ Başkanı Jose Maria Bento COMPANY, YARSAV’ın üyeliğe kabulü nedeniyle YARSAV Başkanı’na IAJ rozetini takmıştır. YARSAV’ın üyeliğe kabul konusunda raportörlüğünü de yapan EAJ Başkanı Norveçli Bjorn Solbakken ve IAJ Başkanı İspanyol Bentony, YARSAV’ı ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etmişlerdir.

IAJ Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde, YARSAV’ın yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi, insan hakları ihlallerinin yaşanmaması ve de tekrarlanmaması için yaptığı çalışmalar ve yarattığı kamuoyu duyarlılığı övgüyle karşılanmış, Türkiye’de hukuk devletinin ilerlemesi için YARSAV’ın varlığı takdirle karşılanmıştır. YARSAV’ın bu çalışmaları sırasında karşılaştığı saldırıların, sivil meslek örgütlerinin gerekliliğini ve YARSAV’ın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için ne kadar gerekli olduğunu teyid ettiği belirtilerek, YARSAV’ın kurulduğundan itibaren üç yıl süre ile yapmış olduğu ve irdelenen tüm çalışmaları övgüyle karşılanmış ve YARSAV’a yönelik saldırılar eleştirilmiştir.

Kısa adı  MEDEL olan Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupa Yargıçlar Birliği de YARSAV’a üyeliğe kabul için davetiye göndermiş olup, Kasım ayında yapılacak YARSAV Genel Kurulu’nda MEDEL üyeliği oylanacaktır.

Kamuoyuna saygı  ile duyurulur.16.10.2009

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı