Adli ve İdari Yargıda 2009 Dönemi Güz Kararnamesi Hk.

             Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Tüzüğünde yeralan ilkeleri ve kuruluşundan bu yana sergilediği hukuk mücadelesi ile hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu bağlamda,  Adli ve İdari yargıda 2009 güz dönemi atama kararnamesinin 28.12.2009 tarihi itibarıyle henüz çıkartılmamış olması ve bu gecikmenin yargıç ve Cumhuriyet savcılarının özlük haklarına temas etmesi nedeniyle bu konuda bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. Devam »

ADALET BAKANLIĞI İNTERNET ERİŞİMİ

ADALET BAKANLIĞI’NA

ANKARA       

Üyelerimiz ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan adliyelerde görev yapan üyemiz olmayan diğer yargıç ve savcılar tarafından mesai saatleri içinde internetten faydalanamadıkları, yaklaşık bir aydan beri bağlantının engellendiğine dair şikayetler yoğun bir şekilde iletilmektedir.     Devam »

HAKLARINDA DİNLEME KARARLARI VERİLDİĞİ KUŞKUSU BULUNAN YARGIÇ VE CUMHURİYET SAVCILARINA ÇAĞRI

Başbakan aleyhine tazminat kararı veren Yargıç Sevgi Övüç’ten başlayarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan aleyhine kararlar veren Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, radikal ve yasadışı tarikat odaklanmalarını, bunların yurtdışı ve bazı kamu görevlileri ile bağlantılarını ortaya koymak yolunda soruşturma yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı  İlhan Cihaner, YARSAV’ ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilişkin suç duyurusu üzerine yapılan yönteme aykırı iletişimin tesbiti ile ilgili olarak kanıt tesbiti yapmak üzere görevlendirilen Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı, yasa dışı örgüt soruşturmalarını yürüten Adana, Konya, Yalova Cumhuriyet Başsavcıları ile İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları, yargıya yönelik müdahalelere ve hukuk dışı uygulamalara karşı duruşu ve tüzüğümüz çerçevesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle kurucu başkanımız Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve daha birçok meslektaşımız, Adalet Bakanlığınca yıldırma ve baskı altına almayı amaçlayan soruşturmalara tabi tutulmuşlardır. Verilen örneklerden de anlaşılabileceği üzere bu soruşturmalar ilahi bir tesadüfün ürünü değildir. Siyasal iktidarın onaylamadığı türden soruşturmalar açan, kararlar veren,  ifade özgürlüğü kapsamında açıklamalar yapan  yargıç ve savcılar, örneği görülmemiş bir baskı ve sindirme politikasıyla karşı karşıyadır. Devam »

YARGI KARARLARININ UYGULANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/4. maddesinde; yasama ve yürütme organları  ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyecekleri ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceleri belirtilmiştir.
Devam »

20.11.2009 TARİHLİ DANIŞTAY KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMAYLA İLGİLİ YARSAV’IN BASIN BİLDİRİSİ

           Türk hukuk tarihi, özellikle  son yıllarda siyasilerin beklentilerine uygun karar vermeyen bağımsız yargı organlarına yönelik hakka, hukuka, adalete sığmayan ölçü ve yoğunlukta yapılan saldırıları üzerinden yazılmaktadır. Devam »

Arama
Duyurular
Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,

Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin 
00158007290265179
nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.

T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)

Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:

1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: TR400002500158007290265179 nolu Bankomat hesabı

2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi: TR23000145930739-5001 nolu hesabı

3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı

Saygılarımla 06.01.2008
FORUM
Forum Bölümüne ulaşmak için alttaki linki tıklayınız. FORUM
Yargı Adresleri
 • Adalet Bakanlığı
 • Adli Sicil
 • Anayasa Mahkemesi
 • Barolar Birliği
 • Danıştay
 • HSYK
 • İAJ
 • MEDEL
 • Noterler Birliği
 • Sayıştay
 • Yargıtay