4855 Sayılı  Yasa’nın 62 nci maddesine yapılan ek düzenleme nedeniyle, eşleri zorunlu atamaya tabi olan yargıç ve Cumhuriyet savcılarının öğretmen eşleri, norm kadro uygulaması dışında bırakılmış iken, bu uygulama 2005 yılında kaldırılıp, yerine, il emrine atama uygulaması getirilmiştir. 2009 yılı başına kadar, Kaymakamlar ve Milli Eğitim Müdürleri bu konuda yaşanan sorunların çözümünü sağlarken, 2009 yılında atama ve nakil yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, il emrine atama uygulaması da kaldırılmıştır.

Şu an yürütülen uygulamaya göre, atama isteyenlere, internetten boş yerler bulmaları, buna göre tercih yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Ancak, aynı yönetmelik uyarınca, öncelikle il içi atamaları yapılmakta olup, il dışından yapılan atama istekleri bundan sonra değerlendirilmektedir. İl dışı atama tercihleri yapılmadan önce, il içi atamalar gerçekleştirildiğinden, bu süreçte il ve ilçe merkezlerindeki kadrolar dolmakta, yargıç ve Cumhuriyet savcılarının öğretmen eşleri, özellikle mesleğin özel konumu düşünüldüğünde, görev yapmaları bir çok yönden sakıncalar içeren şehir dışı yerlere atanmak durumunda kalmaktadır. İl ve ilçe içinde tercih yapılacak kadroların dolması halinde ise üç yıla kadar ücretsiz izin uygulaması başlatıldığından, ücretsiz izin almaya yönlendirilmektedirler. Öğretmenlik mesleğini yapan eşler, ya köye gitmekle ya da ücretsiz izin almakla baş başa bırakılmaktadırlar.

Yargıç ve Cumhuriyet savcıları ve aileleri için büyük bir sorun oluşturan uygulamaya ivedilikle çözüm bulunmalıdır. Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları, yargıç ve Cumhuriyet savcılarının yaz dönemi atama kararnamesi sırasında gösterdikleri yakın dayanışma benzerini sürdürüp bu konuda da göstererek, meslektaşlarımızın çok ileri düzeyde yaşadığı bu sorunun, atamaların 10 ila 20 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor olması gözetilerek, ivedilikle çözümünü sağlamalıdırlar.

Saygılarımla.12.8.2009

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı

Not: Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanına iletilmiştir.