21.2.2007 Kamu Vicdanı Zedeleniyor

YENİÇAĞ- Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı?nın geri çekilmesini isteyen YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, "Yargıtay, siyasi müdahalelere açık hale getirilmektedir" dedi.

 

Yargıçlar ve Savcılar Birliği başkanı Ömer faruk Eminağaoğlu, TBMM Adalet Komisyonu?nda görüşülen ancak CHP ile AKP?nin bir türlü üzerinde anlaşamadığı Yargıtay yasa Tasarısı ile ilgili açıklama yaptı. Eminağaoğlu, Tasarının geri çekilmesini istedi.

 

Siyasi hesaplar

 

"Bu Tasarıya yürütme organı tarafından eklenen hükümlerle Yargıtay, siyasi müdahalelere açık hale getirilmektedir" diyen Eminağaoğlu, "Bu tasarı da ısrar edilmesi, Yargıtay?ın kurumsal kimliğine müdahaleyi amaçlayan, köklü siyasal beklentilerin olduğuna işarettir" değerlendirmesinde bulundu. Yargıtay Birinci başkanı Osman Arslan?ın 2006 adli yıl açılış konuşmasında dile getirdiği "bölge adliye mahkemelerinin kuruluşunun 01.6.2010 tarihine ertelenmesi" yönündeki sözlerine de atıfta bulunarak, "Bu tasarı geri çekilmelidir" diyen Eminağaoğlu, tasarıya yönelik dokuz eleştiri getirdi:

 

Dikkat çekici

1-  Bölge adliye mahkemelerini, yasada belirtilen sürede faaliyete geçirecek elverişli bir zaman diliminin kalmaması, dolayısıyla bu mahkemelerin faaliyete geçme tarihinin ertelenmesi gereği karşısında, bölge adliye mahkemeleri konusundaki sorun ve aksaklıkları giderecek mevzuat çalışmaları yerine, Yargıtay Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarda ısrar edilmesi, dikkat çekici ve düşündürücü olup, bu yaklaşım hukuksal saiklerle açıklanamaz.

2- Bölge adliye mahkemelerinin faaliyetinden sonra bile Yargıtay?daki iş yükünün uzunca bir süre değişmeyecek olmasına rağmen, bu durum tasarıda göz ardı edilmekte, Yargıtay üyelik seçimleri yaklaşık 2013 yılına kadar durdurularak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu?nun iradesine ve Anayasal yetkisine müdahale edilmektedir.

 

     Tasarı baskı unsuru gibi!...

      

      3- Tasarıdan hareketle Yargıtay?daki üyelik seçimlerinin yapılmasına engel olunması, boşalan kadrolar nedeniyle, Yargıtay çalışmalarında kısmi yavaşlama yaratmıştır. Biriken iş yükü karşısında her geçen gün zamanaşımı gibi nedenlerle davaların düştüğü, makul sürede yargılanamama gibi nedenlerin kamu vicdanını zedelediği unutulmamalıdır. Bu nedenle tasarı, Yargıtay ve HSYK üzerinde baskı unsuru gibi kullanılmamalı, yargı bağımsızlığı ve kamu vicdanını zedeleyen yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

4- Yargıtay üyeliği seçimlerinin durdurulmasına yönelik tasarı maddesi, halen boş olan ve HSYK Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı tarafından gündeme alınmayan Yargıtay üyeliği kadroları için, siyasi irade tarafından baskı unsuru olarak kullanılmaktadır.

5- Tasarıyla Yargıtay üye ve daire sayısı azaltılırken, "dairesi olmayan daire başkanları" yaratılmaktadır. Süresi biten daire başkanlarının Anayasaya aykırı olarak tekrar seçilme hakları ellerinden alınmakta, daire başkanları, uzmanı ve başkanı oldukları dairelerin dışında görevlendirilebilmektedir.

 

     Hukuk dışılığa zemin hazırlanıyor

     

      6- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu?na Yargıtay?dan seçilecek asıl ve yedek üyeliklere ilişkin aday belirleme yöntemi konusunda getirilen düzenlemeler, bu seçim sürecini kısaltsa bile, bu düzenleme ile hukuksal olmayan yaklaşım ve beklentilere zemin yaratılmaktadır.

7- Tasarı ile Yargıtay?ın işlerinin en az % 80 i bölge adliye mahkemelerine devredilerek Yargıtay etkisiz hale getirilmekte, savunulduğunun aksine,   kalan sınırlı ve dar bir alan içerisindeki görevinde ise "içtihat mahkemesi" kimliği de olanaksızlaşmaktadır.

8- Tasarı ile Yargıtay Birinci Başkanlığı?na yüksek mahkemenin bağımsızlığı ile bağdaşmayacak hiyerarşik yetkiler tanınmaktadır.

9- Tasarı ile kurum içinde idari birimlere ağırlıklı olarak yer verilmekte, Yargıtay?ın yüksek mahkeme kimliği ikinci planda kalmaktadır.

 

Yeniçağ Gazetesi- 21.02.2007- sayfa 11