Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,
 
Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan   üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin    749-2000024 nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.
 
T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği  arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar  kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.
 
Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)  
 
Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki  banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:
 
1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: 00158007290265179 nolu Bankomat hesabı
 
2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi: 45930739-5001 nolu hesabı
 
3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı
 
Saygılarımla 06.01.2008
 
 
 
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yönetim Kurulu
Adına
Ahmet TAŞYURT
Sayman

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

“ 2. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği, 5-6 Temmuz 2008”

26 06 2009 YARSAV Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 ncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir ziyaretinde bulunarak mozoleye çelenk koyup, Anıtkabir özel defterini imzaladı
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV


Yüce Atatürk,

Yargıç ve Cumhuriyet savcılarının ilk ve tek sivil meslek örgütü YARSAV’ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 3 ncü kuruluş yıldönümüm&...

20.5.2009 Sincan 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve YARSAV'a yönelik taraflı yayınlar hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV 
  BASIN AÇIKLAMASI 
  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararlarına karşı yapılan itirazları Ceza Muhakemesi Yasası’nın 173 ncü maddesi uyarınca, en yakın ağır...

12.5.2009 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulması hakkındaki yasa tasarısı hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen beyanat
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, terör söylemi kullanıldığı için kimsenin karşı koymadığı, ancak gerek görevleri gerekse idari yapılanması itibarıyla, bir hukuk devletinde oldukça fazla sorunları ortaya çıkaracak yapılanma olacaktır. İçişleri Bakanlığına bağlı bu ...

03.5.2009 Anayasa Mahkemesi Başkanvekili'nin dinlenme iddiaları hakkında ANKA Ajansı'na verilen beyanat
“Usul kuralları ve hukuku dolanmanın da ötesinde anayasal ve yasal koşulları dışlayarak, yetkisiz biçimde, hukuka aykırı olarak üstelik de kapatma davası sürecinde Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanvekili’nin, hukuk kuralları gereğince kayda alınmaması veya imhası gereken ilet...

27.4.2009 yargı mensuplarının dinlenmesi, Adalet Bakanlığının suskunluğu ve yaşanan gelişmeler ile yeni dinleme kararları hakkında basın açıklaması
Değerli basın mensupları

Yaşanan olay ve gelişmeler, kısa bir zaman dilimi içinde tekrar açıklama yapma gereğini ortaya çıkarmıştır.


Bildiğiniz gibi, telefon dinleme konularında infial yaratmakla suçlanmaktayız. Ancak gün geçmiyor ki yeni bir karar ortaya...

24.4.2009 Yargı sürecindeki insan hakları ihlalleri ve sıkıyönetim uygulamları hakkında basın açıklaması
  Yargı organları, temel hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün, hukuk düzeninin, dolayısıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesidir.   Yaşadığımız günlerde yargı organ...

22.4.2009 Yargıç ve cumhuriyet savcılarının telefonlarının dinlenmesi hakkında basın açıklaması
  2007 yılında çıkartılan Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile adalet müfettişlerinin iletişim tesbiti ve dinleme yetkisi aldıklarını kamuoyuna duyurmak nedeniyle infial yaratmakla suçlanmak ve bu nedenle kral çıplak dendiği için meslekten ihraç yaptırımı ile muhatap edilmek, sessiz bir yar...

21.4.2009 Yargı reformu ile ilgili toplantı ve yöntem sorunu hakkında basın açıklaması
Yargıtay Birinci Başkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri, Adalet Bakanı ve bürokratları, İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonları Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcıları’nın katılımı ile İzmir’de Yargı Teşkilatı 2009 toplantısı yapılmaktadır.


20.4.2009 YARSAV ile ilgili bazı haberler nedeniyle kamuoyuna açıklama
Bir kısım basın yayın organlarında, YARSAV’a ve şahsıma yönelik tek yanlı ve amaçlı haberler yer almaktadır. Anılan konular 17.4.2009 tarihli basın açıklamasında izah edilmiş ise de, bu açıklamalar görmezden gelinmektedir.


YARSAV, yapmış olduğu açıklamalarını ...

17[1].4.2009 Yargıda fişleme iddialarıyla ilgili basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI     Basın yayın organlarında çıkan bazı haberlerde, devam eden bir soruşturmada elde edildiği belirtilen bilgiler kapsamında, yargıç ve savcılar hakkında çeşitli fişlemelerde bulunduğu ifadeleri yer almıştır. ...

16.4.2009 Adli yargı yargıç adayları mülakatları hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Adalet Bakanlığı 550 adli yargı yargıç adaylığı mülakat sınavlarının 12.3.2009-10.4.2009 tarihleri arasında yapılacağını ve mülakata 1003 aday adayının alınacağını ilan etmesi üzerine, 05.3.2009 tar...

16.4.2009 ‘Savcılar yetki alanı dışına çıktı’
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kişilerin ifadeleri için gözaltına alınma uygulamasının ancak sıkıyönetim yasasında söz konusu olduğuna dikkat çekti. Eminağaoğlu, terör suçları konusunda tek bir ilden t...

16.4.2009 Çeşitli soruşturmalardaki yetki kullanımları hakkında Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen beyanat
Ceza Muhakemesi Yasası'na göre, kişiler ifadeleri alınmak için davetiye ile çağrılırlar. İfade alınması için gözaltına alınması uygulaması, ancak 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nda söz konusudur.

Ayrıca terör suçları konusunda, tek bir İl'den tüm ül...

10.4.2009 İzmir Cumhuriyet Savcısı hakkında basın açıklaması
Yaptığı bir çok hazırlık soruşturması belirli boyutlarıyla kamuoyuna da yansıyan İzmir Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet savcısı sayın Murat Gök’ün,  hazırlık soruşturmaları yapmak konusundaki mevcut yetkisinin değiştirilerek, sadece duruşmalara çıkmakla görevlen...

16.3.2009 “Anayasal Düzene Karşı Suçların Soruşturulması Yöntemi ve Avrupa Deneyimi” Açış Konuşması
Saygıdeğer katılımcılar
Değerli konuklar
Basının değerli temsilcileri
Sizleri en içten duygularla saygılarımla selamlıyorum.

“Anayasal Düzene Karşı Suçların Soruşturulması Yöntemi ve Avrupa Deneyimi” konulu ortak toplantımıza hoş geldiniz...

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇLARIN SORUŞTURULMASI YÖNTEMİ(AVRUPA DENEYİMİ)
Saygıdeğer katılımcılar
Değerli konuklar
Basının değerli temsilcileri
Sizleri en içten duygularla saygılarımla selamlıyorum.

“Anayasal Düzene Karşı Suçların Soruşturulması Yöntemi ve Avrupa Deneyimi” konulu ortak toplantımıza hoş geldiniz...

12.01.2009 TARİHLİ YARSAV YÖNETİM KURULU BASIN AÇIKLAMASI METNİ
  YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV


BASIN AÇIKLAMASI


Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini amaçlayan ve bu bağlamda yargı bağımsızlığını savunan, amacını gerçekleşt...

12.01.2009 GÜNÜ YARSAV'DAN BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU
Ülkemizde son günlerde yaşanan, hukuk ve yargı sürecini çok yakından ilgilendiren gelişmeler konusunda YARSAV tarafından, yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerini içeren BASIN AÇIKLAMASININ yapılacağı bir basın toplantısı düzenlenecektir.
Bası...

02.01.2009 İstanbul Barosu Başkanlığı’nın Yargıç ve Savcıların İletişimlerinin Dinlenmesi Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇ VE SAVCILARIN İLETİŞİMLERİNİN TESPİTİ YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE DEMOKRASİ İLE İLGİLİ ANA SORUNDUR.

Ülkemizde son günlerde çok sık tartışılan konuların başında iletişimin tespiti yani “dinleme” ve “dinlenme” gelmektedir. İletişimin Tes...

02.01.2009 Bu kadarı fazla (Oktay Ekşi Makalesi)
Hürriyet Gazetesi – Oktay Ekşi HER şey akla gelirdi de, Anayasa’nın, "Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır diyen 22 nci maddesinin, Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından çiğnenmesine Bakanlığın izin vereceğini kimse düşü...

02.01.2009 Çizeriazamın minnetnamesi (Selcan Taşçı)
(Yeniçağ Gazetesi – Selcan Taşçı)
AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan AB Başmüzakerecisi olma hayalleri kuruyordu. Özgeçmişine, karikatürist kocasının, Sabah’a kapak olan karalama sayfasını eklerse, işi olur! “Majestelerinin karikatüristi&rdquo...

02.01.2009 Paksüt Savcısı pasif göreve
(Hürriyet Gazetesi – Nurettin Kurt) - Osman Paksüt ve eşinin dinlenmesini soruşturan Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan pasif görev olan infaz savcılığına getirildi.

Polatkan, yasadışı dinleme yapıldığı gerekçesiyle Ergenekon soruşturmasını yürüt...

02.01.2009 Yüksek yargıda çözüm için Anayasa değişikliği şart
(Zaman Gazetesi) - Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yüksek yargı organları arasındaki sorunların çözümünün anayasa değişikliği gerektirdiğini anlattı. Değişiklik teklifi üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Şahin, yüksek yargının statüler...

02.01.2009 Yargının 2009 sınavı (Bülent Korucu Makalesi)
Zaman Gazetesi- Bülent Korucu

Eski yılın 2009'a miras bıraktığı en önemli tartışmalar yargıyla ilgili. Korkarız bu sene de yargı, çok fazla polemik konusu ve tarafı olarak yıpranacak. 2008 aynasında gördüğümüz yargı, hiç iç açıcı değil. Kısa bir öze...

01.01.2009 Özel yaşam bitti
(Cumhuriyet Gazetesi)- Teknolojideki hızlı gelişmelere paralel yasal düzenlemelerin yapılmaması gizliliği ortadan kaldırdı ‘Özel hayat kalmadı’ Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, 2003 yılından beri “Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında Yasa&rdq...

01.01.2009 Hukukta isyan
(Hürriyet Gazetesi – Oya Armutcu) Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu yönetmeliği ile hakim ve savcıların telefonlarının müfettişler tarafından "inceleme aşamasında" bile dinlenebilmesine olanak tanınması yargıyı ayağa kaldırdı. Hukukçular, uygulamanın Anayasa ve Ceza Muhak...

01.01.2009 Bakanlık ‘Hakimleri dinlemiyoruz’ diyemedi
Kemal GÖKTAŞ-Ali ÖZTUNÇ / VATAN ANKARA

Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin, Bakanlık müfettişlerinin “inceleme ve soruşturmalar” sırasında hakim ve savcıların telefonunu dinlediklerine ilişkin iddiasına, Adalet Bakanlığı cevap verdi. Bakanlık açı...

01.01.2009 Dinleme hakim kararıyla olacak
(Taraf Gazetesi) - Adalet Bakanlığı, ''Bakanlık müfettişlerinin, hakim ve savcıların telefonlarını hakim kararı olmadan dinleyebileceği'' yönündeki iddiaların doğru olmadığını iddia etti Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Yönetmelikte delil toplama iş...

01.01.2009 ‘Müfettiş dinlemesi’ne Bakanlık’tan örtülü kabul
Adalet  Bakanlığı mü fettişlerinin, inceleme ve soruşturmalar sırasında yargıç ve savcıların telefonlarını doğrudan dinlediği iddialarını yalanlayan Adalet Bakanlığı, telefonların mahkeme kararıyla dinlendiğini ise kabul etti
Böylece, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetm...

01.01.2009 YARSAV: Yargıçların iletişimi izleniyor
Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ne geçen yıl konulan düzenlemenin bakanlık müfettişlerine, haklarında inceleme yürüttüğü yargıç ve savcıların telefonlarını dinleyip, iletişimlerini izleme yetkisi tanıdığı iddiasıyla Danışta...

01.01.2009 YARSAV Başkanı'na çağrı yaptı: Siyasete gir, yargıya gölge düşürme
(Zaman Gazetesi)- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yargıya gölge düşürmekle suçladığı Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na 'siyasete gir' çağrısı yaptı. Samanyolu Haber'de yayınlanan 'Siyaset Sahnesi' programına konuk olan Şahin, YARSAV'ın siy...

31.12.2008 İletişimin tesbiti ve dinlenmesi ile YARSAV'a yönelik söylemler hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     BASIN AÇIKLAMASI     Ulusal basında yer alan konular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:   I- Yargıç ve savcılar hakkında izleme ve dinlemeler   YARSAV tarafından “24.01.20...

31.12.2008 Yargıç ve savcılar hakkında iletişimin tesbiti ve dinlemesi konusunda Adalet Bakanlığı açıklaması üzerine Anadolu Ajansı'na yapılan açıklama
Soruşturmalarda yargıç ve savcılar hakkındaki "iletişimin tesbiti ve dinlenmesi" yolu yasalarda gösterilmiştir. Ancak incelemelerde yargıç ve savcıların dinlenmesi hiç bir biçimde söz konusu olamaz. Oysa Teftiş Kurulu Yönetmeliği 98/ç maddesinde açıkça inceleme aşamasında il...

31.12.2008 Sınırsız ihlal
Cumhuriyet Gazetesi - Bakanlık yargı bağımsızlığını bitirecek bir karara imza attı: Yargıçlar da dinlenecek Bakanın emri yeterli Adalet Bakanlığı’nın Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde yaptığı bir ekleme, dinlemedeki sınırsızlık arayışını ortaya koydu. Ekleme ile adalet müfettişler...

31.12.2008 Adalet müfettişlerine ’telekulak’ yetkisi
Hürriyet Gazetesi - Saygı ÖZTÜRK/ ANKARA
MİT ve Emniyet’in telefon dinleme yetkisine itiraz etmedikleri için Adalet Bakanlığı bürokratları hakkında soruşturma istenmesinin ardından, Adalet Bakanlığı Teftiş Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gündeme...

31.12.2008 Telekulak’ta yasalara göre hareket ederiz
ADALET Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanlık Kurulu’nun MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yurt genelinde telefon dinleme yetkisine itiraz etmedikleri gerekçesiyle soruşturma izni istediği Adalet Bakanlığı bürokratları ile ilgili yasal çerçevede hareke...

31.12.2008 Yargı istendiği an dinlenir
(Sabah Gazetesi) - Hâkim ve savcılar hakkındaki soruşturmaların nasıl yapılacağını gösteren Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ndeki bir hüküm, hâkim - savcıların telefonlarının, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın dinlenebildiğini ortaya koydu. 2007 yılını...

31.12.2008 Yargıtay telekulak için soruşturma istedi
Radikal Gazetesi - MESUT HASAN BENLİ - ANKARA - Yargıtay, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ülke genelinde teknik takip izni veren karara itiraz etmeyen Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karaman, Müsteşar Yardımcısı Zeki Yiğit ve Ceza İşleri Genel Müd&uum...

31.12.2008 Yarsav'ın kuruluş amacı amacı siyaseti çembere almak
Emekli Yargıtay Savcısı Gündel YARSAV’ın siyasi amaçlı bir kuruluş olduğunu belirterek ‘Adalet Bakanlığı ve siyasi kuruluşları çembere almak için kuruldu. Açtıkları davalara da çoğu zaman kendileri bakıyor’ dedi.
EMEKLİ Yargıtay Savcısı Ahmet Gündel, Yargıçlar ve ...

31.12.2008 YARSAV: Yargıçların iletişimi izleniyor
Milliyet Gazetesi - GÖKÇER TAHİNCİOĞLU
Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne geçen yıl konulan düzenlemenin, bakanlık müfettişlerine, haklarında inceleme yürüttüğü yargıç ve savcıların telefonlarını d...

31.12.2008 YARSAV’dan çok tartışılacak iddia
Bakanlık yargıç ve savcıları dinliyor!

Vatan Gazetesi - Kemal GÖKTAŞ / VATAN ANKARA

YARSAV’ın, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu yönetmeliğine karşı açtığı davada skandal bir iddia ortaya atıldı....

YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği (YA...

30.12.2008 ’Telekulak izni’ 3 bürokrat yaktı
(Hürriyet Gazetesi – Saygı Öztürk) İstihbarat kurumlarına ülke genelinde telefon dinleme yetkisi verilmesine itiraz etmedikleri gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları hakkındaki suç duyurusu, ’çok önemli’ bir kararla s...

30.12.2008 YARSAV'ın kazandığı davaya derneğe üye 11 hakim bakmış
Zaman Gazetesi - Milliyet Gazetesi yazarı Taha Akyol, yüksek yargıdaki tartışmayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Akyol, belde belediyeleri hakkındaki kararıyla tartışmaların odağına oturan Danıştay'ın 'siyasallaşmış bir yargı organı' görüntüsü verdiğini belirtti. Danı...

29.12.2008 Yine yargı sorunu (Taha Akyol Makalesi)
29.12.2008 – Taha Akyol – Milliyet Gazetesi  ‘YİNE’ diyorum çünkü yıllardan beri “Yargı Sorunu” konulu birçok yazı yazdım. Sorun, yine gündemde.
Yargıtay Başkanı Sayın Hasan Gerçeker, “Dönem dönem yargının siyasallaştığ...

28.12.2008 MİT ve Emniyet bütün Türkiye’yi izliyor (Leyla Tavşanoğlu SÖYLEŞİ)
Cumhuriyet Gazetesi - YARSAV Başkanı Eminağaoğlu AKP?hükümetinin reform adı altında yargıyı nasıl ağır baskı altına aldığını örneklerle anlattı   Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yönetmeliğinde ‘Kurum faaliyetlerinden kurum başkanı talebi hal...

26.12.2008 Election mired in top courts' snafu
Hurriyet Daily News - ANKARA - Several hundred tiny municipalities find themselves at the center of a battle to decide which of Turkey's top three courts has the authority to determine if 862 districts, which have less than 2,000 residents each, are eligible to participate in the upcoming local elec...

25.12.2008 ‘İddialar aydınlatılmalı’
TBB Başkanı, şaibeli seçmen kütüklerinin seçimin meşruiyetine zarar vereceğini söyledi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özok, seçmen kütüklerine ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini söyledi. Özok, “Seçim yapılmadan, tartışmalar ortadayken b...

23.12.2008 Zamanaşımları hakkında basın açıklaması
    YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Yargı organlarınca zamanaşımı ile ilgili kararlar verildiği kamuoyuna yansıdıkça, kamuoyunda bu konuya yönelik tartışmalar artmakta, kamu vicdanında rahatsızlık yaratan bu durumun sorumlus...

21.12.2008 Adli Tıp Kurumu ile ilgili atamalar hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yapılan açıklamada Adli Tıp Kurumu 6 ncı İhtisas Dairesi Başkanlığı’na, kamuoyundaki tartışmalarda gözetilerek atama yapıldığını, anılan Kurul b&uum...

18.12.2008 YARSAV Başkanı'nın, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi'nce Düzenlenen Bilirkişilik Sempozyumu Açış Konuşması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV       Bilirkişilik Sempozyumu Açış Konuşması       Saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar, Sizleri en içten duygularla, saygılarımla selamlıyorum.   Yargılama hukuku ve adil yargılanma hakkı yönün...

14.12.2008 ESKİ DANIŞTAY BAŞSAVCISI ÇÖLAŞAN: Bağımsız yargıya karşılar
Cumhuriyet Gazetesi – 14.12.2008 – Leyla Tavşanoğlu Söyleşisi AKP’nin yargı bağımsızlığına karşı olduğunu söyleyen Tansel Çölaşan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunda ve yüksek yargıçların seçiminde yürütmenin etk...

11.12.2008 YARSAV Başkanı, polisin Ergenekon yanıtına şaşırdı
Cumhuriyet Gazetesi – 14.12.2008 – Leyla Tavşanoğlu Söyleşisi AKP’nin yargı bağımsızlığına karşı olduğunu söyleyen Tansel Çölaşan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumunda ve yüksek yargıçların seçiminde yürütmenin etk...

11.12.2008 Savcıya, muğlak ‘izleme’ yanıtı
GÖKÇER TAHİNCİOĞLU Ankara – Milliyet Gazetesi   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Türkiye genelindeki iletişimin Emniyet, MİT ve Jandarma tarafından izlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, MİT ve Em...

05.12.2008 Seçmen artış rekoru Nilüfer’de…
(Bursa Haber Gazetesi) - Türkiye’nin her tarafından seçmen kütükleriyle ilgili tartışma haberleri geliyor. 22 Temmuz 2007’den bu yana geçen 16 ayda seçmen sayımız 6 milyon artmış. Bursa’daki duruma da bakalım. Milletvekili seçiminde 1 milyon 515 bin 111 kayıtlı seçme...

05.12.2008 Bakanlığın telekulak ilgisi
Müfettişler yasadışı dinleme dosyalarını soruşturan savcıdaki Paksüt ve Eminağaoğlu dosyalarının kopyasını aldı
Savcı Vahdet Polatkan’ın elindeki dosyaların, gizli soruşturma sürerken Adalet Bakanlığı müfettişlerince kopyaları alındı. YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Ada...

04.12.2008 YARSAV Başkanı'ndan dinlemeyle ilgili takipsizlik kararına itiraz
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT, Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görevlileri hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına' ilişkin kararına itiraz etti.

Sincan Ağır Ceza Mahkem...

04.12.2008 YARSAV BAŞKANI: ANAYASA İLE BAĞDAŞMIYOR
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, seçim kurullarının seçmen kütüğü oluşturma yetkisinin yasa ile geri alındığını belirterek, “Yürütme organının hazırladığı kayıtlar seçmen kütüklerinin veri tabanını oluşturuyor. Taraf...

04.12.2008 Telekulak’a suç duyurusunu soruşturan savcı da soruşturulmuş
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, seçim kurullarının seçmen kütüğü oluşturma yetkisinin yasa ile geri alındığını belirterek, “Yürütme organının hazırladığı kayıtlar seçmen kütüklerinin veri tabanını oluşturuyor. Taraf...

04.12.2008 Telekulak kararına itiraz
(Yeniçağ Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği, istihbarat birimlerine dinleme izni veren karara itirazda bulundu.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT, Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görevlileri hak...

04.12.2008 Savcıya gözdağı
Adalet Bakanlığı yasadışı dinlemeyi soruşturan Polatkan hakkında müfettiş görevlendirdi  ‘Hukukla bağdaşmıyor’ Yargıçlar ve Savcılar Birliği, MİT ve Emniyet’in yasadışı dinleme iznine ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti. YARSAV?açıklamasında baka...

03.12.2008 İletişimin Tesbiti, İzleme ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Hakkındaki İşlemlere Yönelik Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Ülke genelinde izleme, iletişimin tesbiti ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak verilen kararlarla ilgili olarak 06.6.2008 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyur...

02.12.2008 Yargı reformu strateji taslağı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     BASIN AÇIKLAMASI     Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce Avrupa Birliği temsilcisine 06.5.2008 tarihinde verilen “yargı reformu strateji taslağı”, yargı çevrelerinin görüş ve ...

1.12.2008 Yargıç ve Savcıların Emekli Aylıkları Konusunda Açıklama
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     Yargıç ve Savcıların Emekli Aylıkları Konusunda Açıklama     YARSAV’a yapılan çeşitli başvurular arasında “yargıç ve savcıların emekli aylıkları” konusu da bulunmaktadır.   Bilindiği gibi, yargıç ve s...

