03.5.2009 Anayasa Mahkemesi Başkanvekili'nin dinlenme iddiaları hakkında ANKA Ajansı'na verilen beyanat

?Usul kuralları ve hukuku dolanmanın da ötesinde anayasal ve yasal koşulları dışlayarak, yetkisiz biçimde, hukuka aykırı olarak üstelik de kapatma davası sürecinde Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanvekili?nin, hukuk kuralları gereğince kayda alınmaması veya imhası gereken iletişiminin kayda alınıp Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesi, bunu gerçekleştiren birimler için siyasallaşma dışında hiçbir kavramı akla getirmemektedir.


Sayın Başkanvekilinin kişiliğinin yanında, Anayasa Mahkemesi?ne de ağır bir saldırı niteliği taşıyan bu işlem nedeniyle, söz konusu yazının Anayasa Mahkemesi?ne ulaşmasına rağmen, herhangi bir işlem yapılmaması, kişisel ve kurumsal saldırıya sessiz kalınması ise ayrıca düşündürücüdür.


Kamuoyunda uzunca süredir yer edinen bir soruşturma fırsat bilinerek Yargıtay, Danıştay, YARSAV ve şimdi de Anayasa Mahkemesi?ne yönelen bu saldırı karşısında, yargının resmi ve sivil kurumlarını hedef alan ve giderek artan iş ve işlemler nedeniyle Adalet Bakanı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yetki ve görevleri çerçevesinde tüm bu durumları ivedilikle değerlendirmeli, hukuksal gereğini yerine getirmelidirler.? 03.5.2009


Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı