27.10.2008-Terörle Mücadele Konusunda Basın Açıklaması

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
Terörle mücadele kapsamında yapılması gereken düzenlemeler bağlamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmekte olduğuna ilişkin bazı çalışmalar kamuoyuna yansımıştır.
 
Terörle mücadelenin; adli, inzibati, ekonomik, sosyal, siyasal vb birçok boyutta ve ancak her boyutuyla mutlaka hukuk devleti ilke ve kuralları içerisinde yapılması, bu mücadelenin de etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği tartışmasızdır. Bu nedenle terörle mücadele adı altında insan haklarında hukuk dışı kısıtlamalar hiçbir zaman gündeme gelmemeli, terörle mücadele için veya bu durum fırsat bilinerek, devlet polisiye bir yapılanmaya kaydırılmamalıdır. Aksi durumda amacı aşan ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayan sonuçlara neden olunabileceğinden, konu ihtiyatla değerlendirilmeli ve hukuk devleti ilkesi gözardı edilmemelidir.
 
Bu bağlamda terörle adli mücadelenin; etkin, kararlı, insan hakları ihlallerine neden olunmadan ve de caydırıcı nitelikte yürütülebilmesi, soruşturmaların tarafsızlıkla ve kolluğun etkisi altında kalınmadan yapılabilmesi için, aynı zamanda savcılıklar arasında eşgüdümü sağlayacak ve yürütmenin etkisi altında kalmayacak "Ülke Başsavcılığı" kurumunun ve de tamamen bu kuruma bağlı ?adli kolluğun? diğer ülkelerden geri kalınmadan kurulması gerektiği, çeşitli platformlarda dile getirilmiş ise de, hala daha ülkemizde siyasi irade tarafından bu konu değerlendirmeye alınmadığı gibi telaffuz dahi edilmemektedir. Bu tutum, hukuksal mücadelenin adli ayağındaki yıllardır süregelen sorunların çözümünde yapıcı yaklaşımlara kapalı durulduğunun da açık bir ifadesidir.
 
Bu tablodan bakıldığında, hukuk devletinden polis devletine doğru bir gidişe neden olabilecek düzenlemelerden uzak durulmalıdır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.10.2008
 
YARSAV YÖNETİM KURULU