23.11.2008 Şengün Haklı Çıktı
(Yeniçağ Gazetesi) Hakimleri dinliyorlar!
Ergenekon Davası’nın hakimi Köksal Şengün haklı çıktı.
Hakimleri dinliyorlar!
Gelişmeler, telekulaktan dert yanan sanık avukatlarına “Hakimlerin dinlenmediğini kim iddia edebilir?” diyen Ümraniye Davas...

21.11.2008 Avrupa Birliği perspektifinde yargı (Hazal Zengingül Makalesi I – II)
Birliğin kuruluşunda ve gelişmesinde yargının rolü (18.11.2008-Radikal Gazetesi)
AB yapılanması, siyasi bir iradeden gelmekle birlikte, bu fikrin vücut bulması içtihatlarıyla ulusal mahkemelere referans olan Avrupa Adalet Divanı sayesinde mümkün olabilmiştir. Dolayısıyla ...

20.11.2008 YARSAV, Başsavcılık kararına itiraz edecek
Her mahkeme kararı hukuka uygun değildir
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kendisi ve derneğin telefon ile bilgisayar yazışmalarının, mahkeme kararıyla dinlendiği ve izlendiği gerekçesiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Telekomüni...

20.11.2008 YARSAV Başkanı yargıçlara güvenmiyor mu? (Bülent Korucu Makalesi)
Zaman Gazetesi – 20.11.2008
"Hastanelere ve verdikleri raporlara güvenmeyin. Çok hatalı ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek raporlar verilebiliyor." Ya da "Hastanelerin çürük raporları çok sağlam değil.
Buna dayandırılan işlemle...

19.11.2008 Devlet terörü! (Güngör Mengi Makalesi)
Vatan Gazetesi – 20.11.2008
AKP iktidarının muhaliflerine karşı uyguladığı baskıcı izleme yöntemleri toplumsal bir paranoya yaratıyor.

İkinci Dünya Harbi yıllarında Amerika’da yaşanan McCarthy döneminin hak, hukuk ihlâlleri ile kararmış, ahl&a...

19.11.2008 YARSAV ‘yasal’ dinleniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, kendisi ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının mahkeme kararıyla dinlenip izlendiği iddiasıyla kararı aldıran MİT ve Emniyet ile kararı uygulayan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) g&...

19.11.2008 YARSAV Başkanı’nın Dinlenmesi Yasalmış
Birgün Gazetesi - 19 Kasım 2008

YARSAV Başkanı Ömer Eminağaoğlu’nun telefonunun dinlendiği ve maillerinin izlendiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda kamu görevlileri hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ...

19.11.2008 Devlet izler, izlenen sorunca da gizler!
Türker Karapınar – Milliyet Gazetesi – 19.11.2008
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, hakkında suç şüphesi olmamasına rağmen 'ülke geneli' çerçevesinde izleme yapan sorumluların cezalandırılması yönündeki başvurusunu Ankara Başsavcılığı, 'Mahk...

19.11.2008 Kovuşturmaya yer yok
YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'nun dinlendiği gerekçesiyle MİT ve polis hakkında yaptığı suç duyurusunu, savcılık 'kovuşturmaya yer yok' diyerek işleme koymadı.
ANKARA (AA) -Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, kendisine ve derneğe ait telefonların ve b...

19.11.2008 Mahkeme kararıyla dinleme suç değil
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına dayanan dinlemelerle ilgili ilginç bir karar aldı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kendi ve dernek telefonları ile bilgisayar yazışmalarını mahkeme kararıyla dinleyip izledikleri iddiasıyla M...

19.11.2008 Sıradaki kim?
Dinlenme sırası kime geldi!
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’ten sonra Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun telefonun da mahkeme kararıyla dinlendiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YARSA...

19.11.2008 YARSAV’ın dinleniyoruz şikayetine red
YARGITAY 9. Ceza Dairesi’nin Jandarma’ya yurt genelinde 3 aylık süre için verilen dinleme yetkisinin iptal etmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve MİT’in yaptığı dinlemelerin suç oluşturduğu iddiasıyla...

19.11.2008 YARSAV?da dinlenmiş
SUÇ?DUYURUSUNA?TAKİPSİZLİK?KARARI
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, kendisine ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verd...

19.11.2008 Tüm ülkeyi izlemek suç değilmiş
Savcılık, Yargıtay kararına rağmen bu sonuca vardı...

Savcılık, Yargıtay kararıyla hukuk dışı olduğu ortaya çıkan tüm Türkiye’nin iletişiminin izlenmesinin suç olmadığını açıkladı.

ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağao...

19.11.2008 YARSAV Başkanı'nın dinleme itirazına ret
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Eminağaoğlu'nun MİT, Emniyet ve TİB görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Eminağaoğlu, kendisine ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının...

19.11.2008 Baykal’a kim ‘dur’ diyecek? (Şamil Tayyar Makalesi)
Star Gazetesi – 19.11.2008
Girmediği ‘kılık’ kalmadı. ‘Marksist’ söylemle çıktığı siyaset yolculuğunda yorulunca ‘Anadolu Solu’nda mola verdi. Olmadı, Kızıl Elma Koalisyonu için çırpınıp durdu. Yetmedi, milli iradeyi hiçe saydı, Anayasayı değişt...

05.11.2008 Salih Tuna Makalesi
05.11.2008 Başbakan'dan önce Ömer Bey okusun (Salih Tuna Makalesi)

05.11.2008-Yeni Şafak Gazetesi
Uzun süredir sesi soluğu çıkmayınca, “asker kaçağı” imalarına (ne iması, düpedüz iddia) daha fazla dayanamayıp askere gitti sanmıştım.
...

04.11.2008 Adli Tıp Kurumu Hakkında ANKA Ajansı’na Verilen Beyanat
"Kamuoyuna yansıyan bazı olaylar nedeniyle Adli Tıp Kurumu ile ilgili çeşitli tartışmalar gündeme yerleşmiştir. Adli Tıp Kurumu konusunda bir reforma gereksinim olduğunu YARSAV şimdiye kadar bir çok kez ifade etmiştir.

Adli Tıp Kurumu'nun bağımsız ve etki altında kalmadan ç...

25.10.2008 YARSAV:Terörle Mücadele Konusunda Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Terörle mücadele kapsamında yapılması gereken düzenlemeler bağlamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmekte olduğuna ilişkin bazı çalışmalar kamuoyuna yansımıştır. &nbs...

15.10.2008-YARSAV Başkanı'nın askerlik durumu hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI Sağlık ve askerlik durumum hakkındaki gerçeğe ve hukuka aykırı yayınların her gün gerçek dışı yeni bir boyutla sürdürülmesi karşısında, açıklama yapma gereği duyulmuştur: 1988 yılında Etimesgut Hava H...

15.10.2008 YARSAV Başkanı'nın nihai raporu doğru
  YARSAV Başkanı'nın nihai raporu doğru   Milliyet Gazetesi - GÖKÇER TAHİNCİOĞLU Ankara   Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun "askerliğe elverişli olmadığına" yönelik 1988'de aldı...

15.10.2008 Faruk Bey kafamı karıştırdı (Ahmet Kekeç Makalesi)
  Faruk Bey kafamı karıştırdı (Ahmet Kekeç Makalesi)   Star Gazetesi – 15.10.2008   Geçenlerde o ‘celadetli’ çıkışlarından birini daha yapıp, AB için hazırlanan Ulusal Program Taslağı’na verip veriştirmişti.
Kendisi, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı&rsq...

14.10.2008 Ortak yapım haberler (Lale Şıvgın Makalesi)
  Ortak yapım haberler (Lale Şıvgın Makalesi)   (Tercüman Gazetesi) - SON yazımda savaş sadece silahla yapılmıyor demiştim. Günümüzde yaşanan kirli savaşlarda çoğu zaman silahlara gerek kalmıyor bile. Çünkü medyayı akıllıca kullananlar, silah g&uum...

10.10.2008 Yragıç ve Savcıların Atama, Nakil, Sicil, Kılık Kıyafet ve Cübbeleri Hakkındaki Tüzük ve Yönetmeliklerin ivedilikle Kaldırılması Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   1982 Anayasası’nın 159 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görevleri düzenlenmiş ve bu fıkranın son cümlesinde Hakimler ve Savcılar Yüks...

07.10.2008 UYAP SORUNLARI (Fetih SAYIN makalesi)
  UYAP SORUNLARI (Fetih SAYIN makalesi)               Ülkemizde, özellikle 2000'li yılların başında gündeme giren, 2992 sayılı "Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kar...

01.10.2008 Avukatların hakim olma hakkına YARSAV engeli
(Zaman Gazetesi) - Hakimlik sınavını kazanan 25 avukat, Danıştay'ın Türkiye Adalet Akademisi'nin yönetmeliğinin yürütmesini durdurması sebebiyle mülakata alınmadı. İptal başvurusunu YARSAV yapmıştı.
Avukatların sınavla hakimliğe geçişi Danıştay'ın engeline takıldı. H...

30.9.2008 ‘Tüm ülke dinlenemez’
Adalet Bakanlığı’na başvuran YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, ülke genelinde tüm haberleşme araçlarını izlemeye alan MİT ve Emniyet’in bu işlemine dayanak oluşturan mahkeme kararlarının ortadan kaldırılmasını istedi. Adalet Bakanlığı, Yargıtay’a başvurarak, izleme için verilen...

28.9.2008 Bakan HSYK’ya başkanlık etsin mi?
(Hürriyet Gazetesi - Oya ARMUTÇU )Yargı reformu projesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ankette hakim ve savcılara şu sorular soruldu: "Bakan ve müsteşar HSYK’da bulunsun mu? HSYK’ya bakan başkanlık etsin mi? HSYK’ya Meclis tarafından &u...

28.9.2008 Bir Linç Olayı (Orhan Bursalı Makalesi)
Cumhuriyet Gazetesi – 28.9.2008 İki hafta içinde 70’ten fazla gazete, 50’yi aşan TV haberi... 21 Ağustos’ta başlatılan ve neredeyse eylülün yarısına kadar sürdürülen bir linç kampanyasının bilançosu bu. Olayın içindekiler AKP yandaşı gazeteler, Sab...

23.9.2008 Bakanlık ile YARSAV arasında anket kavgası
(Radikal Gazetesi) - YARSAV, Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcılara yönelik düzenlediği anketin anketin Adalet Bakanlığı’nın yetkilerini tartışmaya açmak yerine yüksek yargı mensuplarının görev süresini tartışmaya yönelik olduğunu iddia etti

...

23.6.2008 Türkiye’de Bazı Soruşturmaları Savcılık mı Yürütüyor Yoksa Medya mı?
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yeni Harman'a konuştu:

Eminağaoğlu, hakkındaki iddialara cevap vermenin yanı sıra, yargı erkinin zayıflatılmasına da dikkat çekti...

İşte röportajda öne çıkan bölümler...

- Kavramlara fark...

22.9.2008 Hukuk Herkes İçindir
Pazartesi, 15 Eylül 2008 05:44   Kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği 26.06.2006 tarihinde kuruldu. Birlik 28.07.2006 tarihinde Dünya Yargıçlar Birliğine ve onun bölgesel kuruluşu olan Avrupa Yargıçlar Birliğine üye olmak üzere resmi başvuruda bulundu. ...

22.9.2008 Hakimler ve Savcılar İktidar Partisini kızdırırsa!
YURTSEVER HUKUKÇULAR
PAZARTESİ, 22 EYLÜL 2008 04:45

Anayasa Mahkemesi türbanla ilgili anayasa değişikliğini iptal ettiğinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP aleyhinde kapatma davası açtığında ve bu dava sürecinde AKP'liler “yargı darbesi&rdquo...

22.9.2008 Adalet Bakanlığı Tarafından Yargıç ve Savcılar Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması Hakkında Yönetim Kurulu'nun Açıklaması
  YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   Adalet Bakanlığı Tarafından Yargıç ve Savcılar Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması Hakkında Açıklama   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Adalet Bakanlığınca, "demokra...

22.9.2008 Telekulak skandalı tam gaz sürüyor
Emniyet’in Ekim 2006’dan bu yana tüm Türkiye’nin iletişimini izlediği ortaya çıktı

Kemal GÖKTAŞ / ANKARA
Adalet Bakanlığı, iletişim izleme kararlarının kaldırılmasıyla ilgili başvurulara yanıt verdi. Bakanlığın yanıtında, Ankara 11. Ağır Ceza ...

22.9.2008 Yargı isyan bayrağını çekti
(Akşam Gazetesi) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni Başkanvekili Özbek'in ilk icraatı dikkat çekti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başkanvekilliğini Mahmut Acar’dan devralan Kadir Özbek, yıllardır dile getirilen “HSYK’nin tam bağ...

20.9.2008 Savcılar güvence istiyor
Muhalefet, savcıları Almanya’daki Deniz Feneri davasının Türkiye’deki uzantılarını araştırmak için harekete geçmekte gecikmekle suçluyor. YARSAV Başkanı ise “Savcılar soruşturma için davet bekliyorsa, yargı bağımsızlığına nokta koymak gerekir” diyor.

YASE...

19.9.2008 İzlemeye açık kapı
Milliyet Gazetesi - TÜRKER KARAPINAR Ankara Adalet Bakanlığı aksi yönde görüş belirtmesine rağmen, ‘Jandarma gibi Emniyet ve MİT de ülke genelinde iletişimi izleyemez’ kararını Yargıtay’a götürmedi ve telekulak dinlemeyi sürdürdü ...

19.9.2008 İktidar Usandıran Naz!.. (Mehmet Faraç Makalesi)
(Cumhuriyet Gazetesi – 19.9.2008) Hıncal Uluç, bir süredir AKP aleyhtarı haberlerin Sabah’ta yayımlanmamasını eleştirirken, “Haber kutsal yorum hürdür” diye isyan ediyor. Nazlı Ilıcak’ın Sabah’ın dördüncü sayfasındaki yazıları ise...

19.9.2008 ‘Yargı bağımsızlığını yok etmek istiyorlar’
YARSAV BAŞKANI EMİNAĞAOĞLU : ‘Yargı bağımsızlığını yok etmek istiyorlar’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program Taslağı’nın yargı bağımsızlığı ...

18.9.2008 İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ tarafından YARSAV Başkanı ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına soru önergesi verildi.
  İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ tarafından YARSAV Başkanı ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına soru önergesi verildi.   Not: Soru önergesi metni:   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA   Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın ...

18.9.2008 AB Ulusal Program Taslağı Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     BASIN AÇIKLAMASI     AB İlke, kural ve kararlarının, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin (2008) Ulusal Program Taslağı’na; Türkiye Cumhuriyeti’nin erkler ayrılığına dayanan hukuk devleti...

16.9.2008 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN YARSAV BAŞKANI HAKKINDA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
   Tarih : 16 EYLÜL 2008  Açıklama No : ...

09.9.2008 Demokrasi dersi
09.9.2008 Demokrasi dersi   Demokrasi dersi   Yargıtay Başkanı Gerçeker, adli yıl açılış konuşmasında totaliter sisteme kayış ve sınırsız iktidar anlayışı tehlikesine dikkat çekti   ‘Laiklik güvencedir’ Dinsel kuralların, devlet kurumlarının çalışmalarına dayan...

09.9.2008 “Adli yıla dağ gibi biriken sorunlarla girildi
”Adli yıla dağ gibi biriken sorunlarla girildi” (Dünya Gazetesi) - YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, yargının sorunlarının geçiştirilmemesini sabırla beklediklerini ifade etti ANKARA - Yeni adli yıla dağ gibi biriken sorunlarla girildiğini belirten Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSA...

8.9.2008 YARSAV Basın Açıklaması
Yeni adli yıla; yıllardır biriken sorunlara kalıcı çözümler üretmeyip, reform olmayan adımların reform olarak sunularak sorunların bugüne kadar geçiştirilmesi nedeniyle, dağ gibi biriken sorunlarla girmiş bulunuyoruz.   Yargı bağımsızlığı, yargı organları ve mensupları içi...

5.9.2008 YARSAV İdari Yargı Yargıç Sınavı Hakkında
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV                                           &n...

04.9.2008 Birleşik Kamu-İş’ten YARSAV’a Destek
AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesi tarafından “laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu” tescil edilip para cezası alınca yargıya olan saldırısını artırmıştır. Bu bağlamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda siyasi partilerle ilgili olarak görev yapan Yargıtay Savcısı ve YARSAV Ba...

27.8.2008 İzmir Barosu’ndan Yargıya Yönelik Saldırıya Kınama
İzmir Barosu’ndan Basına ve Kamuoyuna   Türkiye'de demokratik laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ciddi tehdit, tehlike ve kuşatma altındadır. Anayasa Mahkemesi kararına göre çoğunluk partisi laiklik karşıtı eylem ve işlemlerin odağı haline gelmiştir.  Teokr...

26.8.2008 YARSAV Başkanı hakkındaki gerçek dışı haberler hakkında TBMM Başkanlığına iki soru önergesi verildi
Soru önergesi metinleri:   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA             Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.   ...

22.8.2008 Tüm Yargı Mensupları Derneği tarafından YARSAV’a Yönelik Saldırılar Kınandı
Soru önergesi metinleri:   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA             Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.   ...

21.8.2008 YARSAV Başkanı iddialara yanıt verdi
(REFERANS Gazetesi – Anka Ajansı) - Sahte çürük raporuyla askerlik yapmadığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, "Hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Hukukun üstünlüğünün dışında...

21.8.2008 YARSAV Basın Açıklaması Duyurusu
Son günlerde şahsım ve YARSAV’la ilgili giderek artan gerçek dışı haber ve yorumlarla yaratılan bilgi kirliliği ve saldırılar nedeniyle kamuoyunu aydınlatmak için basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur.

Sayın basın mensuplarına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1.8.2008 YARSAV Adli Aravermenin Uzatılması Gerektiğine İlişkin Basın Açıklaması
Yargı organlarının giderek artan iş yüküne zaman içerisinde kalıcı çözüm bulunamaması karşısında, uzayan yargı sürecini kısaltmak adına en kolay çözüm olarak adli araverme (adli tatil) süresi kısaltılmış ve bu durum, soruna çözüm yolunda bir adım ola...

28.7.2008 The Guardian'da Yer AlanHabere İlişkin Basın Açıklaması
28.7.2008 tarihli The Guardian gazetesinde YARSAV Başkanı olarak tarafımla yapılan bir söyleşiye yer verilmiş, söyleşi değişik basın yayın organlarında farklı başlıklarla kullanılmıştır.

Söyleşi, kişisel tesbitler niteliğinde yayınlanmış ise de, kişisel hiç bir tesbite...

20.7.2008 YARSAV dava açtı, UYAP’a önlem aranıyor
  YARSAV dava açtı, UYAP’a önlem aranıyor (Tercüman Gazetesi) - Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgi sızdırılması üzerine Adalet Bakanlığı UYAP için yeni yasa hazırlığı düşünüyor ERGENEKON adı verilen operasyonunda el altından medyaya bilgi sızdıran ...

18.7.2008 Kuddusi Okkır’ın Anısına (Hayrettin Ökçesiz Makalesi)
Kuddusi Okkır’ın Anısına (Hayrettin Ökçesiz Makalesi) Cumhuriyet Gazetesi – Bilim Teknik Eki – Hayrettin Ökçesiz – 18.7.2008 Öldüren gözaltılarını, tutuklulukları düşündüğümde; işkence odalarını, “sınıfsal yargı”yı, &...

18.7.2008 Parti kapatmayı fal konusu olmaktan çıkaralım (Fehmi Koru Makalesi)
  Parti kapatmayı fal konusu olmaktan çıkaralım (Fehmi Koru Makalesi)   Fehmi Koru – Yeni Şafak Gazetesi – 18.7.2008   Ak Parti'yi kapatmayla sonuçlanması beklenen süreç iyice ilginç bir hal aldı. Hukukîlik sınırları içinde kalmanın gereğine inanmayanları...

17.7.2008 Taraf muhabirine dava açıldı
  Taraf muhabirine dava açıldı   (Taraf Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği, Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve İşçi Partisi hakkında yaptığı “İP’de kuşkulu Yargıtay krokisi” haberinden dolayı muhabirimiz Soner Arıkanoğlu hakkında dava açıl...

17.7.2008 Hukukçular, Ergenekon iddianamesini sızdıranlar hakkında işlem yapılmasını istedi
  Hukukçular, Ergenekon iddianamesini sızdıranlar hakkında işlem yapılmasını istedi   Gizlilik lafta kaldı   Kaçak nerede?   YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, bilgi kirliliği yaratan yayınlar için yasal işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulayarak “Aksi halde temel insa...

16.7.2008 Ergenekon köstebeği UYAP'ta (İhsan Demir makalesi)
    Ergenekon köstebeği UYAP'ta (İhsan Demir makalesi)   Ergenekon operasyonunda bilgi sızdıranların Adalet Bakanlığının kullandığı Ulusal Yargı Ağı Projesine girme yetkisi bulunan kişiler arasında olduğu ileri sürülüyor.   İhsan DEMİR - GAZE...

16.7.2008 Yargıdan Bilgi Sızması UYAP’ın “Katkısıdır” (Oğuz Oyan Makalesi)
  Yargıdan Bilgi Sızması UYAP’ın “Katkısıdır” (Oğuz Oyan Makalesi)   Dünya gazetesi – 16.7.2008 – Oğuz Oyan - Analiz   Adalet hizmetleri, tıpkı eğitim, sağlık, ulusal güvenlik ve altyapı yatırım hizmetleri gibi temel kamu hizmetlerindendir....

15.7.2008 Terör örgütü tanımındaki hassasiyet neden?
  Terör örgütü tanımındaki hassasiyet neden?
Evrensel Gazetesi - Uğraş Vatandaş – 15.7.2008
Ergenekon terör örgütü iddianamesini açıklayan Engin’in gösterdiği hassasiyet ayrımcılık olarak nitelendirildi
İstanbul ...

14.7.2008 Yargı bağımsızdır! (Işık Kansu Makalesi)
Yargı bağımsızdır! (Işık Kansu Makalesi) Işık Kansu – 14.7.2008 – Cumhuriyet Gazetesi YARSAV, geçtiğimiz günlerde Dünya Yargıçlar Birliği ile Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupa Yargıçlar Birliği’nden temsilcilerin de katıldığı bir sempozyum yaptı. Konu, T&...

10.7.2008 YARSAV’a uluslararası destek
  YARSAV’a uluslararası destek   (Vatan Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin uluslararası yargıç birlikleriyle düzenlediği sempozyumun sonuç bildirgesinde YARSAV’a destek çıktı. Bildirgede, hükümetin kapatmaya çalıştığı YARSAV’a sahip çıkı...

9.07.2008 Uluslararası Sempozyum da YARSAV-IAJ-MEDEL Sonuç Bildirgesi
English version     CONCLUSIONS     YARSAV, IAJ and MEDEL have convened in the international symposium “The  Separation of Powers and Freedom of Association within Judiciary” in Ankara- Turkey on 5th and  6th th July 2008 and came to the foll...

09.7.2008 Yargıda örgütlenme özgürlüğü (Ruşen Hakkı Makalesi)
Yargıda örgütlenme özgürlüğü (Ruşen Hakkı Makalesi) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Dünya Yargıçlar Birliği (IAJ) ve Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupa Yargıçları Birliği’nce (MEDEL) düzenlenen ‘Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda ...

08.7.2008 YARSAV'ın başkanı kim olmalı? (Bülent Korucu Makalesi
  YARSAV'ın başkanı kim olmalı? (Bülent Korucu Makalesi)   Zaman Gazetesi - Bülent Korucu – 08.7.2008   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) yargı bürokrasisinin meslek örgütü olarak tartışmaların odağında. Tüzüğünde yazan si...

08.7.2008 Bırakın da savcı işini yapsın! (Nuh Gönültaş Makalesi)
  Bırakın da savcı işini yapsın!   Nuh Gönültaş – Bugün Gazetesi - 08.7.2008 Ergenekon soruşturması derinleştikçe, turnusol kâğıdı gibi kimin ne mal olduğu ortaya çıkıyor.   Daha düne kadar "Yargı bağımsızlığı" diye yeri göğü...

07.7.2008 Gov't-sponsored bill worries int'l jurists
Gov't-sponsored bill worries int'l jurists Monday, July 7, 2008 ANKARA – Turkish Daily News A government-backed bill aimed at regulating the activities of the Turkish Judges and Prosecutors Union, or YARSAV, drew criticism from international legal experts yesterday who argued judges have t...

07.7.2008 Danıştay Türkiye’ye ‘teşhis’ koydu
  Danıştay Türkiye’ye ‘teşhis’ koydu   (Radikal Gazetesi) - Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan ‘siyaset’in Avrupa’da başka bir yüz gösterdiğini, ama içeride söylediklerini uygulamadığını söyledi. Uluslararası hu...

07.7.2008 AB’ye farklı Türkiye’ye farklı...
  AB’ye farklı Türkiye’ye farklı...   (Vatan Gazetesi) - Danıştay Başsavcısı Çölaşan, Avrupa’ya demokratik yüzünü gösteren hükümeti, bu yüzünü Türkiye’den esirgemekle eleştirdi

A...

07.7.2008 AB, siyasilerle değil kurumlarla görüşsün
  AB, siyasilerle değil kurumlarla görüşsün     (Star Gazetesi) - Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, hükümeti 2001’den beri AB’ye sadece demokratik yüzlerini sunmakla suçlayıp, ‘Ama siyasi görüşleri doğrultusund...

07.7.2008 Seçimle gelmek istediğini yapma hakkını vermez
Seçimle gelmek istediğini yapma hakkını vermez   (Hürriyet Gazetesi) - Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, "Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda Örgütlenme Özgürlüğü" konulu uluslararası sempozyumda yaptığı konuşmada, hukuk devleti olmanın &ou...

07.7.2008 ‘Kurumumuzu savunmaya geçtik'
‘Kurumumuzu savunmaya geçtik’ ANKARA Milliyet Tansel Çölaşan, hükümeti eleştirerek, “Yargı bağımsızlığı konusunda hiçbir dönem bu kadar kötü bir noktaya gelinmedi. Yargı kuruluşları kendi varlıklarının savunmasına geçtiler” dedi Danış...

07.7.2008 ‘Seçimle gelen her istediğini yapamaz’
  ‘Seçimle gelen her istediğini yapamaz’   Danıştay Başsavcısı, ‘Yasama ve yürütme demokratik standartlara uymak zorunda’ dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, “Hukuk devletinde yasama, yür&uu...

06.7.2008 Yargıyı etkileme çabaları var
  ‘Seçimle gelen her istediğini yapamaz’   Danıştay Başsavcısı, ‘Yasama ve yürütme demokratik standartlara uymak zorunda’ dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, “Hukuk devletinde yasama, yür&uu...

06.7.2008 Yürütmenin etkisindeki kolluk öne çıkıyor!
Yürütmenin etkisindeki kolluk öne çıkıyor! ANKARA Milliyet / SERDAR ÖZSOY YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, soruşturmaların, savcılar tarafından her boyutuyla yürütülemediğini söyledi Rıza Türmen, Antonio Mura ve Özdemir Özok’...

06.7.2008 YARSAV’dan ‘kolluk’ iması
  YARSAV’dan ‘kolluk’ iması    (Yeniaysa Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yürütmenin etkisi altındaki kolluğun gerçekten öne çıktığı soruşturmaların, yürütmenin kendi içindeki bilgi akış...

06.7.2008 YARSAV yargıya saygı istedi
  YARSAV yargıya saygı istedi
(Evrensel) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yargıya güvenmiyorum” anlayışının terk edilmesi gerektiğini söyledi
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Em...

06.7.2008 YARSAV içeriden ve dışarıdan saygı istedi
YARSAV içeriden ve dışarıdan saygı istedi
(Star Gazetesi) – Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Dünya Yargıçlar Birliği ile Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupa Yargıçları Birliği tarafından düzenlenen ‘Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda Örgütlenme...

06.7.2008 Yargıyı etkileyecek beyanlardan vazgeçilmeli
  Yargıyı etkileyecek beyanlardan vazgeçilmeli   (Hürriyet Gazetesi) - "Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda Örgütlenme Özgürlüğü" konulu uluslararası sempozyum dün başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan YARSAV Başkanı Öme...

06.7.2008 ‘Yargıya saldırarak kamuoyu yaratılıyor’
  ‘Yargıya saldırarak kamuoyu yaratılıyor’   (Radikal) - YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, siyasilerin medya üzerinden yargıya saldırıp kamuoyu yaratmak istediğini belirterek, ‘Yargıyı siyasallaştırmayın’ dedi.   ANKARA - Yargıç ve Savcılar Birliği (YARSAV)...

06.7.2008 Yargıdan saygı muhtırası
  Yargıdan saygı muhtırası   Anayurt Gazetesi - ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, devam eden dava ve soruşturmalarda siyasi organların beyanlarda bulunmalarının, yargıyı etkileme yönünden evrensen ilkelerle bağdaşmadığını ifa...

06.7.2008 Yargı üyelerinden siyasi baskı uyarısı
Yargı üyelerinden siyasi baskı uyarısı (Tercüman Gazetesi) - YARSAV Başkanı Eminağaoğlu “Yürütmenin etkisi altındaki kolluğun gerçekten öne çıktığı soruşturmaların, ne derece yürütme erkinin istek ve beklentilerinden uzak durularak yürütüld&...

06.7.2008 Yargı reformu için 'kara mizah' dedi
  Yargı reformu için 'kara mizah' dedi Yeni Şafak Gazetesi - FATİH İNCİ/ ANKARA
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Dünya Yargıçlar Birliği ile Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupa Yargıçları Birliği Ankara Hakimevi'nde 'Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda Örgü...

06.7.2008 Takas Olmaz! (Güngör Mengi Makalesi)
  Takas Olmaz! (Güngör Mengi Makalesi)   Vatan Gazetesi – Güngör Mengi – 06.7.2008   Şüphe ve merak en karmaşık komploları bile çözen anahtardır.

İktidar yandaşlığına angaje olanların çokluğu yüzünden medyamız sağ...

06.7.2008 Soruşturmayı savcı yapamıyor
  Soruşturmayı savcı yapamıyor (Akşam Gazetesi) - Uluslararası yargı sempozyumunda anlamlı mesajlar: Yürütmenin etkisi altındaki kolluğun öne çıktığı soruşturmalar acaba yürütmenin isteklerinden ne derece uzak yapılmaktadır

YARGIÇLAR ve Savcılar ...

06.7.2008 Herkes devam eden yargı sürecine saygı duymalı
  Herkes devam eden yargı sürecine saygı duymalı   (Zaman) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, devam eden dava ve soruşturmalarda siyasi organların beyanlarda bulunmalarının, yargıyı etkileme yönünden evrensel ilkelerle bağdaşmadı...

06.7.2008 Eminağaoğlu'ndan siyasilerin açıklamalarına tepki
  Eminağaoğlu'ndan siyasilerin açıklamalarına tepki   (Milli Gazete) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, devam eden dava ve soruşturmalarda siyasi organların beyanlarda bulunmalarının, yargıyı etkileme yönünden evrensen ilkelerle bağda...

05.6.2008 Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı'da Örgütlenme Özgürlüğü konulu uluslararası sempozyumun açılış konuşması
Ankara Hakimevi; 05.7.2008 Saygıdeğer katılımcılar Değerli basın mensupları   YARSAV’ın 2 nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yurtdışından gelerek aramızda bulunan meslektaşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen bu uluslararası sempozyuma, Yönetim Kurulumuz adına ho...

01.7.2008 Kamuoyunda izleme kararları olarak bilinen kararlara ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda YARSAV ile ilgili konuşmalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 2. Yasama Yılı 124. Birleşim 01/Temmuz /2008 Salı   1 Temmuz 2008 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.03 BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Eğitim Şart!Cenap GÜLPINAR KÂTİ...

26.6.2008 Yarsav 2. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 2. Yasama Yılı 124. Birleşim 01/Temmuz /2008 Salı   1 Temmuz 2008 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.03 BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Eğitim Şart!Cenap GÜLPINAR KÂTİ...

23.6.2008 Yargı organlarına yönelik söylem ve planlar hakkında basın açıklaması
  BASIN AÇIKLAMASI   Son günlerde ısrarla ülkedeki tartışmaların odağına yargı ve yargı organları çekilmek istenmektedir. Hukukun üstünlüğü dışında hiç bir amaç ve referansı olmayan yargının bazı iş ve işlemlerinin, çeşitli eylem ve söyleml...

21.6.2008 YARSAV davalarla yargı reformu yapacak
  YARSAV davalarla yargı reformu yapacak   (Vatan Gazetesi) - YARSAV’ın yargı sistemindeki aksaklıklara karşı açtığı dava sayısı 21’i buldu. YARSAV Başkanı, davalar yoluyla yargı reformu yapılacağını söyledi

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ada...

19.6.2008 - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN 18-20 HAZİRAN 2008 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN “ADALET BAKANLIĞI YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ GÖLGESİNDE YARGI REFORMU” KONULU SEMPOZYUMUN “TÜRK YARGI SİSTEMİNDE REEL REFORM STRATEJİSİ” BAŞLIKLI OTURUMUNDA 19.6.2008 GÜNÜ ANKARA BARO BAŞKANI’NIN YAPTIĞI KONUŞMA
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN 18-20 HAZİRAN 2008 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN “ADALET BAKANLIĞI YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ GÖLGESİNDE YARGI REFORMU” KONULU SEMPOZYUMUN “TÜRK YARGI SİSTEMİNDE REEL REFORM STRATEJİSİ” BAŞLIKLI OTURUMUNDA 19.6....

19.6.2008 Kafam karışıyor (Yalçın Bayer makalesi)

Kafam karışıyor (Yalçın Bayer makalesi)   Yalçın Bayer – Hürriyet gazetesi – 19.6.2008

BİR kaç gün önce geçerken eşim ve benim dikkatimizi çekti. Ankara’daki, Atatürk Kültür Merkezi’nin bayağı geniş bir arsası var am...

19.6.2008 Bu yaz "çok sıcak" geçecek! (Mustafa Ertekin Makalesi)
  Bu yaz "çok sıcak" geçecek! (Mustafa Ertekin Makalesi)   Ortadoğu Gazetesi – Mustafa Ertekin – 19.6.2008   Siyasetin "öfke ve had bildirme" eksenli rotası gerilimi alevlendirdi.. Şimdi AKP nin "yangına körükle giden tavrı&quo...

19.6.2008 Barolar Birliği, yargı reformundan rahatsız
  Barolar Birliği, yargı reformundan rahatsız
(Evrensel Gazetesi) - TBB’nin düzenlediği, ‘Yargı Reformu’ sempozyumunda, AKP Hükümeti’nin yargıya ilişkin uygulamaları eleştirildi
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adalet Bakanlığı&rsqu...

19.6.2008 Barolar Birliği, yargı reformundan rahatsız
  Barolar Birliği, yargı reformundan rahatsız
(Evrensel Gazetesi) - TBB’nin düzenlediği, ‘Yargı Reformu’ sempozyumunda, AKP Hükümeti’nin yargıya ilişkin uygulamaları eleştirildi
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adalet Bakanlığı&rsqu...

19.6.2008 AK Parti savunmasındaki skandal cümle.. (Fikri Akyüz Makalesi)
AK Parti savunmasındaki skandal cümle.. (Fikri Akyüz Makalesi)   Yenişafak Gazetesi – 19.6.2008 – Fikri Akyüz   Peygamberimiz'e (S.A.V.) hakaret eden Önder SAV yetmemiş gibi karşımıza bir de YAR-SAV çıktı! (Bundan sonraki kısımlarda, yazının estetiği bo...

18.62008 TBB Başkanı Av Özdemir ÖZOK'un, “Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu” Sempozyumu Açış Konuşması
18.62008 TBB Başkanı Av Özdemir ÖZOK'un, “Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu” Sempozyumu Açış Konuşması 18.6.2008   Sayın konuklar, Sevgili meslektaşlarım, Her türlü olumsuzluk, eleştiri ve çileye karşın görevi...

18.6.2008 Savunma Yargıtay’da YARSAV hazırlıkta
  Savunma Yargıtay’da YARSAV hazırlıkta                                         &nbs...

18.6.2008 YARSAV ATAĞA GEÇTİ
    YARSAV ATAĞA GEÇTİ   (Birgün Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Kurulu (YARSAV), AKP’nin Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu savunmasında kendilerine yönelik yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. YARSAV’da yapılan açıklamada, “YARS...

18.6.2008 YARSAV’dan savunmaya dava

YARSAV’dan savunmaya dava
(Vatan Gazetesi) - AKP’nin kapatma davasında verdiği savunmada, Yargıtay Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne verdiği delillerden birinin arkasında YARSAV’a (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) ait bir yazının bulunmasının bu del...

18.6.2008 YARSAV’dan AKP savunmasına dava
YARSAV’dan AKP savunmasına dava ANKARA Milliyet AKP’nin Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu esas hakkındaki savunmasında iddianameye ve delil toplamaya katkıda bulunmakla suçladığı Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) dava açmaya hazırlanıyor. AKP, savunmasında, kapatma davasının ekl...

18.6.2008 YARSAV, AKP’ye dava açıyor
  YARSAV, AKP’ye dava açıyor   (Anayurt Gazetesi) - ANKARA- YARSAV, AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu savunmasında kendilerine yönelik yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. YARSAV, "YARSAV'a saldıranlar da asla hukuktan üstün olmadıklarını yaşayar...

18.6.2008 Hukuk savaşı
Hukuk savaşı YARSAV, AKP’nin savunmasında kendilerini hedef alan ifadeler nedeniyle dava açacak Ağır saldırı Yargıçlar ve Savcılar Birliği, iddianamenin yazıldığı kâğıtlardan birinin arkasında birliğin antetinin bulunmasını eleştiren AKP’ye sert yanıt verdi. Açıklamada, “YA...

18.6.2008 Takvim belli oldu Temmuz'da karar beklentisi
Takvim belli oldu Temmuz'da karar beklentisi AK Parti davasının en geç Ağustos ayının sonlarında sonuçlanmasının önünde bir engel kalmıyor (Yeniasır Gazetesi) - Anayasa Mahkemesi, AK Parti hakkındaki kapatma davasında, 1 Temmuz Salı günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurra...

18.6.2008 Kupür deliller yetmedi ‘ithal’ deliller de buldu
  Kupür deliller yetmedi ‘ithal’ deliller de buldu   (Star Gazetesi) - AK Parti iddianamesinin büyük kısmını gazete kupürlerinden oluşturan Yalçınkaya, İran’da bir gazetede çıkan ‘Türkiye’de bir İslam Devrimi beklentisi olduğu&rsquo...

18.6.2008 Gazete bunları yazmadı (Fehmi Koru Makalesi)
  Gazete bunları yazmadı (Fehmi Koru Makalesi)   Yenişafak Gazetesi – Fehmi Koru – 18.6.2008 Doğan Medya Grubu (DMG) gazetelerinden birinde dün şu habere yer verildi: “Yargıç ve savcıları yargısız infaz etmek istiyorlar.” Haberin girişinde, Yargıçlar ve Sav...

18.6.2008 ‘Bakanlık karışmasın’
 ‘Bakanlık karışmasın’ YARSAV BAŞKANI EMİNAĞAOĞLU UYARDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’nın hiçbir konuda savcılıklara soruşturma açılması konusunda ihbarda bulunmaması gerektiğin...

17.6.2008 YARSAV, AKP'nin savunmasına dava açacak
YARSAV, AKP'nin savunmasına dava açacak   (Hürriyet Gazetesi) - YARSAV, AKP'nin Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu savunmasında kendilerine yönelik yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. YARSAV, “YARSAV'a saldıranlar da asla hukuktan üstün olmadıklarını y...

17.6.2008 Google davası
  Google davası
(Yeniasır Gazetesi) - Kapatma davasında savunmasını verdi: Deliller internetten derlenmiş. Adeta Google davası. Bizi şiddetle ilişkilendirmek abes AK Parti, hakkına açılan kapatma davasını, delillerin birçoğunun internet ortamından indirilmesi olması nedeniyle "Goo...

17.6.2008 YARSAV'A YAPILAN İFTİRA VE SALDIRI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI   Kuruluşundan itibaren Tüzüğü uyarınca hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini amaçlayarak yargı bağımsızlığı için faaliyette bulunan YARSAV, her türlü hukuk dışı saldırılara muhatap kalmış, tüm bu saldırıları huk...

16.6.2008 İktidar, yargı üzerinden polemik yapıyor
  İktidar, yargı üzerinden polemik yapıyor   ANKARA- Tüm Yargı Mensupları Derneği, YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) ve Ankara Barosu, “Yasama, Yürütme, Yargı İlişkileri ve Yargı Bağımsızlığı” konulu panel düzenledi. Ankara Barosu Eğitim Merkez...

16.6.2008 Yeni saldırılar olacak!
  Yeni saldırılar olacak!   (Vatan Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı'ndan kritik uyarı: Yargıç, savcı ve avukatların yargısız infaz edilmeleri amaçlanıyor

ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bilinçli olarak ...

16.6.2008 'Yargıç ve savcıları yargısız infaz etmek istiyorlar'
  'Yargıç ve savcıları yargısız infaz etmek istiyorlar'   (Radikal Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Eminağaoğlu da isyan etti: Bilgi kirliliği yaratarak yargıç, savcı ve avukatlar hedef haline getiriliyor
ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ...

15.06.2008 Yargı'ya yönelik saldırılar hakkında basın açıklaması
  BASIN AÇIKLAMASI   Yargı organlarına, yargıç, savcı ve avukatlara ve onların meslek kuruluşları olan YARSAV ve Türkiye Barolar Birliği’ne yönelik saldırılara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir.   Bir hukuk devletinde hukuksal yollarla sağla...

15.6.2008 YARSAV: Savcılar gereken soruşturmaları açıyor
YARSAV: Savcılar gereken soruşturmaları açıyor   (Radikal Gazetesi) - YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanlar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi’nin birer ay araya yaptıkları açıklamalarda göreve davet ettikleri Cumhuriyet Savcılarının, basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin gereke...

15.6.2008 Savcıların elini tutan mı var
Savcıların elini tutan mı var (Güneş Gazetesi) - YARSAV’dan kafa karıştıran açıklama Yüksek Yargı'nın 'Hukuka saldıranlara karşı pasif kalmakla' suçladığı savcılar 'Üzerimizdeki gölge sorgulanmalı' dedi

Anayasa Mahkemesi'nin 'Görülmekte olan daval...

15.6.2008 Savcılardan savunma
Savcılardan savunma (Milliyet Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin göreve davet ettiği savcıları savundu. Eminağaoğlu, savcıların basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin olarak gereken soruşturmaları açtığını söy...

15.6.2008 Savcılar görevlerini yapıyor
Savcılar görevlerini yapıyor (Yenişafak Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanlar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin birer ay araya yaptıkları açıklamalarda göreve çağırdıkları Cumhuriyet Savcılarının basın yoluyla işlenen suçl...

15.6.2008 Savcılar gerekeni yapıyor
  Savcılar gerekeni yapıyor (Akşam Gazetesi) - YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanlar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi’nin birer ay araya yaptıkları açıklamalarla göreve davet ettikleri Cumhuriyet savcılarının, basın yolu...

15.6.2008 Anayasa Mahkemesi’ne cevap
Anayasa Mahkemesi’ne cevap (Yeniçağ Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ö. Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanlar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi’nin göreve davet ettiği Cumhuriyet Savcıları’nın, basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin soruşturmaları açtı...

14.6.2008 Cumhuriyet savcılarının göreve çağrılması konusunda ANKA Ajansı’na yapılan açıklama
Cumhuriyet savcılarının göreve çağrılması konusunda ANKA Ajansı’na yapılan açıklama   “Basın ile ilgili görevli Cumhuriyet savcıları, basın yoluyla işlenen ve resen takibi gereken suçlarda hiç bir başvuruya gerek kalmaksızın soruşturma açmak durumundadırlar. Ancak basın ...

14.5.2008 ‘Egemenlik yalnız TBMM’de değil’
‘Egemenlik yalnız TBMM’de değil’ ANKARA Milliyet Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mahir Esin Germeç, yargının yasama gibi millet adına egemenliği kullanma yetkisine sahip olduğunu belirterek, “Ulus adına egemenliğin yalnız TBMM’de olduğu söylenemez” dedi....

14.6.2008 MHP de Hükümet'e Menderes'i hatırlattı
  MHP de Hükümet'e Menderes'i hatırlattı   (Bugün Gazetesi) - CHP Lideri'nden sonra bir Menderes hatırlatması da MHP'li önemli bir isimden geldi...   MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Demokrat Parti'nin de 1950'lerde iki kez üst üste tek başına ...

14.6.2008 MHP’de 27 Mayıs’ı hatırlattı
  MHP’de 27 Mayıs’ı hatırlattı   (Zaman Gazetesi)-MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Demokrat Parti'nin de 1950'lerde iki kez üst üste tek başına iktidar olduğunu hatırlatarak, "O zaman yargıyla cebelleştiler. İhtilalle karşılaşan Türkiye çok şey ka...

13.6.2008 “Yasama, Yürütme, Yargı İlişkileri ve Yargı Bağımsızlığı” Paneli
    “Yasama, Yürütme, Yargı İlişkileri ve Yargı Bağımsızlığı” Paneli   YARSAV, Ankara Barosu ve Tüm Yargı Mensupları Derneği (TUYAM) tarafından, 13.6.2008 günü saat 17.00 de Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde “Yasama, Yürütm...

13.6.2008 YARSAV: Bakanlık Sınavlardan Çekilsin
  YARSAV: Bakanlık Sınavlardan Çekilsin   (Birgün Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, hakim ve savcı adaylık sınavı mülakatında, Adalet Bakanlığı"nın etkisinin ""mutlaka ve ivedilikle sona erdirilmesini&...

