08.3.2008 Hâkim ve savcı atamasına Danıştay freni

08.3.2008 Hâkim ve savcı atamasına Danıştay freni  

Hâkim ve savcı atamasına Danıştay freni  

Adalet Bakanlığı, Danıştay'ın kararından sonra açıklama yaptı: Daha önce başarılı olan adayların ataması yapılmayacak  

RADİKAL - ANKARA - Danıştay 12. dairesi, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın yürütmesini durdurdu.  

Adalet Bakanlığı, 500 adli yargı hâkim ve savcı adayı alımına ilişkin olarak 3 Kasım 2007'de yazılı sınav ve 4-27 Şubat 2008 tarihleri arasında mülakat yaptı. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. YARSAV, başvurusuna gerekçe olarak sınavda ÖSYM tarafından kullanılacak puanlama yönteminin gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olmasını gösterdi.  

Danıştay 12. Dairesi, 'uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar yazılı sınavın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Mahkeme yeni bir karar verilinceye kadar daha önce başarılı oldukları belirtilen adayların atamaları yapılamayacak, dava sonucuna göre ilgililerin durumları değerlendirilecektir" denildi.  
Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası mülakata 1000 adli yargı yargıç adayı alınmıştı. Mülakatların tamamlanmasının ardından Danıştay'ın verdiği karar sonrası gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi.  

Bakanlık, yeni bir yasal düzenleme yapmazsa mülakat sınavına giren adayların akıbeti belirsizliğini koruyacak. 

Radikal Gazetesi-08.3.2008

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=249525