Dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa’nın 14 ncü maddesi, hukuka uygun olmasa da, Anayasa hükmü olarak yürürlüktedir. Bu maddeden kaynaklanan sorunların çözümü, maddenin görmezden gelinmesiyle değil, yöntemince değiştirilmesiyle olanaklıdır.
 
Anayasa’nın 14 ncü maddesi yürürlükte kaldığı sürece, bir hukuk devletinde yasama organı başkanı bile olsa hiç kimse, bu maddeye dayalı mahkeme kararlarının uygulanmasını engelleyemez. Anayasaya sadakat içindeki kişiler, Anayasa ve mahkeme kararlarını görmezden gelemezler. Aksi sorumluluk doğuracağı gibi Anayasayı her türlü ihlalleri de özendirir. Topluma mesaj verilmek isteniliyorsa, bir hukuk devletinde bunun şekli ve yöntemi bellidir. Bu nedenle hiç kimse yargı organlarını hedef haline getirmemelidir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.08.10.2009
 
 
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
YARSAV Başkanı