13.6.2008 Yargı, objektiflik istiyor
Yargı, objektiflik istiyor YARSAV BAŞKANI: HÂKİM VE SAVCI SINAVLARINDA BAKANLIĞIN ETKİSİ SONA ERMELİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, hâkim ve savcı adaylık sınavı mülakatında, Adalet Bakanlığı’nın...

13.6.2008 Önleyici İletişim Denetlemesi (Hamdi Yaver Aktan Makalesi)
13.6.2008 Önleyici İletişim Denetlemesi (Hamdi Yaver Aktan Makalesi) Önleyici İletişim Denetlemesi (Hamdi Yaver Aktan Makalesi) Hamdi Yaver AKTAN Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi - (Cumhuriyet Gazetesi) Haberleşme özgürlüğünü ve haberleşmenin gizliliğini d&uu...

12.6.2008 Yargıç ve Savcı adaylığı mülakatları hakkında basın açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI   Adalet Bakanlığı tarafından 17.4.2008 günü yapılan ilanla; 400 adli yargı yargıç ve savcı adayı alımı için 30.3.2008 günü gerçekleştirilen yazılı yarışma sınavında 511 aday adayının taban puan olan 70 puanı geçerek başarılı olduğu ve 16-27.6.2008 ...

11.6. 2008 AKP’nin Niyeti Yargıyı Budamak (Emin ÇÖLAŞAN Makalesi)
AKP’nin Niyeti Yargıyı Budamak (Emin ÇÖLAŞAN Makalesi) Sözcü Gazetesi - EMİN ÇÖLAŞAN -              Anayasa Mahkemesini Budayacaklar AKP türban kararının ardından “intikam planı&rdq...

11.6.2008 YARSAV: 301 genelgesi yanlış
ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Adalet Bakanlığı aleyhine Danıştay’da 3 ayrı dava açtı. YARSAV, Bakan Mehmet Ali Şahin’in yayınladığı TCK’nın 301. maddesi ile ilgili genelge, Teftiş Kurulu’nun bakanlığa bağlı olması ve Adalet Akademisi’nin eğitim programının bak...

11.6.2008 301 genelgesinin iptali için dava
(Tercüman Gazetesi) - YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı aleyhine üç ayrı dava açıldığını açıkladı. YARSAV ilk davayı, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Adalet Bakanlığı’na bağlı olmasının Anayasa’ya aykırı old...

11.6.2008 Avukatlık sınavının kaldırılması ve ayrıca yargıç ve savcı adaylığı için avukatların diğer adaylardan farklı sınava tabi tutulmaları konusunda basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Adalet Bakanlığı tarafından 08.02.2008 günü yapılan ilanda; 26.4.2008 günü gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sonrasındaki mülakat sonucunda, avukatlık mesleğinden 150 adli yargı yargıç ve...

11.6.2008 YARSAV’dan Bakanlığa dava
(ANKARA – Radikal) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) TCK nun 301. maddesinde yapılan değişiklik sonrası yayınlanan genelgenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı. YARSAV’ın açıklaması şöyle: “301. maddede yapılan değişiklik sonrasında, Adalet...

10.6.2008 Yargı fren mekanizmasıdır
(Öncevatan Gazetesi) - 4`üncü madde konusunda söz sahibi sadece Kurucu Meclis`tir. Dolayısıyla Anayasa`nın 4`üncü maddesi kapsamında kalan konularda, kurucu meclisler dışındaki meclislerce yapılacak yasama işlemleri, kaynağını Anayasa`dan almayan devlet yetkisi kullanma...

10.6.2008 Eğitim planı, teftiş ve TCY md 301 ile ilgili açılan davalar hakkında basın açıklaması
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin iptali istemiyle Danıştay 2 nci Daire’de açılan davada, anılan Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasının kısmen kabul ve kısmen reddine karar verilmiş olup; “söz konusu Yönetmeliğin bütünüyle y&uum...

09.6.2008 ‘Hukukun Üstünlüğü Referans Alınır’
(Birgün Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ""Yargı kararları beklentilerle örtüştüğü zaman hukukun üstünlüğüne saygı göklere çıkartılırken, bazı kesimlerin beklentileriyle örtüş...

09.6.2008 Yüksek Yargı'ya tepkiler akıl ve insaf dışı
Yüksek Yargı'ya tepkiler akıl ve insaf dışı Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Eminağaoğlu, 'Yargı kararları beklentilerle örtüşmediğinde insafsızca eleştirilere muhatap edilmemelidir. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini söyleyebilmek anlaşılır gibi değil' diye k...

09.6.2008 Mahkemenin görevi frene basmakmış!
  Mahkemenin görevi frene basmakmış! (Yeni Şafak Gazetesi) - YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, üniversitelerde türbanı serbest bırakmayı öngören Anayasa değişikliğini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin, tekliflerin yeter sayısını inceleyebildiği gibi Anayasa...

09.6.2008 Ulus yetkisi kullanamazsın
Ulus yetkisi kullanamazsın (Hürriyet Gazetesi) - 4’üncü madde konusunda söz sahibi sadece Kurucu Meclis’tir. Dolayısıyla Anayasa’nın 4’üncü maddesi kapsamında kalan konularda, kurucu meclisler dışındaki meclislerce yapılacak yasama işlemleri, ...

09.6.2008 Yargı insafsızca eleştirilmemeli
YARSAV Başkanı Eminağaoğlu: Yargı insafsızca eleştirilmemeli   (Referans Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Yargı kararları beklentilerle örtüştüğü zaman hukukun üstünlüğüne saygı göklere ç...

09.6.2008 ‘Yargının referansı hukukun üstünlüğüdür’
  ‘Yargının referansı hukukun üstünlüğüdür’   (Taraf Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından farklı tepkilerin artarak devam ettiğini söyledi.  ...

09.6.2008 YARSAV’dan suç duyurusu
YARSAV’dan suç duyurusu (Taraf Gazetesi) - Telekulak skandalına ilişkin tartışmalar sürerken, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), dinlemeyi yapan MİT ve Emniyet’in yanısıra dinlemeye olanak sağlayan Türk Telekom, Avea, Vodafone ve Turkcell gibi iletişim şebekeleri hakkında...

09.6.2008 ‘Yargı insafsızca eleştirilere muhatap edilmemeli’
  ‘Yargı insafsızca eleştirilere muhatap edilmemeli’   (Vatan Gazetesi) - YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından farklı tepkilerin artarak devam ettiğini ifade etti. Eminağaoğlu, şöyle konuştu: “Yargı kararları ...

09.6.2008 YARSAV: Frenlendiler, denetimsiz güç istiyorlar
  YARSAV: Frenlendiler, denetimsiz güç istiyorlar   Radikal Gazetesi - ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne yönelik eleştiriler için “Güçleri frenlenenlerin tepkilerinin anlamı özde dene...

09.6.2008 YARSAV: İnsafsızca eleştirilmemeli
ANKARA Milliyet Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yargı kararları beklentilerle örtüştüğü zaman hukukun üstünlüğüne saygı göklere çıkarılıyor. Bazı kesimlerin beklentileriyle örtüşmeyen karar...

09.6.2008 İstedikleri, denetimsiz güç
  İstedikleri, denetimsiz güç   YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin türban kararını ve tepkileri değerlendirdi: İstedikleri, denetimsiz güç   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağ...

08.6.2008 'Dinleme' suçlaması
'Dinleme' suçlaması (Takvim Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), kamuoyunda dinleme kararları olarak adlandırılan kararları uygulayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; bu kararları uygulayan kurumların suç işlediği iddia edildi. Y...

08.6.2008 Dinleyen de dinleten de suçlu
(Evrensel Gazetesi)-Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), ülke genelinde hiç kimseyi kapsam dışı bırakmadan izlemeye olanak sağlayan, infaz kabiliyeti olmayan bu kararları uygulayan ve hukuksal güvenliği zedeleyen TİB, MİT, EGM görevlileri yanında, Türk Telekom, Avea, Vodafone ...

08.6.2008 ‘Dinleyen kurum da, operatör de suçlu’
‘Dinleyen kurum da, operatör de suçlu’ (Milliyet) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, “ülke genelinde hiç kimseyi kapsam dışı bırakmadan izlemeye olanak sağlayan mahkeme kararlarını uygulayan kurumlar&rdquo...

08.6.2008 GSM şirketlerine suç duyurusu
GSM şirketlerine suç duyurusu (Yenişafak Gazetesi) - Telekulak iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlı...

08.6.2008 YARSAV’INİPTALBAŞVURUSU
Gözler Adalet Bakanı’nda YARSAV’ın emniyet ve MİT’in kullandığı ülke çapında izleme kararlarının iptali için girişimde bulunulması istemine karşı Adalet Bakanlığı’nın takınacağı tavır belirsizliğini koruyor. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay’ın jandarm...

08.6.2008 Anayasa Mahkemesinin kaynağını Anayasadan almayan bir yetki kullanmadığı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’nın 10 ve 42 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik yasa hakkında verdiği 05.6.2008 günlü iptal kararı nedeniyle, kamuoyunda farklı tepkiler artarak deva...

07.6.2008 ‘İzleme’ yetkisine bozma istemi
  Vatan Gazetesi – 07.6.2008   YARSAV, MİT ve Emniyet'e takip yetkisi veren kararın bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu

YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği), MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teknik takip yetkisi vere...

07.6.2008 Susun artık (Işık Kansu makalesi)
Cumhuriyet Gazetesi – 07.6.2008 – Işık Kansu Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetin üzerinde oturduğu üç erkten birinin, yani yargının kesin kararını ve tavrını ortaya koydu: “Cumhuriyetin temel nitelikleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez.” İktidar o...

07.6.2008 Telekulağımla 'küfürleştim'
    Hürriyet Gazetesi - Şehriban OĞHAN/ ANKARA    MHP’li Gürcan Dağdaş, dinlendiğini fondan gelen ’Çay ver’ sözleriyle anladığını belirterek, "Bu dinlemeyle kel çıkarsınız dedim. Küfürleşip kapadık" diye konuştu.

07.6.2008 YARSAV?BAŞVURDU
Teknik takip yetkisini bozma istemi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğ’ne teknik takip yetkisi veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ka...

07.6.2008 YARSAV: Emniyet ve MİT kararları da bozulsun
  ANKARA Milliyet Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Emniyet ve MİT’e Türkiye genelinde izleme yetkisi veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını bildirdi. Yar...

07.6.2008 YARSAV: YASAK HALA İHLAL EDİLİYOR
  (Birgün Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bir hukuk devletinde, hukuk devletinin gerektirdiği ilke ve kurallardan hiçbir gerekçeyle sapılamaz. Herkes hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmek zorundadır&rdquo...

07.6.2008 Kamuoyunda İzleme Kararları Olarak Adlandırılan Kararlar Hakkında Yasa Yararına Bozma Yoluna Gidilmesi İçin Adalet Bakanlığı'na Yapılan Başvuru ve Suç Duyurusu Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Jandarma Genel Komutanlığının (JGK) başvurusu üzerine Ankara Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Üyesince verilen ve bilahare Adalet Bakanlığının yasa yararına bozma başvurusuna konu olan karar nedeniy...

06.6.2008 AKP’nin Büyük Kulak Demokrasisi (Ali Sirmen Makalesi)
AKP’nin Büyük Kulak Demokrasisi (Ali Sirmen Makalesi) Cumhuriyet Gazetesi – Ali Sirmen – 06.6.2008 Türkiye’de bir tevatür, AKP ile iç ve dış yandaşları tarafından sistematik olarak yayılmaya çalışılıyor. “Recep Tayyip Erdoğan, özgürl&...

05.06.2008 KAMUOYUNDA İZLEME KARARLARI OLARAK ADLANDIRILAN KARARLAR HAKKINDA, İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKENLERE İLİŞKİN, YETKİ VE GÖREV SAHİBİ OLANLARAYÖNELİK 05.6.2008 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Kamuoyunda izleme kararları olarak adlandırılan EGM, JGK ve MİT tarafından alınan kararlarla ilgili olarak, JGK tarafından alınan karar, Adalet Bakanlığınca 21.01.2008 tarihinde yapılan başvuru üzerine, Yargı...

05.6.2008 Telekulak’a bir kararla üç fren
  Telekulak’a bir kararla üç fren   Radikal Gazetesi - MESUT HASAN BENLİ Yargıtay 9. Ceza?Dairesi Jandarma’ya bütün görev bölgelerindeki iletişimi takip izni veren kararı bozdu: Amaç ne olursa olsun ülkeyi kapsayacak yetki verilemez ANKARA -...

05.6.2008 Sınırsız dinlemeye iptal
Sınırsız dinlemeye iptal Yargıtay, hiçbir kuruma tüm yurttaşları kapsayacak şekilde yetki verilemeyeceğini vurguladı Jandarmaya Türkiye genelinde izleme yetkisi veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, telefon dinlemede emsal oluşturacak b...

04.06.2008 İzleme Kararları Hakkında Göreve Çağrı Konusunda Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Son günlerde kamuoyunda izleme kararları olarak adlandırılan kararlar, herkeste tedirginlik yaratmıştır. Bu bağlamda YARSAV’ meslekdaşlarımızdan da başvurular yapılmaktadır.   Söz konusu kar...

04.6.2008 Telefon Dinleme ve Sorumluluk (Hamdi Yaver Aktan Makalesi)
Cumhuriyet Gazetesi – 04.6.2008 – Hamdi Yaver Aktan Yasal olmayan dinlemelere karşın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yaptırımlar getirmektedir. Gerçekten de TCK’nin “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlıklı Dokuzuncu Bölümü&rsqu...

04.6.2008 İZLEMEVEDİNLEME
Emniyete MİT yetkisi İLHAN TAŞCI – Cumhuriyet - ANKARA - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Emniyet istihbaratına kendi görev sahası dışında da MİT gibi istihbari faaliyette bulunma yetkisi tanındı. Yasa ve yönetmeliğe göre, dinleme ve izleme yapılabilmesi için &ldquo...

03.6.2008 Kamuoyunda izleme kararları olarak adlandırılan kararlar hakkında ANKA Ajansı’na yapılan açıklama
  “Hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere keyfi müdahalelere izin vermeyen, aksine bu hak ve özgürlüklerin etkin kullanılmasını sağlayan, güvence olan devlettir.   Kamuoyuna yansıdığı içeriği itibarıyla ülkemizdeki tüm bireylerin...

02.6.2008 Dinlenmiyor, izleniyoruz

  (Vatan Gazetesi) - Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Dinleme değil izleme yapıldığı” ifade ederek VATAN’ın haberini doğruladı...   ANKARA- Emniyet Genel Müdürlüğü, dinleme faaliyeti için ayrı ayrı yargı kararı...

30.5.2008 Telekulak’ta herkes tedirgin
(Milliyet ) - CHP Genel Merkezi’nin ‘yasadışı dinlendiği’ iddiası, bu konuda herkesin kaygılı olduğunu ortaya koydu. Üniversite rektörleri ve siyasiler de dinlendiklerini düşünüyor. Son olarak CHP Genel Sekreteri Önder Sav’la gündeme gelen ...

29.5.2008 Erkler Birleşmesi Ve Çatışması (İbrahim Ö. Kaboğlu Makalesi)
    Birgün Gazetesi – 29.5.2008 İbrahim Ö. Kaboğlu - [email protected]   “Hakların güvence altına alınmadığı, erkler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda anayasa yoktur.” (1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, m. 16). Bildirge, Fransa&...

29.5.208 YARSAV kalıcı çözüm istiyor
(Evrensel Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kalıcı çözümlere aracılık etmesini talep etti.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı...

28.05.2008 Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kalıcı çözümlere aracılık etmesi hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     BASIN AÇIKLAMASI     Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nın Avrupa Birliği Temsilcisine sunulması sonrasında kamuoyuna yansıyan gerilimin aşılmasına yönelik olarak çeşitli düzeyde çaba sergilendiği gözlenm...

28.05.2008 YARSAV'a basın aracılığıyla yapılan saldırı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   24.3.2008 günlü basın açıklamamızla Ergenekon terör örgütü olarak adlandırılan örgütle birlikte YARSAV ve Başkanının adının anılması üzerine, bu gibi gerçek dışı haberl...

28.5.2008 Yargı-hükümet gerilimi ve Ankara'nın taşradan görünüşü (Sadi Somuncuoğlu Makalesi)
Sadi Somuncuoğlu – Yeniçağ Gazetesi – 28.5.2008 Geçen hafta sonu oldukça yoğun geçti. Önce Kanal-B’de, değerli bilim adamı Prof. Dr. Hasan Ünal beyin hazırlayıp sunduğu Cumartesi Tartışmaları programına katıldık. Stüdyoda Yargıtay 8. Daire Onursal Başkanı Naci Ü...

26.5.2008 YARSAV 'İLGİMİZ YOK' DEDİ
(Birgün Gazetesi)- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV"ın, AKP’yi kapatma davasıyla hiçbir biçimde ilgisinin bulunmadığını kaydetti. Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kimi haber ajanslarınca kaynağı açıkça belirtilmeyerek, AKP ile ...

26.5.2008 'Yargıyı memur görme anlayışı'
  Yargı hükümet gerginliğinin yaşandığı günlerde Şahin’in, sözleri yeni bir gerginlik yarattı

Vatan Gazetesi - Ömür ÜNVER – 26.5.2008
YARGI hükümet gerginliğinin yaşandığı günlerde Adalet Bakanı Şahin’...

25.5.2008 Yedi yıldır kavgalı...
İktidar partisi, yüksek yargıyı şekillendirememe kaygısını yaşıyor (İLHAN TAŞCI – Cumhuriyet Gazetesi ) - ANKARA - AKP iktidara geldiği 2002 yılından bugüne değin yargıyla hep kavga etti. Kimi zaman Yargıtay, kimi zaman ise Danıştay’ın kararlarına sistemli eleştiriler yön...

25.5.2008 YARSAV:Davayla hiçbir ilgimiz yok
  İDDİALARA YANIT VERİLDİ - YARSAV:Davayla hiçbir ilgimiz yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV’ın, AKP’yi kapatma davasıyla hiçbir biçimde ilgisinin olmadığını söyledi. Eminağaoğlu, yayımladı...

25.5.2008 İddianamede şok belge
(Bugün Gazetesi) - Yargıtay Başsavcısı'nın hazırladığı kapatma iddianamesinde çıkan belge AK Partili yöneticileri şok etti...   AKP'nin kapatılmasının istendiği iddianamenin ekleri arasında ilginç bir belge ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen 17 klasör içinde kap...

24.5.2008 YARSAV'dan Yargı Reformu eleştirisi

(Güneş Gazetesi) - YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, AB 2007 İlerleme Raporu'nda YARSAV'ın izlenmekte olduğu belirtilen faaliyetleri konusunda Adalet Bakanı Şahin tarafından Olli Rehn'e sunulan 'Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda hiçbir...

24.5.2008 Yarsav'la ilgili gerçek dışı bir haber hakkında basın açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI   24.5.2008 günü bazı haber ajanslarınca kaynağı açıkça belirtilmeyerek, Ak Parti ile ilgili kapatma davası iddianamesi ile YARSAV’ın bağlantısının ortaya çıktığı yolunda haber geçilmiştir.   Haber içeriğine göre iddianamenin eklerini oluştu...

24.5.2008 Yargıya destek çığ gibi
TÜRK MİLLETİ HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYOR Yeniçağ Gazetesi - Haber : Ceyhun BOZKURT Yargıya destek çığ gibiKapatma davasının ardından Haçlı kalkanına sığınan AKP iktidarının saldırılarına maruz kalan yargıya her kesimden destek yağıyor. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun muhtıra gibi bildir...

24.5.2008 Çözüm istemiyorlar
( ANKARA Milliyet ) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği, “Siyasi irade, yargıyı suçlayıcı davranışlara yönelerek gerçek amacının yargıdaki sorunları çözmek olmadığını göstermiştir” dedi Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yargı organlar...

24.5.2008 Telekom bir sır (Melih Aşık Makalesi)
Milliyet Gazetesi – Melih Aşık – 2.5.2008 Telekom’un satışıyla ilgili sorulara hükümet kanadından yanıt gelmiyor... Sıkışınca kendilerini milletin temsilcisi ilan edenler millete iki satırlık bir açıklamayı neden yapmıyorlar dersiniz?
Kasım 2005’te Türk...

23.5.2008 BASIN AÇIKLAMASI
YARGI VE YARGI ORGANLARINA YÖNELİK YARATILAN GERİLİM KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI   Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını amaçlayan yargı organlarının açıklamalarından, siyasi irade atması gereken adımları saptaması gerekirken, sorunları görmezden geler...

23.5.2008 Yargıtay’ın tepkisi ve Avrupa havailiği (Ferai Tınç Makales
  Hürriyet Gazetesi – 23.5.2008   MUHTIRA kültürünü reddettiğim için açıklama olarak kabul ettiğim Yargıtay’ın kamuoyu ile paylaştığı görüşleri ve ona verilen cevaplarla ortamın bu kadar gerilmesinde, Avrupa Birliği sürecinin bir iç si...

23.5.2008 Bildiriye büyük destek
Bildiriye büyük destek Danıştay, siyasi partiler ve hukukçular, Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisinin yanında yer aldı BİR SERT ÇIKIŞ DA DANIŞTAY’DAN Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun yargıya yönelik saldırılarla ilgili bildirisinin siyasi olduğunu ve meşruluğunun...

23.5.2008 Yasama Ve Yürütmeye Yapılan İthamları Alkışladılar
Yasama Ve Yürütmeye Yapılan İthamları Alkışladılar   (Yeniaysa Gazetesi) - Demokratik Hukuk Platformu: “Önceki süreçlerde otobüslerle askerden brifing almaya gidip, yasama ve yürütmeye yönelik ithamları ayakta alkışlarken yargı bağımsızlığını ak...

23.5.2008 Yargıtay hegemonyayı korumak istiyor
    Yargıtay hegemonyayı korumak istiyor Yenişafak Gazetesi - BİLAL ÇETİN / ANKARA
Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisinin Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı etki altına almaya çalışmasının yanısıra Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı reformuna ilişkin taslağı &...

22.5.2008 DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU BASIN AÇIKLAMASI
  DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU BASIN AÇIKLAMASI            Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışmalara ve yeni tanımlara konu edilmesinden ve Yargı Erkine yönelik sistemli saldırıların ivme kazanmasından duyduğu kaygıyla toplanan Yar...

22.5.2008 Yargıtay’dan sert uyarı
Yargıtay’dan sert uyarı Hükümetin yandaş yargı oluşturmak istediği vurgulanan bildiride kapatma davasını engellemeye yönelik tavır ve davranışlar eleştirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Başkanlar Kurulu, AKP hükümetini sert bir bildiriyle uyardı. Bil...

22.5.2008 'Yargıtay yanlış hukuki değerlendirme yapıyor'
"Mahkemeyi, asıl Yargıtay'ın açıklaması etkiler" Kanala - 22.05.2008 21:29:00 Yargıtay’la Hükümet arasında yaşanan bildiri restleşmesi bugün de bir numaralı gündem maddesi. Muhalefet gelinen noktadan hükümeti sorumlu tutarken en çarpıcı yorumlardan b...

