A-      15.11.2009 günlü 2. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Nuh Hüseyin Köse, Remzi Özdemir, Kazım Dağdeviren, Eray Karınca, Gürsel Özkan, Mehmet Ruşen Gültekin, Emine Ülker Tarhan, Leyla Köksal, Fetih Sayın,  M. Önder Tekin, Murat Arslan, Ali Rıza Aydın ve Hasan Akgedik seçilmişlerdir.

YARSAV Yönetim Kurulu, 19.11.2009 günü toplanarak, seçim ve görev dağılımı yapmıştır. Buna göre;

Başkan                      : Emine Ülker TARHAN

Genel Sekreter         : M. Önder TEKİN

Sayman                     : Murat ARSLAN

Başkan Yardımcısı    : Kazım DAĞDEVİREN

Başkan Yardımcısı    : Nuh Hüseyin KÖSE

Başkan Yardımcısı    : Fetih SAYIN

Olarak oybirliğiyle belirlenmiştir.

B-                Yeni Yönetim Kurulu, evrensel hukuk ve yargı bağımsızlığı, yargıç ve savcı güvencesi ilkeleri ile Tüzüğü’nde belirtilen diğer ilkeler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası alanda faaliyetini, 3,5 yıldır gerçekleştirilen çalışmaların hız ve desteğiyle sürdürmeye devam edecektir.

C-               Başta Kurucu Başkanımız Ömer Faruk Eminağaoğlu olmak üzere emeği geçen önceki yönetim kurulu üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Teslim ettikleri hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı bayrağının elden hiç düşmeden yürüyeceğini, onlardan hiç ayrılmayacağımızı, demokratik yollarla teslim aldığımız görevi onlarla birlikte sürdüreceğimizi bildiriyoruz.  

D-               Türkiye’de yargıç ve savcı örgütlenmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konularında harcadıkları emek ve gösterdikleri özveri, sadece Ülkemizde değil tüm uluslararası yargıç ve savcı örgütleri arasında takdirle karşılanan ve bu alanda bir simge haline gelen, Kurucu Başkanımız Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, eskisi gibi yine YARSAV’la bütünleşmiş olarak aramızda olduğunu onur duyarak açıklıyoruz.

E-                Ülkemizde hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı üzerindeki tehditlerin had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yargının kuşatılmasından sadece yargı değil tüm toplum büyük zarar görüyor. Toplumun en haklı ve demokratik denetim yolu olan “yargı denetimi” elinden alınıyor. Bağımsız yargı denetimi, yerini yürütme gücüne bırakılmak isteniyor. “YARSAV olmasaydı, hukuk ve yargı üzerinde oynanan oyunları öğrenemeyecektik” diyen kitleler, bir demokratik kitle örgütünün ne kadar önemli olduğunu, YARSAV’ın bu alandaki çalışmalarının da önem ve etkisini vurgulamış oluyorlar. 

F-                Temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan bu uygulamalara karşı, yargı bağımsızlığı ve “demokratik, lâik ve sosyal hukuk Devleti”nin tüm kural ve kurumlarıyla yaşama geçirilmesi hedefiyle mücadele kararlılığımızı sürdüreceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururuz.19.11.2009

 

YARSAV YÖNETİM KURULU