20.2.2007 Yargıtay’a Siyasi Müdahale Uyarısı

BİRGÜN/ İnan Gedik- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM gündeminde olan Yargıtay Yasa Tasarısı’yla Yargıtay’ın siyasi müdahalelere açık hale getirildiğini söyledi.

Tasarıyı, "Yargıtay’ın kurumsal kimliğine müdahale" olarak değerlendiren Eminağaoğlu, tasarının geri çekilmesini istedi. Eminağaoğlu, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ancak CHP ile AKP’nin üzerinde anlaşamadığı Yargıtay Yasa Tasarısı ile ilgili dün bir açıklama yaptı. Tasarı nedeniyle her geçen gün iş yükü artan Yargıtay’daki üyelik seçimlerinin yapılamadığını belirten Eminağaoğlu, "Biriken iş yükü karşısında her geçen gün zamanaşımı gibi nedenlerle davaların düştüğü, makul sürede yargılanamama gibi nedenlerin kamu vicdanını zedelediği unutulmamalıdır" dedi. YARSAV Başkanı tasarıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: » Bölge adliye mahkemelerini, yasada belirtilen sürede faaliyete geçirecek elverişli bir zaman diliminin kalmaması, dolayısıyla bu mahkemelerin faaliyete geçme tarihinin ertelenmesi gereği karşısında, bölge adliye mahkemeleri konusundaki sorun ve aksaklıkları giderecek mevzuat çalışmaları yerine, Yargıtay Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarda ısrar edilmesi, dikkat çekici ve düşündürücü olup, bu yaklaşım hukuksal saik-lerle açıklanamaz.

» Bölge adliye mahkemelerinin faaliyetinden sonra bile Yargıtay’daki iş yükünün uzunca bir süre değişmeyecek olmasına rağmen, bu durum tasarıda göz ardı edilmekte, Yargıtay üyelik seçimleri yaklaşık 2013 yılına kadar durdurularak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun iradesine ve Anayasal yetkisine müdahale edilmektedir. » Tasarı, Yargıtay ve HSYK üzerinde baskı unsuru gibi kullanılmamalı, yargı bağımsızlığı ve kamu vicdanını zedeleyen yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

» Yargıtay üyeliği seçimlerinin durdurulmasına yönelik tasarı maddesi, halen boş olan ve HSYK Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı tarafından gündeme alınmayan Yargıtay üyeliği kadroları için, siyasi irade tarafından baskı unsuru olarak kullanılmaktadır.

» Tasarıyla Yargıtay üye ve daire sayısı azaltılırken, "dairesi olmayan daire başkanları" yaratılmaktadır. Süresi biten daire başkanlarının Anayasaya aykırı olarak tekrar seçilme hakları ellerinden alınmakta, daire başkanları, uzmanı ve başkanı oldukları dairelerin dışında görevlendi-rilebilmektedir.

» Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na Yargıtay’dan seçilecek asıl ve yedek üyeliklere ilişkin aday belirleme yöntemi konusunda getirilen düzenlemeler, bu seçim sürecini kısaltsa bile, bu düzenleme ile hulaıksal olmayan yaklaşım ve beklentilere zemin yaratılmaktadır. » Tasarı ile Yargıtay’ın işlerinin en az yüzde 8o’i bölge adliye mahkemelerine devredilerek Yargıtay etkisiz hale getirilmekte, savunulduğunun aksine, kalan sınırlı ve dar bir alan içerisindeki görevinde ise "içtihat mahkemesi" îdmliği de olanaksızlaşmaktadır.

» Tasarı ile Yargıtay Birinci Başkanhğı’na yüksek mahkemenin bağımsızlığı ile bağdaşmayacak hiyerarşik yetkiler tanınmaktadır. » Tasarı ile kurum içinde idari birimlere ağırlıklı olarak yer verilmekte, Yargıtay’ın yüksek mahkeme kimliği ikinci planda kalmaktadır."

Birgün Gazetesi- 20.2.2007