21.5.2008 Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 21.5.2008 günlü açıklaması üzerine Adalet Bakanı’nın yaklaşım ve beyanatı hakkında ANKA Ajansı’na yapılan açıklama
Siyasi iradenin, Yargıtay'ın açıklamasını ortaya çıkaran etkenleri irdelemesi ve yargıya yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi, bu bağlamda yargıdan çıkan sese kulak vererek, eleştirilerden yapıcı sonuçlar çıkartılması gerekirken, aksine davranış sergilenmektedir.   Sarfedilen dam &...

21.5.2008 YARGITAY BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Kuruluşunun 85. yılında Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışmalara ve yeni tanımlamalara konu edilmesinden ve Yargı erkine yönelik sistemli saldırıların ivme kazanmasından duyduğu kaygıyla Yargıtay Başkanlar Kurulu; Aşağıdaki görüş ve önerilerini, adına yargı yetkisi kullanm...

20.5.2008 Yargı Bağımsızlığı... (Mahir Ersin Germeç makalesi)
Mahir Ersin GERMEÇ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanı  Cumhuriyet Gazetesi – 20.05.2008 Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan “Yargı Reformu Stratejisi” taslağının, kamuoyuna açıklanmadan ve yüksek yargı organları ile ilgili kuruluşların görüş ve ö...

19.5.2008 Memurlaştırılmış yargı
Cumhuriyet Gazetesi – 19.5.2008 – Işık Kansu Adalet Bakanı’nın görücüye çıkardığı “Yargı Reformu Stratejisi Taslağı”na ilişkin YARSAV’ın görüşü çok açık: “Taslak, siyasal yönetime tam bağımlı bir yargı modelini, ‘m...

18.5.2008 Adalete darbe (Yekta Güngör Özden makalesi)
Gözlem Gazetesi – 18.5.2008 İnsan haklarından türetilen hukukla üretilen yasalar, adaletin doyurucu biçimde sunulmasını amaçlayan uygulama metinleridir. Kuralları içeren yasaların düzenlenmesiyle görevli yasama organının geçerliğinin ulusal hukukun kaynağı Anayasa&rsq...

18.5.2008 Hukukçular: Biz Böyle müdahale görmedik
Radikal Gazetesi – Mesut Hakan Benli - 18/05/2008 Hukukçular, Anayasa Mahkemesi üzerindeki baskıya tepki gösterdi: Bu mahkeme çok siyasi yargıladı, böyle bir ortam hiç oluşmadı ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün iki aydır takip edildiğini v...

18.5.2008 Yargıda ‘Demokratik Meşruiyet’ mi? (Hamdi Yaver Aktan Makalesi)
Hamdi Yaver AKTAN Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Cumhuriyet Gazetesi – 18.5.2008 Retorik olarak çekici ise de içerik açısından boş, ciddiyetten ve bilimsellikten uzak olduğuna kuşku bulunmayan “Demokrasilerde parti kapatılmaz” (!) söylem sahiplerine, Türk milleti a...

18.5.2008 Laikliği ihlal eden kapatılır
AKP’nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır ağır konuştu SÖYLEŞİ - LEYLA TAVŞANOĞLU AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski başbakan yardımcısı, eski devlet bakanı ve eski milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’la konuşuyoruz. Yalçınbayır şakayla &ldquo...

18.5.2008 Yargı şehidi Özbilgin’e anma
(Hürriyet Gazetesi) - Danıştay 2. Dairesi’ne türban kararı nedeniyle yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mustafa Yücel Özbilgin, dün ölümünün ikinci yıldönümünde Danıştay’da düzenlenen törenle anıldı. Geçen yıl...

17.5.2008 Prosecutor in action to relieve court members' 'plight'
Saturday, May 17, 2008   As suspicions of pressure on high court judges mount, the chief prosecutor in Ankara launched an investigation to determine whether police officers were really stalking Constitutional Court Vice President Osman Paksüt

ANKARA – Turkish Daily N...

17.5.2008 Mustafa Yücel Özbilgin Anısı Nedeniyle Yapılan Açıklama
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     Yüce Türk Ulusu;   Bundan iki yıl önce 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay’a ve onun temsil ettiği laik hukuk düzenine, bu düzeni var eden Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerine yapılmış olan hain sal...

16.5.2008 İlginç rastlantı
Cumhuriyet Gazetesi – 16.5.2008
Paksüt’ün izlenmesi AKP’ye kapatma davası açılmasından sonra başladı

SAHTE PLAKALI ARAÇLA TAKİP Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt yaklaşık 2 aydır izlendiğini açıkladı. 2 ay önce AKP hakkında Ana...

16.5.2008 Esrarengiz takipte cevap bekleyen 11 soru
Vatan Gazetesi – 16.5.2008 Dinleme iddialarına inceleme başlatıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün 2 aydır takip edildiği kuşkusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mercek altına aldı   Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’...

15.5.2008 "Paksüt'ün iddiası bir günlük değil"
Habertürk – 15.5.2008 YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu HABERTÜRK'e konuştu: "2 aydır diyor, altını çizmek lazım, kapatılma davasının açıldığı döneme geliyor"

15.05.2008 13:12 Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Emin...

15.5.2008 Paksüt, takip korkusunu iki aydır yaşıyormuş!
Takip ve dinleme skandalında yeni gelişme

Vatan Gazetesi - Kemal GÖKTAŞ - ANKARA   Paksüt’ün daha önce şüphelendiği araçlardan birinin plakasını aldığı ancak polise vermediği ortaya çıktı. Paksüt’ün önceki günkü olay...

15.5.2008 Kötü bir hava (Güngör Mengi Makalesi)
Vatan Gazetesi – 15.5.2008 – Güngör Mengi Gerilim filmi izliyoruz sanki.. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve eşi Ankara’da öğle yemeğine gidiyorlar.
Mahkemenin hariciye kökenli üyesi Osman Paksüt’ün eşi Ferda Hanım kendilerini izleyen...

15.5.2008 İki aydır sürekli takip ediliyorum
Saygı Öztürk – Hürriyet Gazetesi – 15.5.2008 Kendisini izlediği gerekçesiyle Doblo marka sivil polis aracı için Ankara Emniyet Müdürü’ne başvuran Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, "Benimki kuru bir şüphe değil. Yaklaşık iki a...

14.5.2008 Anayasa Mahkemesi Başkanvekiline yönelik dinleme ve izleme konusuna yönelik basın açıklaması
Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlenme ya da izlenmesinin gerçekliğini düşünebilmek son derece vahim bir durumdur.   Bu olayın gerçek olup olmaması bir tarafa bırakılsa bile, yargıç ve savcıların bu tür kuşkuları hissetmeleri, bu düşünceler içinde göre...

13.5.2008 DSP lideri: Hükümet istifa etsin
(Hürriyet Avrupa)- DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, AKP hakkında açılan kapatma davasının sonuçlanana kadar hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sezer, "Bir kamu görevlisi ile ilgili bir soruşturma bir dava yürütülüyorsa o kamu görevlisine ...

13.5.2008 Yargı reformu (Oktay Ekşi Makalesi)
Hürriyet Gazetesi – 13.5.2008   ADALET Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’in Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn’e iftiharla sunduğu "Yargı Reformu Stratejisi Taslağı"nı bir Türk olarak Bay Rehn’den sonra görebilmek hiç de...

13.5.2008 Yargı Reformu mu Dediniz? (Erdener Yurtcan Makalesi)
Bu proje orijinaldir; başka bir ülkede böyle bir model yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması hedefi dikkate alınarak yapılan bir çalışmadır.   Prof. Dr. Erdener YURTCAN; İstanbul Üniversitesi &nda...

12.5.2008 Darbe (Mümtaz Soysal Makalesi)
Mümtaz Soysal – AÇI- 12.5.2008 – Cumhuriyet Gazetesi ADAMLAR, “Bütün koşullar yerine getirilse bile tam üyelik olmaz” diyorlar. Bir kısmı da “Tam üyelik olsa da, Türkiye için özel sınırlamalar konacaktır” demekte. Sanki b...

11.5.208 Eski köye, yeni âdet (Emre Aköz Makalesi)
Emre Aköz- Sabah Gazetesi – 11.5.2008 Yargıç ve savcıların artık mutlaka yabancı dil bilmeleri gerektiğini belirten dünkü yazıyla ilgili birçok mesaj geldi. Bunlardan biri de eski Adalet Bakanı olduğu için bu konuda titizlenen Cemil Çiçek'ti.
Devlet Bakanı Cemil &...

11.5.2008 Yargı Reformu İçin Daha Fazlası Gerekli
(Birgün Gazetesi) – Türkiye’nin kronikleşen yargı sorunlarına çözüm olacağı ümidiyle beklenen yargı reformunun içeriğine ilişkin sinyaller içeren taslak metin hukukçular tarafından, "olumlu ancak soyut ve yetersiz" bulundu. Adalet Bakanlığı"nın, 9....

11.5.2008 Danıştay Başkanı: Laikliği zaafa uğratacak anayasa değişiklikleri kabul edilemez
 ‘Yargıdan elinizi çekin’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, hükümeti yargı kararlarına uymaması nedeniyle eleştirirken, laiklik ilkesi ve laik eğitim kurallarını dolaylı dahi olsa zaafa uğratacak anayasa değişikliklerinin kabul...

11.5.2008 Şahin: Yargı reformunun amacı, AB'ye uyum sağlamak
(Zaman Gazetesi) - Adalet Bakanlığı, köklü değişiklikler içeren yargı reformuna odaklandı. Yargı bağımsızlığını güçlendirmeyi ve halkın adliyelere duyduğu güveni artırmayı amaçlayan düzenleme, AB müktesebatına uyumu da sağlayacak. Ancak reforma ilişkin 'strateji taslağ...

11.5.2008 Türban eğitim hakkı değildir
(Milliyet Gazetesi) - Danıştay Başkanı, türbanla ilgili anayasa değişikliği için, ‘Cumhuriyetimizin özü ve ulusal yaşamımızın temeli olan laikliği zaafa uğratacak hiçbir düzenlemenin ‘bireysel eğitim hakkının sağlanması’ olarak görülmesine olanak yoktu...

10.5.2008 Danıştay Başkanı Sayın Sumru ÇÖRTOĞLU`nun Danıştay`ın Kuruluşunun 140. Yıldönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşma metni
Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım,             Şurayı Devlet adıyla 10 Mayıs 1868 tarihinde fiilen göreve başlamış olan Danıştay için bu tarih, kuruluş günü olarak kabul edilmiş ve her yıl bu g&uu...

10.5.2008 Taslak, AB raporlarıyla çelişiyor
YARSAV BAŞKANI EMİNAĞAOĞLU: ‘Taslak AB raporlarıyla çelişiyor’   YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, AB ilerleme raporlarında, yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığı’na idari yönden bağlı olmamaları gerektiğinin vurgulandığını anımsatarak, AKP’nin taslağında bu konuya y&o...

10.5.2008 ‘Yargıç ve savcılar memurlaştırılıyor’
Radikal - 10/05/2008 - MESUT HASAN BENLİ ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), kamuoyuna sunulmadan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından AB’nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn’e verilen Yargı Reformu Stratejisi Taslağı’nın yargıç ve savcıları ‘memu...

10.5.2008 Reform taslağında kapatılmak istenen derneğin önerileri de var
Vatan Gazetesi – 10.5.2008 Adalet Bakanlığı’nın yargıda büyük tartışma yaratacak “Yargı Reformu Strateji Taslağı”ndaki reform önerilerinin birçoğunun bakanlığın ısrarla kapatılmasına çalıştığı YARSAV’ın önerileri olması dikkat çekti.

...

10.5.2008 Yargıtay hükümetten reform taslağını istedi
Hükümetin tartışmaya açmadan AB’ye sunduğu yargı reformu taslağına yüksek yargı da tepki gösterdi. Yargıtay Başkanvekili Şirin, “Yüksek yargıda tartışılmadan AB komiserine verilmesi şaşırtıcı” dedi

Vatan Gazetesi - Kemal GÖKTAŞ / ANKARA ...

10.5.2008 Görüş alınmaması çok şaşırtıcı
(Hürriyet Gazetesi) - Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, Adalet Bakanı Şahin’in yargının görüşü bile alınmadan Yargı Reformu Strateji Taslağı’nı AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’e sunmasının ’şaşırtıcı’ olduğunu sö...

10.5.2008 Yabancı dil bilmeyen yargıç kalmamalı! (Emre Aköz Makalesi)
Sabah Gazetesi-Emre Aköz-10.5.2008 Önce geçen yılki ' 367' kararı, şimdilerde de kapatma davası yüzünden, yargı sistemi ve bu sistemi oluşturan hukuk insanları hakkında daha fazla düşünür olduk.
Bu konuda yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrendikçe de zih...

09.5.2008 Vaziyet – Deniz Som
Faşist dikta İNANILIR gibi değil. İslamcı iktidar “yargı reformu”na soyunmuş, bir taslak hazırlamış ve fakat baroların, hukuk fakültelerindeki öğretim üyelerinin, yargıçların, savcıların, avukatların özetle kamuoyunun haberi yok. Kamuoyu, İslamcı iktidarın hazırladığ...

09.5.2008 Yargı reformu strateji taslağı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Yargı Reformu Stratejisi raporu hazırlanması, Avrupa Birliği tam üyelik görüşmeleri kapsamında AB müktesebatının 23 ncü faslı olan "Yargı ve Temel Haklar" faslının açılması içi...

09.5.2008 Adli yargı yargıç adaylığı sınavları ile ilgili basın açıklaması
Danıştay 12 nci Dairesince 03.11.2007 günü gerçekleştirilen adli yargı yargıç adaylığı yazılı yarışma sınavının 04.3.2008 günlü yürütmesinin durdurulmasına yönelik karara, Adalet Bakanlığınca yapılan itiraz 08.5.2008 günü Danıştay İDDK tarafından reddedil...

08.5.2008 Hukuk reformu strateji planı
(Vatan Gazetesi) - Hukukçular taslağın önce AB’ye verilmesine kızdı

Olli Rehn’e sunulan hukukta reform taslağı, yargı sisteminden köklü değişiklikler öngörüyor. Barolar ve YARSAV’a göre düzenlemenin tartışılmadan AB’ye s...

08.5.2008 AB’ye yargıda radikal değişim taahhüdü
GÖKÇER TAHİNCİOĞLU Milliyet Gazetesi - Ankara
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in Rehn’e sunduğu yargı reformu taslağında Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun yapısının değiştirilmesinden askeri mahkemelerin kışla dışına çıkarılmasına kadar bir dizi yenilik getirili...

08.5.2008 'Yargıçlar memurlaştırılıyor'
YARSAV ve TBB, Şahin'in önce AB'nin dikkatine sunmayı tercih ettiği yargı reformu taslağını eleştirdi

*Bakanlığın hazırladığı taslak metnin, yargıçların tamamen memurlaştırılması amacını taşıdığını söyleyen YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, taslağın bu yönüyle Adalet Ba...

07.5.2008 Yargı Reformu Stratejisi Taslağı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   06.5.2008 günü Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn'e, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından;  2008-2013 yılları arasını kapsayan ve bu dö...

06.5.2008 Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 05.5.2008 günü TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verilmişti
TBMM Başkanlığına                      Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin    tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğ&uu...

06.5.2008 Uyuşmazlık Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakkındaki yasa tasarısına ilişkin raporumuz
    YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     14.4.2008 günü, 1/561 Esas numarası ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilen Yasa tasarısı incelenmiş olup, aşağıdaki ek ve değişikliklerin yapılması gerektiği düşünülmüştür: &nbs...

05.5.2008 30.3.2008 günü gerçekleştirilen adli yargı yargıç adaylığı sınavları ile ilgili açıklama
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

BASIN AÇIKLAMASI

400 adli yargı yargıç adaylığı için 30.3.2008 günü yapılan yazılı yarışma sınav sonuçları Adalet Bakanlığınca 17.4.2008 günü ilan edilmiştir.

En çok 800 ki...

02.5.2008 Yargıçlar, hukuk ve özgürlük (Eser Karakaş Makalesi)
Star Gazetesi – Eser Karakaş – 02.5.2008

Günümüzde hukuku sadece parlamentolar, uluslararası sözleşmeler değil önemli bir ölçüde de yargıçlar yapıyorlar.

Hukuku önemli bir ölçüde yargıçların yapıyor olması ...

26.4.2008 Baykal’la Erdoğan farklı mı? (Ruhat Mengi Makalesi)
Baykal Kurultay öncesi il başkanlarıyla 10 saat konuşmuş. Kendisine “Siz kalın ama yönetiminiz gitsin. Değişim istiyoruz, hantal yapının dağılması için yeni isimler olmalı” demişler.

O ne cevap vermiş: “Değişim isteklerinizi anlıyorum. Gerekli revizyonu ya...

26.4.2008 YARSAV’ın başkanı kim olmalı? (Bülent Korucu Makalesi)
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) yargı bürokrasisinin meslek örgütü olarak tartışmaların odağında. Tüzüğünde yazan siyaset dışı, sivil meslek örgütü olmanın sınırlarını zorladığı eleştirisini alıyor. Eleştiriler çoğunlukla Başkan Ömer Faru...

22.4.2008 '301'de İzin Sistemi Köklü Bir Çözüm Getirmez'
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 301. maddesinde öngörülen değişiklikle soruşturma için izin yetkisinin Adalet Bakanı'na verilmesinin tartışmalara bir süre ara vermeyi sa...

22.4.2008 YARSAV: 301'de izin kalksın
Sabah Gazetesi - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TCK 301. maddede izni yetkisinin ''Adalet Bakanına'' verildiğini anımsatarak, izin yetkisinin her kullanışında siyasi tartışmaların olacağını savundu ve "Yargı, böyle bir haksızlığın içine sür...

22.4.2008 'Yapılan YARSAV'a saldırı'
Eminağaoğlu, Bakan Şahin'in açıklamalarını ve bunun basındaki yansımalarını sert bir dille eleştirdi:
'Yapılan YARSAV'a saldırı'

Cumhuriyet Gazetesi - Haber Merkezi - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'i...

22.4.2008 Yargıtay'da YARSAV Gölgesi
(Yeni Şafak Gazetesi) - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in savcı ve hakimler sınavını Danıştay'a başvurarak iptal ettirdiği için eleştirdiği Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kurucu üyesi olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali...

21.04.2008 Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin'in Eleştirdiği Kişinin YARSAV Kurucu Üyesi ve Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Hasan Gerçeker Olduğuna Yönelik Haberler Hakkında Basın Açıklaması
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in, 13.4.2008 tarihinde bir televizyon kanalında YARSAV’ın idari yargıda açmış olduğu yargıç adaylığı sınavlarına ilişkin beyanatının, 14.4.2008 günlü ulusal basın yayın organlarında da yer alması üzerine, aynı gün gerçek dışı içer...

TCY’NİN 301 NCİ MADDESİNDE GETİRİLMEKTE OLAN İZİN SİSTEMİ VE GÖREVLİ MAHKEME HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA

5237 sayılı TCY md 301, ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesi ile gündemden düşmeyen hukuksal ve bunun da ötesinde siyasal tartışmaların konusu olmaktan çıkamamaktadır. Bu konudaki görüşlerimiz 07.02.2007 tarihli yazılı açıklamamızla kamuoy...

20.4.2008- 301'i Atatürk de değiştirmiş, MHP ve DSP de (Ömer Şahin Makalesi)
Ömer Şahin-Zaman Gazetesi-20.4.2008

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi nihayet değişiyor. Hrant Dink, Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi isimlerin yargılandığı maddede yapılacak değişiklik, demokratikleşme adımının bir parçası olarak g&ou...

19.4.2008 Yasalardan tavşan çıkartan yargı (Mehmet Kamış Makalesi)
Zaman Gazetesi – Mehmet Kamış – 19.4.2008
'Yayınevi cinayeti' sanıklarının yargılandığı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatların 'sanıkların kullandığı sim kartların incelenmesi' talebini reddediyor.
Müdahil avukatlar, sanıkların davranışlarının ne an...

18.4.2008 Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç Tarafından YARSAV'la ilgili TBMM Genel Kurulu'nda 15.4.2008 Tarihinde Yapılan Konuşma
15 Nisan 2008 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)
------ 0 ------
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük M...

18.4.2008 Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından YARSAV’la ilgili TBMM’nde 14.4.2008 tarihinde soru önergesi verilmiştir.
Soru önergesi metni:

14.04.2008
TBMM Başkanlığına


Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim....

17.4.2008 Yargıyı kim etkiliyor peki? (İsmail Kapan Makalesi)
İsmail Kapan-Türkiye Gazetesi-17.4.2008
Türkiye`de bir kesim için hukuki mevzuat adeta tatilde!.. Bazıları hiçbir yasal sınırlama ...
Türkiye `de bir kesim için hukuki mevzuat adeta tatilde!..

Bazıları hiçbir yasal sınırlama tanımadan istedikleri gibi k...

16.4.2008 Savcılardan, ‘Hukuka karışmayın’ uyarısı
(Tercüman Gazetesi) TCK yürürlüğe girdiği 2005 yılından beri hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği’nde tartışma konusu olan “Türklüğe hakaret” suçunu düzenleyen 301’inci madde kimseye yaranamadı

AB’ye verilen ...

15.4.2008 YARSAV’dan Şahin’e tepki
(Milliyet Gazetesi) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’den “YARSAV, Danıştay’a gidip ertesi gün karar çıkarabiliyor. Çünkü Danıştay’daki hâkim ve savcıların büyük çoğunluğu dernek üyesi” y&ou...

14.4.2008 Adalet Bakanı'nın YARSAV'ın açtığı davalara yönelik gerçeği yansıtmayan söylemlerine ilişkin basın açıklaması
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in, 13.4.2008 tarihinde bir televizyon kanalında YARSAV’ın idari yargıda açmış olduğu yargıç adaylığı sınavlarına ilişkin beyanatı, 14.4.2008 günlü ulusal basın yayın organlarında da yer almıştır.

Sayın Bakan’ın “...

14.4.2008 Gül ‘yetki’ye karşı çıkmamış
(Star Gazetesi) TCK 301 değişikliği bu hafta Meclis’e geliyor. Adalet Bakanı Şahin ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘böyle bir düzenleme yapılıyor, yetkisini size veriyoruz’ denince karşı çıkmamış’ dedi

CHP’NİN engellemesi nedeniyle TBMM’de...

14.4.2008 Şahin: YARSAV yargıdan istediği kararı çıkartıyor
(ANKARA Milliyet ) Adalet Bakanı’ndan büyük suçlama: Hâkim ve savcı açığını kapatmak için sınav yapıyoruz, Danıştay durdurma kararı veriyor. Çünkü YARSAV Danıştay’a gidip ertesi gün karar alabiliyor

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, h&a...

