20.12.2007 Kamu Yönetimi Temel Yasası’nın yeniden TBMM’ye getirmesine hazırlanılıyor

YARSAV’dan YÖK Başkanı’na hukuk uyarısı

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ’ın türbanla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Eminağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğuna ilişkin anayasa hükmünü anımsattı. Eminağaoğlu, hukuk devleti olan ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nde giderek artan, hukukun üstünlüğünü ve yargı kararlarını görmezden gelen eylem ve söylemleri kaygıyla karşıladıklarını belirtti.

Türbana güvence arayışı

EMİNE KAPLAN-ANKARA - Önce eğitim kurumlarında, daha sonra da kamu kurumlarında türban yasağını kaldırmak isteyen AKP hükümeti, yeni anayasa taslağına ilişkin gelişmelere bağlı olarak 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ’in veto ettiği Kamu Yönetimi Temel Yasası’nı yeniden TBMM gündemine taşımayı planlıyor.

Bazı üniversiteler ve özel ilköğretim okullarında öğrencilerin türbanla derslere girmesine göz yumulurken; AKP hükümeti, türban serbestisine anayasal ya da yasal dayanak kazandırmayı hedefliyor. AKP içinde yeni anayasa çalışmaları sırasında yükseköğretim kurumlarında türban yasağını kaldırmayı öngören bir düzenlemenin getirilmesi konusunda tartışma sürüyor.

’YÖK Başkanı Özcan çözer’

Bazı parti yöneticileri, bunun için anayasaya bir hüküm konmamasını, yeni YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ’ın uygulamalarıyla sorunun fiili olarak çözüleceğini düşünüyor. Bazı parti yöneticileri ise türban serbestisine mutlaka anayasal ya da yasal bir dayanak kazandırılması gerektiğini düşünüyor.

Anayasaya bir hüküm konmaması durumunda Kamu Yönetimi Temel Yasası’nın yeniden TBMM gündemine getirilerek türban yasağının yasal olarak kaldırılması, böylece bazı öğretim üyelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarını gerekçe göstererek farklı bir uygulamaya gitmesinin önünün kesilmesi tartışılıyor. AKP hükümeti, anayasa taslağıyla ilgili gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde Kamu Yönetimi Temel Yasası’nı getirmeyi planlıyor.

Kamu Yönetimi Temel Yasası, eğitim kurumlarıyla kamu kurumlarında türban yasağının kaldırılmasını hedeflerken, yerel yönetimleri de süper yetkilerle donatıyor.

’Yasağı kaldıran madde’

Yasada ayrıca, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlığın il örgütlerinin il özel idarelerine ve belediyelere devredilmesi öngörülüyor. Yasadaki, "Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bu hizmetlerden yararlandırmada ayrımcılık; bu hizmetlerle ilgili olarak insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulama yapılamaz" hükmünün türban yasağını kaldırdığına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi ? 20.12.2007