Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,
 
Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan   üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin    749-2000024 nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.
 
T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği  arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar  kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.
 
Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)  
 
Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki  banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:
 
1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: 00158007290265179 nolu Bankomat hesabı
 
2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi: 45930739-5001 nolu hesabı
 
3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı
 
Saygılarımla 06.01.2008
 
 
 
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yönetim Kurulu
Adına
Ahmet TAŞYURT
Sayman

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

“ 2. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği, 5-6 Temmuz 2008”

Ali Rıza Aydın
19.3.2008 Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı ile Yargıçlık ve Savcılık Güvencesi
19.3.2008 ERKLER AYRILIĞI İLKESİ AÇISINDAN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE YARGIÇLIK VE SAVCILIK GÜVENCESİ (Doç Dr Ali Rıza Çınar makalesi) ERKLER AYRILIĞI İLKESİ AÇISINDAN YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE YARGIÇLIK VE SAVCILIK GÜVENCESİ(Doç Dr Ali Rıza &Cced...

AVRUPA YARGIÇ VE SAVCI BİRLİKLERİNİN KURULUŞU, GELİŞİMİ VE YARGI İÇİNDEKİ ROLÜ
     Çeviren: Dr. Mehmet Ruşen GÜLTEKİN

1- Yargıç ve savcı birliklerinin varlığına ilişkin ihtiyaç ve fikirler yeni değildir. Daha 20. yüzyılın başında bazı ülkelerde yargıç ve savcı birlikleri kurulmaya başlamıştır. (&O...

27.10.2008-Terörle Mücadele Konusunda Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Terörle mücadele kapsamında yapılması gereken düzenlemeler bağlamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmekte olduğuna ilişkin bazı çalışmalar kamuoyuna yans...

Yasayla Darbe Olur mu? *
"Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı" Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderildi. Anayasanın 135. maddesine göre kurulacak olan yargıç ve savcılara ilişkin meslek kuruluşuyla, tüm yargıç ve savcıların tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Ancak, aynı Tasarı’nın geçici 3. maddesiyle...

Dernek Kurma Özgürlüğü ve Anayasa*
GİRİŞ Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nunda derneklerin tüzük incelemeleri ve denetimleriyle ilgili kimi değişikliklerin gündeme gelmesiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiği öğrenilen “Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı&...

Yarsav’ın Kuruluş Süreci
Yarsav’ın Kuruluş Süreci Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı   Sayın Başkan; Sayın Panelistler ve Değerli Katılımcılar, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada kamusal kimliğim gereğince değil, kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başk...

Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği
Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği ÇETİN AŞÇIOĞLU Yargıtay Onursal Üyesi  

Aralarında yüze yakın yüksek yargıcın da bulunduğu, altı yüzün üzerinde yargıç ve savcı "Yargıç ve Savcılar Birliği" (YARSAV) adı altında örgütlenerek ilk önemli adımı attı.
***

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme Ali Rıza AYDIN Anayasa Mahkemesi Raportörü   GİRİŞ            Evrensel yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, yargıç ve savcı güvencesinin sağlanmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yar...

Yarsav’ın Kuruluş Süreci
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı   Sayın Başkan; Sayın Panelistler ve Değerli Katılımcılar, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada kamusal kimliğim gereğince değil, kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı sıfatıyla bulunuyorum.   Konuşm...

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme
Ali Rıza AYDIN Anayasa Mahkemesi Raportörü   GİRİŞ            Evrensel yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, yargıç ve savcı güvencesinin sağlanmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmayı, hukukun üstün ve egemen olmasını, meslek sorunla...

Yargıda olumlu bir girişim: Yargıç ve Savcılar Birliği
ÇETİN AŞÇIOĞLU Yargıtay Onursal Üyesi  

Aralarında yüze yakın yüksek yargıcın da bulunduğu, altı yüzün üzerinde yargıç ve savcı "Yargıç ve Savcılar Birliği" (YARSAV) adı altında örgütlenerek ilk önemli adımı attı.
***

Yarsav, siyaset üstü bir kuruluş olarak "yargı bağıms...