14.4.2008 Bakan Şahin'den yargıya ağır suçlama
'DAVALARA YARSAV ÜYELERİ BAKIYOR'

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet sistemindeki sorunlara değinen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, YARSAV'ı eleştirdi. Şahin, " Bir derneğin açtığı davaya, o derneğin üyeleri bakıyor " dedi.

Bir televizyon pro...

10.4.2008 ‘Dost tavsiyeleri’ hakkında!..(Süheyl Batum Makalesi)
‘Dost tavsiyeleri’ hakkında!..(Süheyl Batum Makalesi)  Süheyl Batum – Vatan Gazetesi – 10.4.2008 İstanbul Barosu bu yılki Mahmut Esat Bozkurt hukuk ödülünü, YARSAV’ın Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na verdi. Gerçekten ...

08.4.2008 Bakan Günay: 12 Mart gibi... (Muharrem Sarıkaya Makalesi)
Bakan Günay: 12 Mart gibi…(Muharrem Sarıkaya Makalesi)  Muharrem Sarıkaya-Sabah Gazetesi – 08.4.2008 
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gazetelerin birinci sayfasında yer alan Akdeniz Üniversitesi'ndeki çatışma gör&...

08.4.2008 Ben kimim ki bunları yazıyorum? (Ahmet Kekeç Makalesi)
Star Gazetesi – 08.4.2008
Kaba bir hesapla, her yıl 200 civarında yazı yazıyorum; bu yazıların çoğunluğu ‘hukuk’ ve ‘yargı’ meseleleriyle ilgili...

Hukukçu değilim, herhangi bir hukuk metnini yorumlayacak teknik bilgiden yoksunum, bana ne oluyor ...

08.4.2008 114 hâkim ve savcı adayı beklemede
(Tercüman Gazetesi) - ADALET Bakanlığı ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni (YARSAV) karşı karşıya getiren sınav sonuçları yeniden incelendi.
Daha önce başarılı ilan edilen 114 adayın baraj olan 70 puanı aşamadığı belirlendi. Adalet Bakanlığı, 3 Kasım 2007 tarihindeki sınavda...

08.4.2008 Bozkurt, çağdaş hukuk ve Cumhuriyet (Eser Karakaş Makalesi)
Star Gazetesi – 08.4.2008
Mahmut Esat Bozkurt türk hukuk tarihinde çok önemli bir isim, Atatürk dönemi Adalet Bakanı ve bugün hala devletler hukuku derslerinde örnek vaka olarak okutulan uluslararası Lotus davasının altında türk tarafı olarak imzası b...

08.4.2008 Bugün andıç, yarın yargı: TCK 305 (İhsan Dağı Makalesi)
Zaman Gazetesi – 08.4.2008
Kapatma davasıyla karşı karşıya bırakılan AK Parti ne yapacağına bu hafta karar verecek gibi. AK Parti'nin elindeki seçeneklerden birinin 'radikal reformcu' bir pozisyon almak olduğu sıkça konuşuldu. Bence de yapılması gereken bu; kuzu kuzu kapatılmayı beklem...

07.4.2008 Bir yıldız doğuyor... (Ahmet Kekeç Makalesi)
Star Gazetesi – 07.4.2008

Laik Cumhuriyetimiz çok güzel savcılar yetiştirdi. Hemen aklıma gelen birkaçını sayayım; Ömer Altay Egesel, Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Abdurrahman Yalçınkaya...

Hepsi de kendi alanında başarılı ve laik Cumhuriyete sahip çık...

07.4.2008 Kendimiz çözelim (Güngör Mengi Makalesi)
Kapatma davasında AKP kendini nasıl savunacak ve yakasını nasıl kurtaracak?
İnanıyoruz ki bütün vatandaşlar AKP’nin güven veren bir savunma yaparak kapatılma cezasından kurtulmasını diliyorlardır.
Şu farkla; bir kısmı bu kurtuluşun hiçbir bedel ödemeden gerç...

06.4.2008 'Artık hiç kimse işimize karışmasın'
(Yeniasır Gazetesi) - Yargıtay Başkanı Gerçeker: Yargının bağımsızlığının ne kadar gerekli olduğunu söyledik. Bunlar değer verilmesi gereken düşünceler
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu: İçerinden ve dışarıdan müdahale şeklinde saldırılar var. Yargı yargıya bırakılm...

06.4.2008 YARSAV Başkanı: Yargının işi yargıya bırakılmalı
(Cumhuriyet Gazetesi) - Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü'nü alan YARSAV Başkanı ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu, son dönemde "yargı ve darbe'', "hukuk ve darbe'' gibi söylemlerin dile getirildiğini belirtti. Eminağaoğlu, "Yargı bağı...

06.4.2008 Onur ve Kömür (Güngör Mengi Makalesi)
(Vatan Gazetesi) - Uluslararası kuruluşların ve yabancı medyanın karışma ve karıştırma girişimleri can sıkıcı olmaya başladı.

Hele bazıları, Osmanlı’nın son dönemlerinde hedef olduğumuz saygısızlığı ve cüretkârlığı bile aşan ölçüsüzlükler ser...

06.4.2008 Köşk’e Atatürklü mesaj
(Tercüman Gazetesi) - Yargıtay Savcısı: Ata, Avrupa'nın Türk adaletine müdahalesine izin vermedi Bugün Köşk'ten öyle bir ses çıkmıyor
YargItay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Kapatma davasıyla ilgili kararı Anayasa Mahkemesi verecektir, TB...

06.4.2008 Köşk, yargıya müdahaleye ses çıkarmıyor
Hürriyet Gazetesi - Özden ATİK / İSTANBUL

İstanbul Barosu’nun 130’uncu kuruluş yıldönümü kapsamında ’Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’ bu yıl Yargıçlar ve Savcılar Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcısı...

06.4.2008 Avrupa konuşuyor, Çankaya’dan ses yok
(Akşam Gazetesi) - İSTANBUL Barosu’nun ‘Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na verildi. Törende konuşan Eminağaoğlu, AKP’nin kapatma davasına yönelik anayasayı değiştirme g...

06.4.2008 Bozkurt’ ödülü sahibini buldu!
İstanbul Barosu’nun “Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na verildi

İstanbul Barosu’nun “Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”, Yargıçlar ve Sav...

06.4.2008 Karar yargının
(Takvim Gazetesi) - İstanbul Barosu'nun ''Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü'', Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na verildi. Eminağaoğlu ödülünü ise İstanbul Barosu'nun 130. kuruluş yılı ve "Avukatlar Günü'' dol...

06.4.2008 Kendinizi hukuka teslim edin
"5 Nisan Avukatlar Günü'' nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen törene ve anayasa paneline katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, AK Parti'nin kapatılma davası konusunda herkesin soğukkanlı bir biçimde, yargının işini iyi yapması için yardımc...

06.4.2008 Savcıdan Çankaya sitemi
(Vatan Gazetesi) - 'Uluslararası kuruluşların yargıya müdahaleyi de aşan sözlerine Çankaya’dan hiç ses yok..'

İstanbul Barosu’nun 130’uncu kuruluş yıldönümü kapsamında ‘Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’ bu yı...

06.4.2008 Tartışmalar gölgeliyor
(Türkiye Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Ergenekon operasyonunda oluşturulan bilgi kirliliği ve yapılan tartışmalar, konuyu sağlıksız boyutlara çekiyor” dedi. İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Emin...

06.4.2008 Yargıdan herkesin bir şikayeti varmış
(Star Gazetesi)- 3 yılda 11 bin hakim ve savcı hakkında şikayette bulunuldu. 2007 yılı içinde 136 hakim ve savcıya disiplin cezası verildi, 14 hakim meslekten ihraç edildi

AK Parti hakkında açılan kapatma davası ve Ergenekon soruşturması nedeniyle yargıdaki uygulamalar son günle...

06.4.2008 Yargıtay Savcısı’ndan laiklik uyarısı
(Evrensel Gazetesi) - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ‘Kapatma davasıyla ilgili kararı Anayasa Mahkemesi verecektir, TBMM değil’ dedi. İstanbul Barosunun 130.kuruluş yıldönümü kapsamında Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü bu yıl Yargıçl...

06.4.2008 Yargının siyasallaştığının kanıtı
(Bugün Gazetesi) - İşte yargının siyasallaştığını gösteren bir konuşma. Cumhurbaşkanı Gül'ü eleştirdi uzun süre alkışlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ödül alırken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdi, avukatlar uzu...

06.4.2008 Darbe süreci (İsmail Kapan Makalesi)
(Noktalar-İsmail Kapan-Türkiye Gazetesi-06.4.2008)
12 Eylül öncesi sol örgütlerin jargonunda, “Sürekli devrim”, “Kesintisiz devrim...” gibi sloganlar kulak tırmalardı. Türkiye’nin son on yılı içinde; yıllara yayılmış bir &ldquo...

05.4.2008 YARSAV'dan laiklik uyarısı
(CNN Türk)- Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) Ömer Faruk Eminağaoğlu, 'yargı' ve 'darbe' ifadelerinin yan yana getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi, ''Yargı yargıya bırakılmalıdır'' dedi.

"AK Parti'ye kapatma davasında kararı Anayasa Mahkeme...

05.4.2008 Kararı Anayasa Mahkemesi verir, TBMM değil
(Star Gazetesi)- İstanbul Barosu'nun ''Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü'', Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na verildi.
İstanbul Barosu'nun 130. kuruluş yılı ve ''Avukatlar Günü'' dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Fen Fak...

05.4.2008 Avukatlar günü etkinlikleri (Zaman Gazetesi)
YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Çankaya Köşkünü hedef aldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ödül alırken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdi, avukatlar uzun uzun alkışladı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Em...

05.4.2008 Mahmut Esat BOZKURT Hukuk Ödülü Töreninde YARSAV Başkanınca Yapılan Konuşma
Sayın Baro başkanım,
Sayın katılımcılar,
Sayın meslektaşlarım,
Değerli basın mensupları,
Sizleri en içten duygularla, saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul Barosunun kuruluşu ve avukatlar günü etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Barosu tarafınd...

05.4.2008 Avukatlar günü kutlama mesajı
Avukatlar günü nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’a kutlama mesajı gönderildi.


Sayın Avukat Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

İnsan haklarına dayanan, demokratik, ...

04.4.2008 Söz savcıda (Şamil Tayyar Makalesi)
‘Büyükanıt karşısında neredeydiniz?’ başlığını taşıyan 19 Mart tarihli yazımda; ‘yargıya müdahale’ tartışması çerçevesinde, AK Parti hakkındaki kapatma davasını açan Yargıtay Başsavcısı’nı savunanların Şemdinli iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya&rsq...

04.4.2008 İstanbul Barosu 'laisizm' merkezi kurdu
(Zaman Gazetesi) - İstanbul Barosu, 'laisizmi' korumak ve yaymak için Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezi'ni kurdu. Merkezin başkanlığına ise avukat Burhan Öğütcü getirildi.
Ergenekon soruşturmasının bitirilmesi konusunda açıklamalarıyla gündeme gelen İsta...

04.4.2008 Ergenekon'a kimse sahip çıkmadı
Saygı ÖZTÜRK / ANKARA

(Hürriyet Gazetesi -04.4.2008) - Operasyona "Ergenekon" adının verilmesine MHP ve CHP'nin tepki gösterip konuyu TBMM'ne getirmeleri üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yetkilileri "Operasyona Ergenekon adını biz vermed...

03.4.2008 YARSAV'a ödül veren İstanbul Barosu, halka laikliği öğretecek
(Zaman Gazetesi) - Ergenekon soruşturmasının bitirilmesi konusunda açıklamalarıyla gündeme gelen İstanbul Barosu yine ilginç bir girişimde bulundu.
Baro yönetim kurulu, "laisizmi" yaymak için Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezi adlı bir birim kurdu. Yeni b...

03.4.2008 Bozkurt için bile ‘hukuk’ ödülü var
İstanbul Barosu 2005 yılından beri verdiği “Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”nü bu yıl Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na verme kararı aldı.
(Taraf Gazetesi) Baro Eminağaoğlu’na ödülünü,...

02.4.2008 Sıradaki tehdit! (Melih Aşık Makalesi)
(Milliyet Gazetesi – 02.4.2008 – Melih Aşık – Açık Pencere) Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’na sunduğu raporda “ulusalcılığı” aşırı sağ faaliyetler kapsamında değerlendirerek “tehdit” olarak nitelendirdi. Peki, ilerleyen ...

02.4.2008 İSTANBUL BAROSU: YARSAV Başkanı'na hukuk ödülü
İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu , "Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü" nü, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu' na verecek. Ödül, Eminağaoğlu'na İstanbul Barosu'nun 130. Kuruluş Yıldönümü ve Avukatlar...

01.4.2008 Danıştay’dan, Adalet Bakanlığı’na kötü haber
(Tercüman Gazetesi) - Hakim ve savcı alımına ilişkin mülâkatları durduran Danıştay, bu kez de 3 Kasım 2007’de gerçekleştirilen hâkim ve savcı yazılı sınav sonuçlarında hukuka uygunsuzluk tespit etti

DANIŞTAY’DAN, Adalet Bakanlığı’na köt&uu...

27.03.2008 İstanbul Barosu Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü
27.03.2008 İstanbul Barosu Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü İstanbul Barosu tarafından her yıl verilen “İstanbul Barosu Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’nün”, bu yıl 05.04.2008 tarihinde düzenlenecek törenle YARSAV Başkanı Ömer Fa...

26.03.2008 Gerçekdışı haber ve yorumlar hakkında suç duyurusu
26.03.2008 Gerçekdışı haber ve yorumlar hakkında suç duyurusu Gerçekdışı haber ve yorumlar hakkında suç duyurusu 24.3.2008 tarihli Taraf Gazetesi’nde yer alan ve devam eden, gerçekle bağdaşmayan, YARSAV ve YARSAV Başkanı’yla ilgili haber ve yorumlar hakkında; Söz konusu haber...

24.03.2008 Haksız isnatlara yönelik basın açıklaması
  YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Bazı basın yayın organlarında ve internet sayfalarında, Şahsım ve Başkanı olduğum Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ile ilgili olarak ve üstelik yayın yasağı olan ve bizzat Cumhuriyet Savcısı t...

19.3.2008 YARSAV’a iyi haber
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği kapatılması istemiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verildi. Başsavcılık, Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğü’nün, YARSAV’ın feshi istemiyle yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmasını tamamla...

19.3.2008 YARSAV yargılanmayacak
Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kapatılması istemiyle bu aşamada dava açılmasına yer olmadığına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün, YARSAV'ın feshi istemiyle yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmasını tamam...

19.3.2008 Savcılık soruşturmayı bitirdi: YARSAV'ın feshi istemi reddedildi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Başsavcılığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kapatılması istemiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün, YARSAV'ın feshi istemiyle y...

19.03.2008 YARSAV, Danıştay’ı bekliyor
(ANKARA Milliyet) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) feshi istemiyle Ankara Valiliği’nce yapılan suç duyurusu yargıdan döndü. Ankara Başsavcılığı, YARSAV’ın feshi istemiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ankara Valiliği İl Dernekler ...

19.3.2008 Büyükanıt karşısında neredeydiniz? (Şamil Tayyar makalesi)
(Şamil Tayyar-Star Gazetesi) - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, AK Parti hakkında kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’ya sahip çıktı. Dedi ki: ‘Başsavcı yetkisi kapsamında dava açmıştır. Tüm bireyler ve kurumlar yasalara uygun davranmak, saygı kurallarının...

19.3.2008 Hukukçular, iddianamede siyasetçi olduğu dönemdeki eylemleri nedeniyle yer aldığına dikkat çekti
Yargılanacak olan AKP'li Gül
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP'nin, kapatma davası iddianamesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'e de yer verilmesinin iddianamenin reddini gerektirdiği yönündeki görüşüne hukukçular karşı çıkıyor. Hukukçular, Gül'ü...

18.3.2008 YARSAV'a kapatma istemi başvurusuna ret
(CNN Türk) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kapatılması istemiyle bu aşamada dava açılmasına yer olmadığına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün, YARSAV'ın feshi istemiyle yaptığı suç duyur...

18.3.2008 Yargıtay, içtihatlarını kamuoyuna açıyor
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Yargıtay'ın ceza ve hukuk dairelerinde icra-iflas işlerine ait tüm kararları kamuoyunun erişimine açacak. YARSAV'ın başvurusu üzerine Yargıtay Başkanlar Kurulunca alınan kararla aynı zamanda hakim ve savcılar Yargıtay'ın her türlü içtihadına ulaşma şans...

18.3.2008 Yargıtay, eleştirilerin hedefi haline gelen başsavcıya sahip çıktı
Yalçınkaya'ya destek medyaya uyarı

(Yeniasır) - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yalçınkaya'nın anayasa ve yasaların kendisine verdiği görev, yetki ve sorumluluk kapsamında dava açtığını belirtti
Büyük bölümü basına yönelik olan açıklamada, ...

18.3.2008 En makul tavır
Hürriyet Gazetesi - Oya ARMUTÇU/ANKARA

Yargıtay üyeleri, haftanın ilk gününe AKP’ye kapatma davası açan Başsavcı Yalçınkaya’ya destek ziyaretiyle başladılar. Üyeler, ardından Yargıtay Başkanı Gerçeker’e giderek sert bir açıklama isted...

18.03.2008 YARSAV sert çıktı
YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği): Açılmış bir davada verilecek kararın ne olacağı konusunda, yorum, tavsiye, telkin ve yayında bulunulmamalıdır. Sorumluluk mevkiindeki bazı kişilerin ’yargıya sızıldığı, ölümün gerçek olduğu, garabeten işler yapıldığı’ gibi saymakla b...

18.03.2008 YARSAV'dan uyarı!
Görülmekte olan bir davada kimse akıl yürütemez
YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu'nca, AK Parti hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Görülmekte olan bir davada mahkemenin ne karar vereceği veya vermesi ge...

18.3.2008. YARSAV hakkında yürütülen işlem ve soruşturmalar hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

BASIN AÇIKLAMASI

26.6.2006 tarihinde kurulan YARSAV’ın ilk genel kurul toplantısı, Danıştay 10 ncu Dairesinin 25.9.2006 tarihli yürütmeyi durdurma kararı uyarınca Tüzük gereği 26.1...

18.3.2008 Yargıtay kararlarına erişim hakkında YARSAV’ın başvurusu üzerine alınan Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07.03.2008 tarih ve 7 sayılı Kararı
Yargıtay Kanununun 17. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) Yargıtay Başkanlığına hitaben vermiş oldukları;

1- 19.07.2007 tarihli taleplerinde;
“… Yargıtay’ın icra ve iflas işlerine ait tüm kararları ...

18.3.2008 Yargıtay'dan Başsavcı'ya destek geldi
(Akşam Gazetesi) - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, AKP’nin kapatılması talebiyle dava açan, Başsavcı Yalçınkaya’ya yönelik eleştiriler üzerine, “Sınırlar zorlanmamalı. Hakarete varan haberler yapılmamalı” dedi

Yargıtay Başkanlığı, “AKP’n...

18.3.2008 Yargıtay'dan Başsavcı'ya destek
(Sabah Gazetesi) - Yargıtay, AKP ve basının yoğun eleştirilerine hedef olan Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya'ya 16 satırlık temkinli bir açıklamayla destek verdi: "Eleştirinin sınırları zorlanmamalı, hakarete varan mahiyette yazı, haber ve yorum yapılmamalıdır." Yargıtay Başsavcısı Yalçınka...

18.3.2008 YARSAV: Hedef gösteriliyor
RADİKAL - ANKARA - Yargıç ve Savcıların meslek örgütü YARSAV, yazılı açıklama yaparak Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya destek verdi. Açıklamada özetle şunlar söylendi: "Ulu orta yapılan beyanatlar, eleştiri sınırlarını aşarak, yargıya yönelik saldırı v...

18.3.2008 Kapatma davası tartışması sertleşiyor
(Evrensel Gazetesi) - Anayasa Mahkemesi’nde AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin yapılan açıklamalar giderek sertleşiyor

Anayasa Mahkemesi’ne AKP’nin “laikliğe aykırı fikirlerin odağı haline geldiği” iddiasıyla açılan kapatma davasın...

18.3.2008 Hukukçular iddianameyi tartışıyor
AK Parti’ye kapatma davası siyasi sonuçları açısından eleştirilirken, iddianame de hukuki açıdan eleştiri konusu oldu. NTVMSNBC, iddianameyle ilgili tartışmalı noktaları hukukçulara sordu.

YASEMİN ARPA
NTV-MSNBC
Güncelleme: 19:25 TSİ 17 Mart 2008 Pazartesi ...

18.3.2008 Demokrasiye ve Türkiye’nin istikrarına kast ve Yargı’nın harakirisi...
Cengiz ÇANDAR – Referans Gazetesi
Yargıtay Başsavcısı, Ak Parti’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu andan itibaren, bir an bile, bu başvurunun hukuk ile ilişkisinin kurulamayacağını sokaktaki çocukların bile fark edeceği apaçıktı.
O y&uu...

18.3.2008 Demokrasiye ve Türkiye’nin istikrarına kast ve Yargı’nın harakirisi...
Cengiz ÇANDAR – Referans Gazetesi
Yargıtay Başsavcısı, Ak Parti’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu andan itibaren, bir an bile, bu başvurunun hukuk ile ilişkisinin kurulamayacağını sokaktaki çocukların bile fark edeceği apaçıktı.
O y&uu...

18.3.2008 Başsavcı savunması
ANKARA Milliyet

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Başsavcı Yalçınkaya’ya ve yargıya saygısızlık yapıldığını söyleyerek saldırıları kınadı.

Işıklı, “Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na ...

17 3 2008 YARGI MENSUPLARINA YÖNELEN VE GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVAYI KONU ALAN ELEŞTİRİLER HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti, Yüce Atatürk’ün fikri önderliğinde milletin hukuku savunularak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti buyrukla değil, özgür...

14.3.2008 Üniversiteliler döküldü
(Tercüman Gazetesi) - Dünya sıralamasına giremeyen Türk üniversitelerinin eğitim kalitesinin düşüklüğü, çarpıcı verilerle göze çarpıyor. Hakim ve savcılık sınavına giren 4 bin 552 hukuk mezununun sadece 752’ si sınavı kazandı

TÜ...

08.3.2008 Yargıç yazılı sınavına durdurma
  ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay 12. Dairesi, adli yargı yargıç adaylığı sınavında kullanılan puanlama yönteminin gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olduğu yönünde Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) yaptığı başvuruyu haklı buldu. Danıştay, adli yargı ve yarg...

08.3.2008 Hâkim ve savcı atamasına Danıştay freni
  Adalet Bakanlığı, Danıştay'ın kararından sonra açıklama yaptı: Daha önce başarılı olan adayların ataması yapılmayacak   RADİKAL - ANKARA - Danıştay 12. dairesi, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın yürütmesini durdurdu.   Adalet Bakanlığı, 5...

08.3.2008 Hakim ve savcı alımlarına durdurma
Danıştay, Adalet Bakanlığı'nın 500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yaptığı sınavın yürürlülüğünü durdurdu. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), ilgili sınavı yapan bakanlığı dava etti. Danıştay 12'nci Diresi, 3 Kasım'daki sınavın yürürlül&...

08.3.2008 Adalet Bakanlığı Danıştay’ı dinlemedi
  ANKARA- Milliyet – 08.3.2008 Bakanlık 1003 hâkim ve savcı adayının mülakat sınav sonuçlarını, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen açıkladı. Ancak Bakanlık, kazananları atamayacağını duyurdu Adalet Bakanlığı, 1003 adli yargı hâkim ve s...

08.3.2008 Hakim ve Savcı atamaları askıda
 
 
DANIŞTAY 12. Dairesi, bin 3 adli yargı yargıç adaylığı sınavında ÖSYM tarafından kullanılacak puanlama yönteminin gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olduğu yönünde Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) yaptığı başvuruyu haklı buldu. Danışta...

08.3.2008 Diyanet, devlet işine karışmasın
  (Hürriyet Gazetesi-08.3.2008-Oya Armutçu)- Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu’nun, ’Zorunlu din dersi hukuka aykırıdır’ kararı veren Danıştay’a yönelik "Bize niye sormadılar" sözleri, yargı çevrelerinde büyük tepki çekti. Bu çıkışı,...

08.3.2008 Küfürbaz savcının konuşmaları Youtube'a düştü
  (Zaman Gazetesi)-Video paylaşım sitesi YouTube'da Ankara Cumhuriyet Savcısı S.D.'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınlanıyor. Ses kaydında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'ya ağır küfürler ediliyor.   Eski YÖK Başkanı Teziç il...

08.03.2008 Dünya Kadınlar Günü Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV       BASIN AÇIKLAMASI      Toplumsal rol modelinin öngördüğü geleneksel işbölümünün ve anneliğin yanı sıra üstlendikleri ağır iş yükü ve olumsuz çalışm...

07.3.2008 Yargıç ve savcılar ile yargı organlarına yönelik haber ve söylemler hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   Cumhuriyet savcılarının görevlerini yapmadıkları, Danıştay’ın hukuksal verileri gözetmediği, belirli davalarda görev yapan Cumhuriyet savcıları ve yargıçların özel konuşmaları olarak su...

07.3.2008 Adli yargı yargıç adaylığı 03.11.2007 tarihli yazılı yarışma sınavı hakkında basın açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI   03.11.2007 tarihinde yapılacağı duyurulan 500 adli yargı yargıç adaylığı sınavında ÖSYM tarafından kullanılacak puanlama yönteminin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 29.3.2007 tarih ve 23...

02.3.2008 Anayasanın zorunlu çekirdekleri (Prof Dr Mesut Gülmez makalesi)
Anayasadaki ilk üç madde de, demokrasi içinde hiçbir yoldan, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle de değiştirilemeyecek, üstelik değiştirme süreci başlatılamayacak maddelerdir   Radikal2-Prof Dr MESUT GÜLMEZ-02.3.2008   1961 ve 1982 Anayasaları arasında, Anayasa ...

28.02.2008 YÖK Başkanınca 24.02.2008 tarihli genelgeyle tekrar gündeme gelen yargı organları kararlarına uymama hakkında açıklama
İLHAN TAŞCI ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan 'ın yargı kararlarını hiçe sayarak türbana serbestlik talimatının ceza yasasına göre suç olduğunu bildirdi.   Hâkim ve savcıların örg&...

22.02.2008 Taraf Gazetesi’nde 21.02.208 tarihinde yayınlanan düzeltme ve cevap metni
    BİLDİRİM     KEŞİDE EDEN         : Eray KARINCA, Ankara Hâkimi VEKİLLERİ : Av. A.A. – Av. P.A.     (Adres bilgileri başlıktadır) MUHATAP            &n...

22.02.2008 ‘Örtülü af’taki askeri cezaya acil düzeltme
Bülent SARIOĞLU-Oya ARMUTÇU

Genelkurmay Başkanlığı hukukçularının uyarısı, 2 yıllık cezalara erteleme yoluyla örtülü af getiren yasanın, askeri suçları da kapsadığını ortaya koydu.

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, ö...

21.02.2008 Firar eden asker de affedilecek
Hürriyet - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in ‘dolaylı af’, Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun ‘örtülü af’ diye nitelediği ve geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren “Temel Ceza Kan...

21.02.2008 YARSAV üyeleri, laiklik mitingine ’bireysel’ inisiyatifle katıldı
(Zaman Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), geçtiğimiz günlerde Ankara’da ’tam bağımsızlık ve laiklik’ sloganıyla düzenlenen mitinge ’yönetim kurulu olarak’ katılmadıklarını açıkladı.   Konuyla ilgili haberler üzerine bir gazetemize bir açıklama yapan YARSAV Başkanı Ömer Faruk...

17.02.2008 Cumhuriyet’i Bekleyen Tuzak
Barem Dergisi - Durmuş Alagöz - 01 Şubat 2008   Geçtiğimiz ayın olaylarını irdelediğimizde Anayasa değişikliği, “TÜRBAN VE LAİKLİK” tartışmalarının toplumsal kutuplaşma ve gerginliğe dönüşerek Cumhuriyet"e tuzak haline geldiğini görmekteyiz.   Oluşturulan yapay gündemle ve ...

17.02.2008 Köşk’ün yetkileri sınırlansın
(Birgün Gazetesi)- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Cem Eroğul, yargının bağımsız olabilmesi için öncelikle Cumhurbaşkanı’nın yüksek yargı organlarını oluşturma yetkisinin elinden alınması gerektiğini söyledi.   Eroğul, Ankara Barosu tarafından düzenlenen ...

16.02.2008 Yargıç ve savcılardan ‘evden adalete’ tepki
(Akşam Gazetesi) - Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın, Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) kullanımına ilişkin yargıç ve savcılara gönderdiği mail ortalığı karıştırdı. Aşırı yüklenme sebebiyle sistemde sıkıntı yaşandığına dikkat çekilen mailde, yargıç ve savcıların sistemi...

16.02.2008 Yargıç ve savcılar, ‘evden çalışma’ genelgesine kızdı
(Vatan) - YARSAV Başkanı, yargıç ve savcılardan Ulusal Yargı Ağı sistemini mesai dışında evden kullanmalarının istenmesine tepki gösterdi, “Adalet Bakanlığı yargıç ve savcıları emrindeki memur gibi görüyor” dedi...

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağao...

16.02.2008 ’Bu gidişle 82 Anayasası’nı bile arayacağız’
ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yeni Anayasa taslağında, ’’yargı yargıya bırakılamaz’’ anlayışının izlerinin bulunduğunu ileri sürerek, ’’Özellikle evrensel düzenlemeler, AB ve AİHM kararlarının gerekçe alınarak bir taslağın yaratıldığı söylendi. Yargı...

16.02.2008 Örtülü af geliyor
(Yeniçağ Gazetesi) - Geçtiğimiz hafta Temel Ceza kanunlarına uyum yasası çerçevesinde 170 kanunda yapılan değişikliklerin  bazı suçlulara örtülü af getirdiği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet eski Savcısı  Ahmet Gündel,  özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde yapıl...

16.02.2008 Tartışıldı, soruşturuldu YÖK’e ikinci adam oldu
ERDOĞAN’IN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE HUKUK MÜŞAVİRİ OLAN PROF.DR. ÖZGENÇ YÖK BAŞKAN VEKİLLİĞİNE GETİRİLDİ   Tartışıldı, soruşturuldu YÖK’e ikinci adam oldu   YÖK Başkan Vekili olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in kariyerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Erdoğan’ı...

16.02.2008 YARSAV: Bu adeta genel af
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Eminağaoğlu, CMK’nın 231. maddesindeki değişikliğin sonuçları itibariyle bir genel af durumu yarattığını söyledi.   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda v...

16.02.2008 YARSAV’dan yasa tepkisi
**ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 562. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin bazı fıkralarında yapılan değişikliği değerlendirere...

15.02.2008 Yarsav: Çıkan yasa, adeta genel af niteliğinde
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 562. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin bazı fıkralarında yapılan değişikliği değerle...

15.02.2008 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda Anka Ajansına yapılan açıklama
01.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Yasası’na eklenen hükümlerle ve 15.7.2007 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Koruma Yasası ile, "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kurumu hukuk sistemimize sokulmuştur. Bu konuda 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı yasa ve yine 23.01.2008 tari...

15.02.2008 YARSAV’dan Basın Açıklaması
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Ali KAYA tarafından Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilgili olarak, 04.02.2008 tarihinde tüm yargıç ve savcılara gönderilen maildeki aşağıdaki bölüm hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur:   “Avukatlar ve vatandaşla...

15.02.2008 Zaman Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne
Gazetenizin; 10.02.2008 tarihli nüshasında “Lenin’li pankartla laiklik yürüyüşü başlığı altında, YARSAV Başkanı da miting alanında alt başlığı ile verilen “Mitingde CHP Gençlik Kolları ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile yönetim kurulu ü...

15.02.2008 Alparslan Arslan’ın şeriatçılığı(!) (Bülent Korucu makalesi)
Danıştay’a yapılan provokatif saldırı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombalarla ilgili dava sonuçlandı. Ağırlaştırılmış hapis cezaları ile ilgili ayrıntılar haber sütunlarında okunuyor. Başka noktalara dikkat çekmek istiyorum. İstanbul’da süren Ergenekon soruşturması kapsamında dosyanın genişleti...

14.02.2008 Türkiye’de adalet UYAP’la da gecikiyor
Adaletin hızlanması için uygulanan Yargı Ağı Projesi, elektronik alt yapı yetersizliği nedeniyle çileden çıkarıyor 14/02/2008  - MESUT HASAN BENLİ - BAHRİ KARATAŞ   (ANKARA/İZMİR – Radikal)Yargı hizmetinin daha hızlı verilmesi amacıyla 2000 yılında Adalet Bakanlığı tarafından uy...

14.02.2008 Ek 17’de tuzak kuruyorlar (Ali Akkuş Makalesi)
Zaman Gazetesi   Aynı senaryo yeniden sahnede. Yasakçılar yine Anayasa Mahkemesi’ne baskı yapıyor. ’Gözler bu heyette’ diyerek yüksek yargı üyelerine mesaj gönderiyorlar. Sezer tarafından atanmış üyelere dikkat çekiliyor. Tıpkı 367 tartışmasında olduğu gibi.   Mahkemeyi etki altına alı...

13.02.2008 Burası Türkiye, buradan çıkış yok (Mehmet Kamış Makalesi)
Zaman Gazetesi – 13.02.2008   Meclis’te bulunan 411 milletvekilinin evet oyuyla gerçekleştirilen anayasa değişikliğine karşı önceki gün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Ankara’da bir miting gerçekleştirilmişti.   Ciddi bir kalabalık olma...

13.02.2008 Av. Celal Ülgen:”UYAP Projesi Ayıp Projesine Dönüştü”
İstanbul Barosu Yayın Kurulu Başkanı Av. Celal Ülgen, SKYTÜRK Televizyonunda canlı olarak yayınlanan “Hakkınızı Arayın” programında yaptığı konuşmada, UYAP projesi uygulamasında yaşanan sorunları anlattı.   Ülgen, 13 Şubat Çarşamba günü yayınlanan “Hakkınızı Arayın” pr...

12.02.2008 UYAP Projesi ve Uygulamadaki Sorunlar
Av. Kazım KOLCUOĞLU İstanbul Barosu Başkanı   Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) adıyla ülkemizdeki tüm yargı yerlerinde uygulanmasına başlanan yeni düzenleme, ilk anlatımları itibariyle gelişen teknolojiye ayak uydurmanın gereği olarak algılandı. Gerçekten de, yıllardan bu yana öykündüğümüz ba...

12.02.2008 CHP artı... (Ahmet Taşgetiren makalesi)
Eskiden sistemin derinliğindeki tek parti zihniyeti "CHP artı Ordu" denklemi ile yürütülürdü.   Çok partili hayata geçildiğinden beri halk oyu, CHP dışındaki partileri iktidara getirmekteydi. Bu, bazı çevrelerde Cumhuriyet’e ve laikliğe yönelik tehdit gibi algılanmaktaydı. Bu kesimdeki tehdit...

11.02.2008 ’Mitinge katılan hakim ve savcılar tarafsızlığını yitirdi’
Üniversitelerdeki başörtüsü yasağını Meclis’in, 103’e karşı 411 ’evet’ oyuyla kaldırmasına tepki için Ankara’da düzenlenen ’laiklik’ yürüyüşüne Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de katılması, hukukçuların tepkisini çekti.   Ya...

10.02.2008 Meclis yasağı kaldırdı
(Zaman Gazetesi) - Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, Meclis’te rekor oyla kaldırıldı. AK Parti ve MHP’lilerin yanı sıra bazı DTP’liler de destek verince Anayasa deşikliğine 411 ’evet’ oyu çıktı. Erdoğan, "Milletin iradesine herkes saygı göstersin." dedi. Meclis, dün tarihî günlerinden birini yaşa...

10.02.2008 Türkiye meydanlarda
Türban yasağını kaldırmaya yönelik teklifin oylandığı saatlerde yurt genelindeki gösterilerde AKP ve MHP eleştirildi. Sıhhiye’deki mitingde de ’Hükümet istifa’, ’Tayyip türbanı Bahçeli’ye tak’ sloganları atıldı   Milliyet Gazetesi - GÖKÇER TAHİNCİOĞLU YILDIZ YAZICIOĞLU TOLGA ŞARDAN   ...

10.02.2008 Bağımsızlık ve laiklik mitingi
Meclis’teki oylamalar sırasında Sıhhiye Meydanı’nda toplanan genci yaşlısı yüz binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu   ’Şeriata geçit yok’ mesajı   ZEYNEP ŞAHİN – Cumhuriyet Gazetesi   ANKARA - Genci yaşlısı, kadını erkeği yüz binlerce yurttaş, AKP ve MHP’nin üniversite...

10.02.2008 Evimize dosya götürüyoruz
YARSAV Başkanı, Adalet Bakanı Şahin’e tepki göstererek ’Mesaiye uyulsaydı adalet kilitlenirdi’ dedi: Evimize dosya götürüyoruz   *YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, aşırı iş yükü nedeniyle yıllardır yargı üyelerinin, özveriyle, çalışma saatleriyle sınırlı olmadan çalıştıklarına dikkat çekti. &nbs...

10.02.2008 Laiklik Tartışmaları Hakkında...
Laik devlette din ve vicdan özgürlüğü diğer temel hak ve özgürlüklerden farklı bir hukuki himaye görmez. Bu itibarla, laik hukuk düzenlerinde din ve vicdan özgürlüğü kamu düzeni, devletin laik hukuk rejiminin ve laik sosyal yapısının (Anayasa, m.24) korunması amacıyla sınırlanabilir.   Prof....

09.02.2008 Özgürlüklerin güvencesi hukuk
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ‘’Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, hukukun üstünlüğü esasına göre çalışan yargı organlarıdır’’ dedi. Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Anayasa değişikliklerine gerekçe yapılan kıyafet biçiminin (türban) devrimlerle terk...

09.02.2008 Hakimler yatmasın geceleri de çalışsın
(Hürriyet) Yargıtay üye sayısını indirmeyi öngören tasarının görüşmeleri, hayli gergin geçti. Yargıtay üyelerinin, "Hiç dosya gelmese, 4 yıldan önce bunları bitiremeyiz" sözlerine, Adalet Bakanı Şahin sert çıktı: "Sabah 9, akşam 5 yok... Millet adına görev yapan gerekirse gece de çalışacak."

...

09.02.2008 ’Tasarı görüşmeleri ertelenmeli’
YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Yargıtay’ın görüşünü açıklamasının beklenmesi gerektiğini söyledi   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı’nın, Yargıtay’ın yetkili kurullarında...

09.02.2008 Yargıtay’dan Yargıtay Kanunu’na itiraz
(Birgün) - HÜKÜMETİN Yargıtay üzerinde denetim sağlamak için hazırladığı yasa tasarısının görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonu’nda devam edildi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in savunduğu tasarıya Yargıtay temsilcileri karşı çıktı. Yargıtay üyelerinin sayısını 150 ile sınırlandıran ve daire sayıları...

09.02.2008 Anayasa Değişikliğinin Denetimi (Bülent Serim Makalesi)
Yükseköğretim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan bir anayasa değişikliği, anayasanın 2. maddesiyle, yani Cumhuriyetin değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek nitelikleriyle doğrudan ilgili olacaktır.   Bülent SERİM - Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Cumhuriyet ...

09.02.2008 Teziç: Teklif edilemez hükmü, iptal nedeni (Fikret Bila Makalesi)
Milliyet Gazetesi – 09.02.2008 – Fikret Bila
Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebilir, içeriğini denetleyemez, kuralı var. Peki, bu kuralın istisnası var mı? Anayasa Mahkemesi’nin, anayasa değişikliğinin içeriğini iptal eden kararı var mı?
...

08.02.2008 Anayasa değişiklikleri konusunda basın açıklaması
Bir kıyafet biçimine üniversitelerde serbesti yaratmak amacıyla Anayasa’nın 10 ncu ve 42 nci maddelerinde değişiklik yapılması yolundaki yasama çalışmaları hızla devam etmektedir.   Özellikle İmam Hatip Liselerine kız öğrencilerin alınmaya başlandığı 1976 yılından ve kişilerin mezun olm...

08.02.2008 Yargıtay Yasa Tasarısına ilişkin yasama çalışmalarına yönelik basın açıklaması
“Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın” g e r i   ç e k i l m e s i        g e r e ğ i n e   yönelik görüşlerimiz, 05.02.2008 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu görüşlerimizin ...

07.02.2008 YARSAV Kurucu Üyesi Hasan Gerçeker Yargıtay Başkanı oldu
Şemdinli oyununu bozan Gerçeker Yargıtay Başkanı   YARGITAY’IN yeni Başkanı Gerçeker, Şemdinli dosyasını askeri mahkemeye gönderen isim. Gerçeker yol haritasını açıklayacak   TAM 48 gün süren seçim maratonunun ardından yüksek yargıçlar yeni başkanını belirledi. 131 üyenin oyuyla Yarg...

06.02.2008 YARSAV’DAN UYARI : ’Yargı müdahalelere açık hale getiriliyor’
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Eminağaoğlu, Adalet Komisyonu’nda görüşülen Yargıtay Yasa Tasarısı’nın Yargıtay’ı siyasi müdahalelere açık hale getireceği uyarısında bulundu. Eminağaoğlu, tasarının, Yargıtay’ın yüksek mahkeme kimliğini zedeleyeceğini ve anayasaya da açıkça aykırı oldu...

06.02.2008 Yargıtay müdahaleye açılıyor
(Hürriyet Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen Yargıtay Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısına eklenen bazı hükümlerle Yargıtay’ın siyasi müdahalelere açık hale getirileceğini savun...

06.02.2008 Yargıyla AKP arasında yeni gerilim
(Vatan Gazetesi) Türban nedeniyle AKP aleyhine açıklamalar yapan yargıdan bu defa da Yargıtay Yasası’ndaki değişikliğe tepki geldi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tasarının bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçmeden TBMM’de görüşülmeye başlamasının “...

05.02.2008 Yargıtay Yasa Tasarısı Hakkında Basın Açıklaması
22 nci yasama döneminde TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen ancak sonuçlandırılamaması nedeniyle hükümsüz olan “Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”,  23 ncü yasama döneminde Bakanlar Kurulunca uygun görülmesi üzerine, 08.11.2007 tarihinde Başbakanlık tara...

04.02.2008 Uluslararası Yargıçlar Birliği Üyeliği Hakkındaki Gelişmeler Hakkında Basın Açıklaması
  Uluslararası (Dünya) Yargıçlar Birliği (IAJ)’ne 28.7.2006 tarihinde üyelik başvurusunda bulunulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.   Anılan örgüte üye olmakla, onun Avrupa kolu olan Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ)’ne de kendiliğinden üye olunmaktadır. Anılan Birliğe, ...

31.01.2008 ’Cumhuriyetle hesaplaşılıyor’
(Cumhuriyet)- Hukukçulardan öğretim üyelerine, yerel yöneticilerden kadınlara kadar her kesim türban konusunda endişeli   *AKP ve MHP’nin türbanı üniversiteye sokma girişimine tepkiler sürüyor. Yapılan açıklamalarda, yasa tasarısıyla laikliğin zedeleneceği ve laiklik olmadan demokrasiden bah...

31.01.2008 YARSAV’DAN ELEŞTİRİ: Teklif, Devrim Yasalarına Aykırı
(ANKARA Milliyet ) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, türban yasağının kaldırılmasına yönelik girişimleri, "Devrim yasaları ile bağdaşmaz" diye yorumladı.
Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Bu durum gelecekteki sonuçları itibarıyla mev...

31.01.2008 ’Amaç Cumhuriyet’i ve demokratik ilkeleri zedelemek’
(ANKARA – Radikal) AKP ve MHP’nin üniversitelerde türbana serbesti girişimine sivil toplum örgütlerinden ve üniversitelerden sert eleştiriler yükseliyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF): Y...

31.01.2008 Sarık fes ve poşu da girer
(Hürriyet Gazetesi) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yükseköğretimde türbanı serbest bırakmak için yapılacak YÖK yasasındaki değişiklikte, "hiç kimse" ifadesi bulunmasının erkek öğrencilerin de fes, sarık ve poşu ile üniversiteye gelmelerine kapı aralayacağı uya...

30.01.2008 Kıyafet Serbestisi Konusunda Anayasa ve Yasa Değişikliği Çalışmaları Hakkında Anka Ajansı’na Yapılan Açıklama
Yarsav, Türban Değişikliğini Değerlendirdi: "Devrim Yasalarına Aykırı"   Anayasa da Türban ile İlgili Yapılması Düşünülen Değişiklik ile İlgili Açıklama Yapan Yarsav, "Devrim Yasalarıyla Bağdaşmaz" dedi.   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, anayasada...

28.01.2008 Kadrolaşmaya engel (Işık Kansu-28.01.2008-Cumhuriyet Gazetesi)
YARSAV, iktidarın yargıç ve savcılık mesleğinde kadrolaşma anlamında önemli bir adımını, Adalet Bakanlığı hesabına burs alanların yargıç ve savcılık sınavlarından muaf tutulmasına ilişkin yönetmeliği yargıya taşımıştı. Danıştay 12. Dairesi, yönetmeliğin yürütmesini durdurmakla kalmadı, yönetmeliği...

27.01.2008 Yargı bağımsızlığı tehdit altında
  Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından dün Taşbaşı Kültür Merkezi’nde ‘Hukuk ve Demokrasi’ konulu bir panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan ADD Şube Başkanı Azmi Kerman, AKP iktidarının Anayasa değişikliğine giderek, yargının yürütme ve yasamanın güdümüne g...

26.01.2008 Yargıyı ortadan kaldırmaya çalışmak demokrasiye ihanettir
Bodrum’da 24-31 Ocak tarihleri arasında “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ‘Adalet, Demokrasi ve Anayasa’ konulu panel düzenlendi. Düzenlenen panelde konuşmacılar, Türkiye’de anayasanın bağımsız olmadığını ve anayasanın s...

