28.7.2008 The Guardian'da Yer AlanHabere İlişkin Basın Açıklaması

28.7.2008 tarihli The Guardian gazetesinde YARSAV Başkanı olarak tarafımla yapılan bir söyleşiye yer verilmiş, söyleşi değişik basın yayın organlarında farklı başlıklarla kullanılmıştır.

Söyleşi, kişisel tesbitler niteliğinde yayınlanmış ise de, kişisel hiç bir tesbite yer verilmeksizin sorulan sorular karşısında, açılan siyasi parti kapatma davasının hukuksal dayanak ve gerekçeleri ile Türk hukuk sisteminde siyasi parti kapatmaya yönelik nedenler ve mevzuat, hukuksal bir fotoğrafın yansıtılması anlamında objektif olarak aktarılmış, bu konuda karar merciin Anayasa Mahkemesi olduğu, içerden ve dışardan hiç kimsenin karar sürecine müdahale etmemesi, yargılama sonucunu beklemesi, sonuçta Anayasa Mahkemesi?nin iç hukukun bir parçası olan evrensel düzenlemeleri de gözeterek bir karar vereceği, hatta en olumsuz karar halinde dahi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine başvuru yolunun açık olduğu, Türkiye?nin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını uyguladığı vurgulanmıştır.

Ayrıca hukuksal konularda sadece siyasi organlardan değil, hukuk çevrelerinden görüş alınmasının, daha sağlıklı değerlendirmeleri ortaya çıkaracağı vurgulanmıştır.

Yine özgürlüklerin genişletilmesi sürecinde 2004 yılında yapılan bir yasa değişikliği ile yargıda örgütlenmenin olanaklı kılındığı, bu çerçevede 2006 yılında YARSAV?ın kurulduğu, ancak kuruluş sonrasında YARSAV?ın tüzüğüne ve kurucularına müdahale edildiği, kapatılma ve dağılmaya yönelik iki ayrı soruşturma açıldığı, yine YARSAV?ın kapatılmasına yönelik iki ayrı yasa tasarısının TBMM?ne sunulduğu ve hazırlanan Anayasa taslağına da YARSAV?ın kapatılmasına yönelik hüküm eklendiği de vurgulanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 28.7.2008

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
YARSAV Başkanı


http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/28/turkey.islam