Yarsav, 28.07.2006 tarihinde Dünya Yargıçlar Birliğine ve onun bölgesel kuruluşu olan Avrupa Yargıçlar Birliğine üye olmak üzere resmi başvuruda bulunmuştur.

Sayın üyelerimizin 2008 yılı ödentilerini (75 YTL.) T.Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şb. 749?2000024 nolu hesabına, Türkiye Ziraat Bankası-Bakanlıklar Şb. 45930739?5001 nolu hesabına veya 5313590 numaralı posta çeki hesabına gecikmeksizin yatırmaları Birliğimize güç katacaktır.

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

“ 2. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği, 5-6 Temmuz 2008”

Doç Dr Ali Rıza Çınar
19.3.2008 Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı ile Yargıçlık ve Savcılık Güvencesi
19.3.2008 ERKLER AYRILIĞI İLKESİ AÇISINDAN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE YARGIÇLIK VE SAVCILIK GÜVENCESİ (Doç Dr Ali Rıza Çınar makalesi) ERKLER AYRILIĞI İLKESİ AÇISINDAN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE YARGIÇLIK VE SAVCILIK GÜVENCESİ(Doç Dr Ali ...

Yasayla Darbe Olur mu? *
"Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı" Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderildi. Anayasanın 135. maddesine göre kurulacak olan yargıç ve savcılara ilişkin meslek kuruluşuyla, tüm yargıç ve savcıların tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Ancak, aynı Tasarı’nın geçici 3. maddesiyle...

Dernek Kurma Özgürlüğü ve Anayasa*
GİRİŞ Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nunda derneklerin tüzük incelemeleri ve denetimleriyle ilgili kimi değişikliklerin gündeme gelmesiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiği öğrenilen “Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı&...

Yarsav’ın Kuruluş Süreci
Yarsav’ın Kuruluş Süreci Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı   Sayın Başkan; Sayın Panelistler ve Değerli Katılımcılar, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada kamusal kimliğim gereğince değil, kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başk...

Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği
Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği ÇETİN AŞÇIOĞLU Yargıtay Onursal Üyesi  

Aralarında yüze yakın yüksek yargıcın da bulunduğu, altı yüzün üzerinde yargıç ve savcı "Yargıç ve Savcılar Birliği" (YARSAV) adı altında örgütlenerek ilk önemli adımı attı.
***

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme Ali Rıza AYDIN Anayasa Mahkemesi Raportörü   GİRİŞ            Evrensel yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, yargıç ve savcı güvencesinin sağlanmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yar...

Yarsav’ın Kuruluş Süreci
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı   Sayın Başkan; Sayın Panelistler ve Değerli Katılımcılar, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada kamusal kimliğim gereğince değil, kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı sıfatıyla bulunuyorum.   Konuşm...

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme
Ali Rıza AYDIN Anayasa Mahkemesi Raportörü   GİRİŞ            Evrensel yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, yargıç ve savcı güvencesinin sağlanmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmayı, hukukun üstün ve egemen olmasını, meslek sorunla...

Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği
ÇETİN AŞÇIOĞLU Yargıtay Onursal Üyesi  

Aralarında yüze yakın yüksek yargıcın da bulunduğu, altı yüzün üzerinde yargıç ve savcı "Yargıç ve Savcılar Birliği" (YARSAV) adı altında örgütlenerek ilk önemli adımı attı.
***

Yarsav, siyaset üstü bir kuruluş olarak "yargı bağıms...