12.5.2009 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulması hakkındaki yasa tasarısı hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen beyanat

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, terör söylemi kullanıldığı için kimsenin karşı koymadığı, ancak gerek görevleri gerekse idari yapılanması itibarıyla, bir hukuk devletinde oldukça fazla sorunları ortaya çıkaracak yapılanma olacaktır. İçişleri Bakanlığına bağlı bu yapılanma, aynı Bakanlığa bağlı olmayan, MİT ve Genelkurmay Başkanlığından her türlü istihbari bilgiyi almakla yetkilendirilmiştir ki, bu durum hiyerarşik sorunları da beraberinde getirecektir. Bu kurum aynı zamanda ikinci bir Milli Güvenlik Kurulu olarak karşımıza çıkacaktır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği korunan Adalet Bakanlığı Müsteşarının bu sıfatlarıyla istihbari yetkiler içeren Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nda da yer alması, yargı bağımsızlığı yönünden izah edilemez.


Her türlü istihbaratı toplayacak, değerlendirecek, eylem planları hazırlayacak ve bu planların uygulanmasını izleyecek anılan birime operasyonel yetkilerin verilmediği belirtilerek, yaşanabilecek olası sorunlar perdelenmektedir.


Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti niteliğini pekiştirecek yeni birimler kurulacağı, bu bağlamda idarenin bütünüyle dışında oluşturulacak bir adli polisten ve ülke başsavcılığından ısrarla uzak durulurken, özellikle söz konusu Müsteşarlığın kurulmak istenmesi, temel hak ve özgürlükler için çok ciddi sorunların yaşanmasına neden olacaktır.


Bu yeni yapılanmada terör söylemi kullanılarak, iktidarı kullanan güçle aynı söylemde olmayan her türlü düşüncenin iktidar tarafından izlenmesi yolunda çalışmalar yürütülebilecek ve toplum bu eksende rahatlıkla yönlendirilebilecektir. Bunu engelleyecek hükümler söz konusu olmadığı için, anılan birimin sivil sıkıyönetimi gerçekleştirecek bir yapılanma olarak çalışmasını engelleyecek hiç bir hükme yer verilmediği de gözetildiğinde, hukuk devleti kendisine çok sorunlar yaratabilecek bir yapılanma ile karşı karşıya bırakılmaktadır.


Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti niteliğiyle, hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayan bu yeni yapılanmadan ısrarla uzak durulması, anılan niteliklerin korunması yönünden zorunludur.12.5.2009


Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı