07.3.2008 Adli yargı yargıç adaylığı 03.11.2007 tarihli yazılı yarışma sınavı hakkında basın açıklaması

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
03.11.2007 tarihinde yapılacağı duyurulan 500 adli yargı yargıç adaylığı sınavında ÖSYM tarafından kullanılacak puanlama yönteminin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu?nun 29.3.2007 tarih ve 234 YD-İtiraz sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ?gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olduğu ve göreceli puanlar yaratıldığı, bu nedenle gerçek başarıyı yansıtmayan yöntemle puanlamanın yapılmaması için? YARSAV tarafından, 13.7.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.
 
Başvuru sonucunda puanlama yönteminde değişikliğe gidilmemiş ve 03.11.2007 tarihli yazılı yarışma sınavının gerçekleştirilmiştir.
 
Bunun üzerine 19.11.2007 tarihinde idari yargıya taşınan bu konuda, Danıştay 12 nci Dairesi?nce 04.3.2007 tarih ve 2007/6700 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.
 
Söz konusu kararın uygulanması ve sonuçta aday adaylarının mağdur edilmemeleri için 05.3.2007 tarihinde Adalet Bakanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.
 
Ancak Adalet Bakanlığınca bu başvuru sonrasında 06.3.2008 tarihinde mülakat sınav sonuçları ve (yazılı yarışma sınavı ile mülakat sonuçlarına göre) kazananlar listesi açıklanmıştır. Böylece yargı kararına rağmen, -yazılı yarışma sınavının durdurulduğu gözetilmeden- kazanan adaylar duyurularak, kazandığı ilan edilen kişiler üzerinden mağduriyet söylemlerine geçerlilik kazandırılması sonucu yaratılmış, kazanamayanların yeni sınavlara girmeleri, kazananların ise adeta haklarının her halükarda korunacağı mesajı verilmiştir.
 
Aynı uygulama 2006 ve 2007 yılında da Adalet Bakanlığınca yapılmış ve sonuçta (özellikle geçici maddesiyle) yargı kararlarını geçersiz kılan 5720 sayılı Yasa çıkartılmıştır. Hukuk devletinde yargı kararlarıyla yarışırcasına işlem yapılması düşünülemeyecek bir durumdur.
 
03.11.2007 tarihli sınavla ilgili olarak, Adalet Bakanlığı web sayfasında konuyla ilgisiz bir mahkeme kararı yayınlanarak, Danıştay kararının normalde verilmesi gereken kararlara göre farklı olduğu görüşü dolaylı olarak dile getirilmiştir.
 
Adalet Bakanlığı YARSAV?ın başvurusunu yerinde görmeyerek 03.11.2007 tarihindeki yazılı yarışma sınavını ÖSYM yoluyla yaptırmıştır. Ancak 30.3.2008 ve 26.4.2008 tarihinde yapılacağı ilan edilen sınavlarda ise, bu kez 03.11.2007 tarihindeki sınavda uygulanan formulü ÖSYM ile yapılan protokolle değiştirmiş ve YARSAV?ın başvurusu doğrultusunda gerçek puanı esas alan bir yöntemle 30.3.2008 ve 26.4.2008 tarihlerindeki sınavların yapılacağını duyurmuştur. Hal böyle iken ve değiştirilen formülle gerçekleştirdiği sınavı ve sınavda uygulanan formulün savunulması anlaşılabilir bulunmamıştır.
 
Sınavın ÖSYM tarafından yapılması, tarafsızlık boyutuyla tartışma olmaması içindir. Ancak sınavda uygulanan puanlama ve değerlendirme yöntemlerinin sürekli değiştirilmesi ve bu değişikliklere rağmen, yargı kararlarıyla bağdaşmayan önceki uygulamaların da savunulması, açıklanabilir değildir. Bu durum konunun yerleşik bir uygulamaya kavuşmasını da engellemektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.07.3.2008
 
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
YARSAV Başkanı