T U TA N A K 
 

     YARSAV Yönetim Kurulu’nun  10.9.2009 tarih ve 94 sayılı kararı  gereğince, 2 nci seçimli olağan genel kurul toplantısının tüzük değişikliği gündemli olarak 07.11.2009 tarihinde saat 10.00’da, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Konferans Salonu, Oğuzlar Mahallesi, 1366. Sokak, No:3 Balgat-Ankara adresinde yapılması, bu ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurulun aynın yer ve saatte, 15.11.2009 günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 

     Genel kurul gündem ve çağrısı Milliyet Gazetesinin 16.10.2009 tarihli Türkiye baskısında yayınlanmış, Dernek yerleşim yerinde asılmış olup, internet adresimiz olan yarsav.org.tr adresinde de yayınlanmaktadır. 

     07.11.2009 Cumartesi günü saat 10.00′ da yapılması gereken genel kurul toplantısı için, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin (807 üyenin) katılımının sağlanması gerekmekte olup, belirtilen günde saat 09.30-10.30 saatleri arasında genel kurulun gerçekleştirileceği adreste hazır bulunulmuş, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, genel kurul üye listesi hazırun cetvelinden de anlaşılacağı üzere, yapılan çağrıya rağmen ilk gün, toplantı yetersayısı için Tüzük uyarınca gereken yeterli çoğunluk sağlanamadığından, genel kurul toplantısı yapılamamıştır. 

     Bu durumda 15.11.2009 günü aynı yer ve saatte genel kurulun gerçekleştirilmesi gerektiğinden, 07.11.2009 günü toplantı  yetersayısının sağlanamadığına yönelik düzenlenen bu tutanak imza altına alınmıştır. 07.Kasım.2009 Cumartesi saat 10.30