05.12.2008 Seçmen artış rekoru Nilüfer?de?

(Bursa Haber Gazetesi) - Türkiye?nin her tarafından seçmen kütükleriyle ilgili tartışma haberleri geliyor. 22 Temmuz 2007?den bu yana geçen 16 ayda seçmen sayımız 6 milyon artmış. Bursa?daki duruma da bakalım. Milletvekili seçiminde 1 milyon 515 bin 111 kayıtlı seçmen vardı. Bugün askıdan indirilecek listelerdeki seçmen sayısı 269 bin 413 artarak 1 milyon 784 bin 524?e ulaştı. Artış oranı yüzde 17.78?

En fazla merak edilen Nilüfer?e bakalım. Bu ilçenin genelinde 16 ay önce milletvekili seçimindeki kayıtlı seçmen sayısı 150 bin 748?di. Askıya çıkan seçmen listelerinde 197 bin 837 kişinin adı var. Nilüfer?de 16 ay içinde 47 bin 89 seçmen artışı olmuş.Yani 2007?ye göre kayıtlı seçmen oranı yüzde 31.24 artmış !...

Nilüfer özel bir örnek olduğu için köşeme taşıdım. Başkan Bozbey, seçmen taşınmasıyla ilgili ciddi kaygıları ve gözlemleri olduğunu önceki gün açıklamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu?nun yayınladığı genelgeye göre bu akşam saat 17.00?ye kadar yapılacak ve dikkate alınacak itirazlar 16 Aralık 2008?e kadar kütüklere işlenecek. Ayrıca tartışmalı itirazları seçim kurulları en geç 20 Aralık 2008 saat 17.00?ye kadar kesin olarak karara bağlayacaklar. Bursa?nın seçmen sayısı bu tarihten sonra netleşecek.

Askı süresi ve muhalefet partilerinin hazırlıksız olmalarını da dikkate aldığınızda Bursa sayıları çok fazla değişmez. Türkiye genelindeki tartışmalar arttıkça Yüksek Seçim Kurulu?nun önüne çok somut belgeler ulaştığında bir yüksek yargı kararı beklenebilir. Listelerin yeniden değerlendirilmesi gibi ancak bu da şu aşamada pek mümkün görünmüyor.
Dünkü Cumhuriyet?te, seçmen listeleriyle ilgili tartışmanın kaynağı şöyle dile getiriliyordu:

Seçmen sayısının 6 milyon artmasına yol açtığı belirtilen düzenleme Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun?a eklenen bir fıkra ile ortaya çıktı. Değişiklik, 13 Mart 2008 tarihinde TBMM?de kabul edildi. Yasanın seçmen kütüğüne ilişkin 33. maddesi, AKP döneminde yapılan düzenlemeyle şu şekilde değiştirildi: ?Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu?nca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir.? Böylece seçmen kütüğünün YSK tarafından yapılması esası terk edilerek, İçişleri Bakanlığı?nda oluşturulan adres kayıt sisteminin veri tabanı kabul edilmesi yöntemine geçildi.

Yargıtay Onursal Başsavcılarından Sabih Kanadoğlu?da bu koşullarda seçimin meşruiyetinin tartışmalı olacağını şu sözleriyle açıklıyordu:

?Yasa çıktığı dönemde Anayasa Mahkemesi?ne başvurularak, ?Anayasa?ya aykırı yasa yapıldı? denilseydi mesele yoktu. Çünkü yapılan düzenleme ile anayasa örtüşmediği gibi çelişmektedir. Seçmen sayısının 6 milyon artışı da yürütmenin tespit ettiği bir belirleme. Seçmen sayısının artması nedeniyle de seçimlerin dürüstlüğü konusu kuşkulu hale gelecektir. Yasal değişiklikle YSK kendi yetki ve görevini idareye devretmiştir. Şu anda yürütmeye bağlı birimlerce oluşturulmuş bir seçmen kütüğü ile karşı karşıyayız. Seçmen kütüğünü de yürütme düzenliyor. Böyle bir seçimin meşruiyeti tartışmalı olacaktır.?

Haberin devamında Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa uyarınca seçimlerin dürüstlüğünün seçmen kütüğü oluşturulmasından oyların sayımına kadar tüm süreçleri kapsadığını bildiriyor ve şöyle konuşuyor:
?Yürütme organının hazırladığı kayıtlar seçmen kütüklerinin veri tabanını oluşturuyor. Tarafsız yargı denetiminden çıkılması tartışmalı bir durum. Bir yasa değişikliği var ama anayasa ile bağdaşmıyor

Eskiden belediyeler de bina cetvelleri oluşturuyor ve adresin gerçekte olup olmadığını seçim kurulu karşılaştırarak netleştiriyordu. Ama şimdi olmayan bir adres bildirilebilir ve seçim kurulu bunu tespit edemez. Seçmen kütüğü oluşturulmasını idareye devrederseniz sağlıklı bir denetim yapmak çok zordur. Eğer bu kütükler oluşturulurken seçim kurulları ile birlikte oluşturulmuş olsaydı bir yere kadar kabul edilebilirdi. Çünkü seçimlerin dürüstlüğü ve tarafsızlığı bunları gerektirir.?

Bursa Haber Gazetesi ? Levent Gencelli

http://www.bursahaber.com.tr/yazi.php?yazi=6569