08.3.2008 Yargıç yazılı sınavına durdurma

08.3.2008 Yargıç yazılı sınavına durdurma  

Yargıç yazılı sınavına durdurma  

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay 12. Dairesi, adli yargı yargıç adaylığı sınavında kullanılan puanlama yönteminin gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olduğu yönünde Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) yaptığı başvuruyu haklı buldu. Danıştay, adli yargı ve yargıç adaylığı yazılı yarışma sınavının yürürlüğünü durdurdu.  

Adalet Bakanlığı, 3 Kasım 2007 tarihindeki sınavda, adayların gerçek puanlarını yansıtan değil, puanların yüksek olarak açıklanmasına neden olan bir formül uyguladığı iddiasıyla YARSAV tarafından dava konusu edilmişti.  

YARSAV, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın, bu sınavın dayanağını oluşturan ilan duyurusunun 4. bendindeki, standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik kural ile aynı bendin ikinci paragrafındaki 'ağırlıklı' sözcüğü ile başlayıp 'büyüğü' sözcüğü ile biten bölümünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.

YARSAV'ın başvurusunu görüşen Danıştay 12. Dairesi sınavın yürütmesini durdurdu. YARSAV, karara uyulması için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu. Adalet Bakanlığı da başvuru üzerine yaptığı yazılı açıklamada Danıştay'ın verdiği karara uyacaklarını ve mülakat sınavını kazananların atamalarının yapılmayacağını duyurdu. 

Cumhuriyet Gazetesi-08.3.2008