21.2.2007 YARSAV BAŞKANI: Yargıtay?ın Kimliği Zedelenir

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , Yargıtay Yasası?nı değiştiren tasarının "Yargıtay?ın yüksek mahkeme kimliğini zedelediğini ve anayasaya da açıkça aykırı olduğunu" bildirdi.

Eminağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Adalet Komisyonu?nda görüşülmekte olan "Yargıtay Yasası?nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı?nın, siyasi iradenin yargıya bakışı ve beklentilerine göre biçimlendirildiğini" belirterek tasarının geri çekilmesini istedi. Yargıtay?ın siyasi müdahalelere açık hale getirilmekte olduğunu kaydeden Eminağaoğlu "Tasarı, Yargıtay?ın yüksek mahkeme kimliğini zedelemektedir ve anayasaya da açıkça aykırıdır" dedi. Eminağaoğlu, eleştirilerini şöyle sıraladı:

* Bölge adliye mahkemelerini, yasada belirtilen sürede faaliyete geçirecek elverişli bir zaman dilimi kalmaması karşısında, bu konudaki sorun ve aksaklıkları giderecek mevzuat çalışmaları yerine, Yargıtay Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarda ısrar edilmesi düşündürücüdür.

HSYK?nin yetkisine müdahale

* Bölge adliye mahkemelerinin faaliyetinden sonra bile Yargıtay?daki iş yükü uzun süre değişmeyecek olmasına rağmen, bu durum gözardı edilmektedir. Yargıtay üyelik seçimleri, yaklaşık 2013 yılına kadar durdurularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu?nun iradesine ve anayasal yetkisine müdahale edilmektedir.

* Yargıtay üye ve daire sayısı azaltılırken dairesi olmayan daire başkanları yaratılmaktadır. Süresi biten daire başkanlarının, tekrar seçilme hakları anayasaya aykırı olarak ellerinden alınmakta, daire başkanları, uzmanı ve başkanı oldukları dairelerin dışında görevlendirilebilmektedir.

* Yargıtay?ın işlerinin en az yüzde 80?i bölge adliye mahkemelerine devredilerek Yargıtay etkisiz hale getirilmekte, savunulanın aksine kalan sınırlı ve dar bir alan içerisindeki görevinde ise içtihat mahkemesi kimliği de olanaksızlaşmaktadır.

* Yargıtay Birinci Başkanlığı?na, yüksek mahkemenin bağımsızlığı ile bağdaşmayacak hiyerarşik yetkiler tanınmaktadır.
 
 
Cumhuriyet Gazetesi: 21.02.2007