Ali Rıza Aydın
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme

Ali Rıza AYDIN
Anayasa Mahkemesi Raportörü
 
GİRİŞ
 
         Evrensel yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, yargıç ve savcı güvencesinin sağlanmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yar
Dernek Kurma Özgürlüğü ve Anayasa*
GİRİŞ
Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu?nunda derneklerin tüzük incelemeleri ve denetimleriyle ilgili kimi değişikliklerin gündeme gelmesiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiği öğrenilen ?Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı&
Yasayla Darbe Olur mu? *
"Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı" Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderildi. Anayasanın 135. maddesine göre kurulacak olan yargıç ve savcılara ilişkin meslek kuruluşuyla, tüm yargıç ve savcıların tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Ancak, aynı Tasarı’nın geçici 3. maddesiyle