26.01.2008 YARSAV Başkanı ve YARSAV Tarafından Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına Yapılan başvuru Hakkında Basın Açıklamas
“Devletin örgütlenme özgürlüğünü tanıması yeterli olmayıp, bu özgürlüğün etkin olarak kullanılmasını sağlama -pozitif yükümlülüğü- ve bu özgürlüğe hukuk dışı müdahalede bulunmama -negatif yükümlülüğü- altında bulunmasına karşın, 26.6.2006 tarihinde kurulan YARSAV’ın, kuruluşundan itibare...

25.01.2008 Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Okuyanların Yargıç Adaylığı Yazılı Sınavlarından Muaf Olmalarına İlişkin Düzenleme Hakkında Basın Açıklaması
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa’ya 12.5.1988 tarihinde eklenen “Adalet Bakanlığı hesabına, yargıç ve savcı gereksinimini karşılamak üzere, burs verilerek yükseköğrenim yaptırılabileceği, bu kişilerin staj için yazılı sınavdan muaf oldukları” yo...

24.01.2008 YARSAV Başkanı ve YARSAV’ın İlk Genel Kurul Toplantısı Hakkında Yürütülen Soruşturma Hakkında Basın Açıklaması
26.6.2006 tarihinde kurulan YARSAV’ın ilk genel kurul toplantısı, Danıştay 10 ncu Dairesinin 25.9.2006 tarihli yürütmeyi durdurma kararı uyarınca Tüzük gereği 26.11.2006 tarihinde yapılmış ise de,   Ankara Valiliği tarafından YARSAV Başkanı hakkında “ilk genel kurulun yasa ve tüz...

23.01.2008 Yürütmesiz yasama! Mine G. Kırıkkanat makalesi)
Başbakan Erdoğan, devleti iktidardan ibaret sananlara rejimin değişmez, değişmesi teklif bile edilemez ilkelerini anımsatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başkanlar Kurulu’na şahsından menkul bir “hukuk” dersi verdi: “Kimse kendisini yasama, yürütme organının üstü...

22.01.2008 Anayasa Taslağını Beklerken...
Nuri ALAN Eski Danıştay Başkanı   2007 Kasım ayından bu yana, kamuoyuna yakında sunulacağı açıklanan AKP anayasa taslağı bir türlü ortaya konulamadı. Anlaşılan, üzerinde kendilerinin de uzlaşamadıkları, muhtemelen toplumun, anayasal kurumların, muhalefet partilerinin ve demokratik toplum örg...

22.01.2008 Kuvvetler arası düello
(Birgün Gazetesi) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın türban çı-,kışı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçmkaya’nm "kapatırız" uyarısı ile doruğa çıkan tartışmaya TBMM Başkanı Koksal Toptan da katıldı. TBMM Başkanı Toptan, millet adına TBMM tarafından kullanılan yasama yetkisinin mutlak...

22.01.2008 YARSAV Başkanı: Yargı, isteğe göre karar vermez
(Milliyet – ANKARA) -Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Yargı organları, yasama ve yürütme organlarının isteklerine uygun hareket ederek, bu doğrultuda karar veren organlar değildir" dedi. Başbakan’ın yaptığı konuşmada yasama ve yürütme organ...

22.01.2008 Yasama ve yürütmeye YARSAV rest çekti!
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ’’Yargı organları, yasama ve yürütme organlarının isteklerine uygun hareket ederek bu doğrultuda karar veren organlar değildir’’ dedi.
Eminağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ya...

22.01.2008 Dersimiz: Kuvvetler ayrılığı
Erdoğan: Herkes yerini bilsin, yargı ihsas-ı rey yeri değil. Baykal: Hükümet yargıyı kuşatıyor. Yargı: Yasama, yargı kararlarına karşı düzenleme yapamaz. Toptan: Yargı norm koyamaz, olanı uygular RADİKAL - ANKARA - Aydınlanmacı Fransız düşünür Baron de Montesquieu’nin, demokratik devlet yönetimini ...

22.01.2008 Hukukçular: Başsavcının mesajı yasama ve yürütmeye müdahale değil
Uyarının hedefi AKP   (Cumhuriyet Gazetesi) - Erdoğan, AKP’ye kapatma uyarısını başsavcının yasama ve yürütme üzerinde baskı kurma girişimi olarak değerlendirdi. Başsavcının uyarısı yasama ve yürütmeyi kullanan AKP’ye yönelikti. AİHM parti kapatmaları radikal önlemler olarak nitelendirirken,...

22.01.2008 Türban saflaşması
Türban tartışmasında Erdoğan’ın ardından Toptan da yargıyı eleştirdi. Devletin zirvesi ‘türban’da ikiye bölündü
(Evrensel Gazetesi) - TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM tarafından millet adına kullanılan yasama yetkisinin mutlak olduğunu belirterek, “Bu yetkiyi kısıtlayabi...

22.01.2008 Yargı ihsas-ı rey’den özenle kaçınmalı
(Referans Gazetesi-AA/ANKA) Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay’ın türban tartışmalarına dair yayımladıkları sert açıklamalara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bir tepki de Meclis Başkanı Köksal Toptan’dan geldi. Toptan da tıpkı Başbakan gibi, yüksek yargı üyelerini "ihsas-ı rey" konu...

22.01.2008 Yargı hedef gösteriliyor!
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Erdoğan’ın türban serbestliği konusunda gelen tepkilerin ardından yasama ve yürütme organlarının üstünlüğüyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Eminağaoğlu, ’Siyasi iktidar kendisini üstün görme anlayışı...

22.01.2008 Yargı: Bizi hedef gösteriyor
YARSAV Yönetim Kurulu Başkanı Eminağaoğlu, Erdoğan’ın yasama ve yürütme organlarının üstünlüğüyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi

(Vatan Gazetesi-ANKA) - YARSAV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın türban serbestliği konusunda gelen te...

21.01.2008 Yargı organlarına ve mensuplarına yönelen söylemler hakkında basın açıklaması
Sayın Başbakan tarafından yapılan açıklamada yasama ve yürütme organlarının üstünlüğünden söz edilmiştir. Yargı organlarına ve görevlilerine yönelik sarfedilmemesi gereken söylemlerde bulunulmuştur.   Siyasi iktidarın ifade özgürlüğü anlayışı, değiştiremeyeceği ve uymak zorunda olduğu yargı k...

16.01.2008 AKP Anayasa Taslağının Amacı: Hukuk Devletinin Temelinde Dinamit Patlatmak…
Noyan Özkan-Avukat   Başbakan Tayip Erdoğan’ın son İspanya ziyaretinde verdiği bir demeç üzerine çıkan tartışmada, yeni hazırlanan Anayasa taslağında Üniversitelerde türbanın serbestçe kullanılmasını öngören bir düzenlemenin yer alacağı anlaşılmaktadır.  Netekim, bu demecin öncesinde YÖK...

16.01.2008 Erdoğan’ın ’siyasi simge olarak türbana yasak konulamayacağı’ sözleri hukukçulardan büyük tepki gördü
’Din siyasete alet ediliyor’   İLHAN TAŞCI –Cumhuriyet Gazetesi – 16.01.2008   ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın simgelere yasak getiren ülke olmadığına ilişkin değerlendirmesi gerçeği yansıtmıyor. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, dini inanç perde...

10.01.2008 ’Erdoğan yargıdan ayrıcalık bekliyor’
ÜÇ KURUŞLUK DAVA   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkındaki en ufak eleştiriye bile dava açmaktan geri durmayan Başbakan Tayyip Erdoğan , terör örgütü başı Abdullah Öcalan ’a ’Sayın’, şehitlere de ’Kelle’ dediği için 3 YKr manevi tazminat cezasına çarptırılmasını içine sindiremedi.   ...

06.01.2008 Bakanlığın adaleti
ADALET Bakanlığı’nın 26-27 Aralık 2007’de çeşitli aşamalardan geçen ’enteresan’ bir idari hakimlik mülakatına girdiğini ve elendiğini söyleyen bir okurumuz, bize "Bakanlığın adaleti’ başlıklı bir yazı göndermiş.... Yaşadığı olayı şöyle özetliyor:

Adalet Bakanlığı...

04.01.2008 Amaç Yargıda Reform Değil (Barem Dergisi-Söyleşi)
Amaç, Yargıda Reform Değil; ‘Bizden Olsun’ Zihniyeti   Terör olaylarının artmasıyla gündemin arka sıralarına gerileyen yeni anayasa tartışmaları yeniden gündemimizin ilk maddesini oluşturur oldu.   YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu: “Amaç, Yargıda Reform Değil;...

3.1.2008 HUKUK DEVLETİNDEN YASA DEVLETİNE (Eray Karınca)
Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1.12.2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek yasalaştı. Yasanın 1. maddesi, idari yargıda hukuk fakültesi mezunları dışındaki, müfredatlarında hukuk derslerine yer veren fakültelerin mezunlarının mesleğe girişlerini, R...

03.01.2008 Kanadoğlu yine uyardı
Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu, her yüzde 46 oy alanın kendi anayasasını yapamayacağını söyleyerek AKP’nin tavrını ’sivil darbe girişimi’ olarak tanımladı. Doç. Oder de meşruiyet sorununun aşılması için kurucu meclis gerekliliğine vurgu yaptı.   İLHAN TAŞCI’nın haberi – Cumhuriy...

1.1.2008 AÇILAN DAVALARI, TBMM KARARA BAĞLARSA, HUKUK DEVLETİ NEREDE? (M.Önder TEKİN)
I-GİRİŞ               İdari yargı kararlarının uygulanmaması sorunu, T.C. Anayasasının 138. ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddeleri açık hükümlerine rağmen her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Kararın eksik uygul...

30.12.2007 Ankara Barosu’nca yayımlanan HUKUK GÜNDEMİ dergisi için yapılan söyleşi
1. YARSAV’ı ortaya çıkaran gereksinim nedir? YARSAV’ı ortaya çıkaran gereksinim yargıç bağımsızlığını ve yargıç güvencesini evrensel ölçütlere çıkarmak, yargıdaki sorunların toplanacağı bir merkez oluşturmak. Hukukun üstün ve egemen olması yolundaki engellerin kalkmasını sağlamak. Bu s...

28.12.2007 Zamanaşımı sorunu istenirse önlenir!
(Vatan Gazetesi) - Türkiye’de zaman aşımından düşen dava dosyalarındaki artışı önleyecek değişikliklerin yapılmadığı ortaya çıktı. Anayasa’nın 38. maddesinin düzenlenmesi durumunda sorun çözülüyor

VATAN’ın gündeme getirdiği zamanaşımı konusuna ilişkin hukuk çevrelerindeki t...

28.12.2007 Kaymakamlık ’kızlarını okuldan alan aile’ için inceleme başlattı
Fatih Kaymakamlığı, kızlarını okuldan alıp Kuran kursuna gönderen aileyle ilgili inceleme başlattı. İncelemede ailenin okula yalan söylediği belirlendi.   Milliyet - BURCUM DEVREZ İstanbul Fatih Kaymakamlığı, ailesi tarafından okuldan alınıp Kuran kursuna gönderilen Zehra Kaya ile ilgili Mil...

28.12.2007 Hâkimler ’hizaya gelmek’ zorunda değil
RADİKAL - ANKARA - Emekli Korgeneral Altay Tokat’ın "Doğu ve Güneydoğu’da çalışan hakimleri hizaya sokmak için evlerinin yakınına bomba attırdım" demesinin ardından Radikal’e yazdığı yazıda bölgedeki hâkim ve savcıların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından da baskı altına alındığını ...

28.12.2007 İlköğretim ve türban
’Z.K. aileden alınabilir’   (Sabah Gazetesi)-Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkmasının ardından ailesi tarafından eğitim gördüğü okuldan alınan Z.K.’nın çarşafa sokulduğu iddiasıyla açılan dava hukuki bir tartışma yarattı. Z.K.’nın ABD’de yaşayan abisi ve ablası, kardeşlerini çarşafa sokan anne ve b...

24.12.2007 YARSAV; BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞINA BAŞVURDU
Yargıç ve savcıların ilk ve halen tek sivil ve serbest meslek örgütü olan YARSAV; dernek statüsünde olarak, 501 kurucu üyesi tarafından 26.6.2006 tarihinde kurulmuştur. Halen üye sayısı 1026 olup, seçimli ve ilk genel kurul 26.11.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   GİRİŞ   Adalet Ba...

23.12.2007 YARSAV’ı Kapatma Girişimi (Leyla TAVŞANOĞLU ile Söyleşi)
’Güdümlü örgüt çabası’   (Cumhuriyet Gazetesi – 23.12.2007) YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, AKP hükümetinin yargıdan görüş almadan, kendi isteğiyle yargıyla ilgili düzenlemeler yaptığını vurguladı. YARSAV’ı kapatıp güdümlü örgüt kurmaya yönelik yasa tasarısı hazırlandığın...

23.12.2007 Anayasa Taslağı Sivil Değil (Özlem ZORCAN ile Söyleşi)
(Birgün Gazetesi) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ve Yargıçlar ve Savcılar Birlimi (YARSAV) Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Anayasa taslarını, yargının sorunlarını ve gündemdeki kimi gelişmeleri konuştuk. Eminağaoğlu, yeni anayasa taslağının Türkiye’yi değil sadece bir parti...

20.12.2007 Kamu Yönetimi Temel Yasası’nın yeniden TBMM’ye getirmesine hazırlanılıyor
YARSAV’dan YÖK Başkanı’na hukuk uyarısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ’ın türbanla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.   Eminağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yasama ve yürütme ...

18.12.2007 Hukukun üstünlüğünün ve yargı kararlarının görmezden gelinmesi konusunda artan eylem ve söylemler hakkında basın açıklaması
Son dönemlerde hukukun üstünlüğünün ve yargı kararlarının görmezden gelinerek, bunlara aksi yönde söylem geliştirilmesi ve eylemlerde bulunulması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.   Anayasa’nın 2 nci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî...

18.12.2007 Türk Ceza Adalet Sistemi ve Yargı
Zekeriya SEVİMLİ (*)   1. GİRİŞ   2.YASAMA, YÜRÜTME, YARGI VE SUÇ SİYASETİ İLİŞKİSİ   2.1. Güvenlik siyaseti ve siyasi iktidarlar 2.2. Kolluk, idari bürokrasi ve ceza adalet sistemi 2.3. Cezaevi ve infaz rejimleri 2.4. Af 2.5. Para cezaları 2.6. Yasaların etkinliği 2.7....

18.12.2007 Cumhuriyet Savcılığı Stajında Uygulanması Önerilen Staj Eğitim Programı
          M. Yılmaz SAĞLAM(*)          Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili                       &nbs...

18.12.2007 YARSAV’ın Kapatılması (Nuri Alan Makalesi)
Nuri ALAN Emekli Danıştay Başkanı – Cumhuriyet Gazetesi – 18.12.2007   AKP iktidarı bugüne kadar yargıya karşı sözle ve eylemle ortaya koyduğu tavrını, şimdi yasal düzenlemelerle hukuk alanına taşımaktadır. Bunlardan ilki hâkim ve savcı adaylığına atanacak olanlarla ilgili olarak ...

17.12.2007 YARSAV, terfiye esas iş sayısı konusunda HSYK’ya başvurdu
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNA SUNULMAK ÜZERE ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE   5320 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa’nın 8/2 nci maddesi “Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk derece mahkemelerince karar ve...

17.12.2007 Türkiye’de anayasal darbe yaşanıyor
(Haber Ekspres-İzmir) - İzmir’den yola çıktığımda yağmur yağıyordu. Ankara’ya ulaştığımda da yağmurla karşılaştım. Zaten geçtiğim Uşak, Afyon, Sivrihisar, Polatlı’da da yağmur yağıyordu. Anadolu yağmur altındaydı.

Yağmurla birlikte Ankara’da hava ısınmıştı. Şimdi ben Ankara’da hava ısındı de...

17.12.2007 YARSAV’ın Katili, İtaat Kültürü Olacaktır (Gülsüm Karslı Makalesi)
Ülkemizde son günlerde yaşanan her olay itaat kültürünün zaferini ilan eder gibi. Örneğin bazı siyasi partilerde yaşanan iktidar savaşları, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yeni Anayasa çalışmaları, 2802 Sayılı Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesi sırasında yaşananlar ve YARSAV´ın k...

16.12.2007 Tele-mülakat şaşkınlığı
Hâkimler ve Savcılar Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından Adalet Bakanlığı’nın bir ilke imza atarak idari yargıç adaylarından daha önce mülakatı kaybedenleri "telefonla" yeniden mülakata çağırması tartışma yarattı. Yapılan çağrıdaki ölçütlerin net olmayışı tepki çekti. Adalet Bakanlığı’nın dah...

15.12.2007 Telefonla mülakat dönemi
İLHAN TAŞCI – Cumhuriyet Gazetesi – 15.12.2007   ANKARA - Hâkimler ve Savcılar Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından Adalet Bakanlığı bir ilke imza atarak "telefonla" idari yargıç adaylarından daha önce mülakatı kaybedenleri yeniden mülakata çağırdı. Geçen hafta belirlenen ve m...

15.12.2007 Yargıda Tele-kadro!
MUSTAFA BALBAY-GÜNDEM   Siyasette şöyle bir yerleşik kural vardır: Partinin genel başkanlığına seçilen lider, hemen tüzük değişikliğine gider. Burada iki şeye dikkat eder: 1- Kendisinin izni dışında kurultay toplanmasını olanaksızlaştırır. 2- Kendisini yeniden genel başkan seçecek olan...

14.12.2007 Çelik ağa giren yalnız yargı olmayacak
Neval Oğan Balkız – Radikal Gazetesi -14.12.2007   TÜSİAD’ın hazırlatmış olduğu ve Aralık 2006’da yayınladığı ’Türk Demokrasisi’nde 130 Yıl, Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri 10. Yıl Güncellemesi’ başlıklı raporun son sayfasında şu tespit yer alıyor: "Önümüzdeki dönemde, demokra...

13.12.2007 YARSAV’ı kapatmak
Yekta Güngör Özden – Sözcü Gazetesi – 13.12.2007   İktidarın diktaya yönelik siyasal açılımları hiçbir ölçü tanımaksızın sürmektedir. 2802 no’lu Hakimler ve Savcılar Yasası değişikliğini Başbakan’ın gözetiminde TBMM’nden geçirerek, adalete saygıyla bağdaşmayan bi...

AÇIKLAMA
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   Web sayfamıza YARSAV’la ve YARSAV’ın tüzüğünde belirtilen amaçları ile ilgili ulaşılabilen tüm yazılar konulmakta, bu yazılar konulurken yazılar arası...

13.12.2007 Takıyye ve yargı bağımsızlığı
AKP anayasası, ulus egemenliğini belirli siyasal grupların, uluslararası güçlerin ve kuruluşların eline vermeyi öngörüyor   (Cumhuriyet Gazetesi) - **YARSAV, AKP’nin kimi akademisyenlere hazırlattığı anayasa taslağı ile ilgili raporunda, en temel sorunun, yeni anayasanın, buna bağlı olarak d...

13.12.2007 Yürütme, yargı ilişkileri ve yeni anayasa
Yeni bir anayasa yapılacaksa, yargıç ve savcıların idari yönden Adalet Bakanlığı’na bağlılığına son verilecek, HSYK’dan bakan ve müsteşar çıkarılacak ya da etkinlikleri azaltılacak, en önemlisi HSYK kararlarına karşı etkili başvuru yolları açılacak mıdır?   ERAY KARINCA – Radikal Gazet...

13.12.2007 Kralın yargıçları
Can Dündar – Milliyet Gazetesi – 13.12.2007
Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nı Samsun Adliyesi girişinde kırmızı halı sererek karşılayan Başsavcı’nın rütbesi indirilmiş;
Ankara’ya "savcı" olarak tayin edilmiş.
O karşılamada yargıçlar da vardı. Onlardan bir haber gelmedi. Sadece bas...

12.12.2007 YARSAV: ÖRGÜTLENMEMİZ ENGELLENİYOR
  Komisyona AKP’yi şikâyet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet ve İçişleri Bakanlığı bürokratları, 59 ve 60. hükümet üyeleri ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun AKP üyelerinin, yargıç ve savcıların örgütlenme özgürlüğüne müdahalede bulunarak "tem...

12.12.2007 Adalet Aborijin çocukları için değil
Dış Haberler Servisi - Avustralya’da 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden 9 kişinin yargılandığı davaya bakan yargıcın bu kişiler için şartlı tahliye ya da cezanın ertelenmesi yönünde karar vermesi ülkeyi karıştırdı. Yargıç Sarah Bradley , 2005 yılında yerli halk Aborijinlerin yaşadığı Queensl...

12.12.2007 İktidarın Yargıya Bakışı
Nuri ALAN Emekli Danıştay Başkanı Cumhuriyet Gazetesi – 12.12.2007   AKP, hukuka aykırı icraatı önünde en büyük engel olarak gördüğü yargıyı, dilediği biçimde yapılandırarak onu etkisiz ve güçsüz bir hale getirmek, daha kısa bir deyimle bağımsız ve yansız yargıyı yok etmek için hazırl...

12.12.2007 Savcıya ’Kırmızı Halı’ Cezası
(Hürriyet) - Başsavcıya tenzili rütbe Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga’yı, Samsun Adliyesi’ni ziyaretinde kırmızı halı sererek karşılayan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Ankara’ya düz savcı olarak atandı.

Toplantıya katılan Müsteşar Kasırga da alınan tenzi...

11.12.2007 YARSAV, TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BAŞVURDU
Yargıç ve savcıların ilk ve halen tek sivil ve serbest meslek örgütü olan YARSAV; dernek statüsünde olarak, 501 kurucu üyesi tarafından 26.6.2006 tarihinde kurulmuştur. Üye sayısı 1000’i aşmış olup, seçimli ve ilk genel kurul 26.11.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir.     GİRİŞ &...

11.12.2007 Yargıçlar ve savcılar bugün İnsan Hakları Komisyonu’na başvuracak
AKP’yi şikâyet edecekler   **YARSAV, Danıştay’ın hâkim-savcı sınavına ilişkin kararını etkisiz bırakmaya dönük yasa hükümlerinin iptali isteminin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için de Danıştay’a başvuracak.   İLHAN TAŞCI - ANKARA - AKP’ye yandaş hâkim ve savcı atama olanağı tanıya...

10.12.2007 Yarsav: Adliyenin kırmızı halısı olmaz, çünkü adliyenin amiri yoktur
  Yargıçlar ve savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) Ömer Faruk Eminağaoğlu, Samsun Adliyesi’ni ziyaret eden Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga’nın Cumhuriyet Başsvcısı Osman Öztürk tarafından kırmızı halı serilerek karşılanmasına tepki gösterdi.

10.12.2007 Hâkim-savcı eylemdeydi
Yargı mensupları hükümeti protesto etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özok, Gül’ün AKP rozetiyle cumhurbaşkanlığı yaptığını söyledi.   RADİKAL - ANKARA - Türkiye Barolar Birliği ve 200’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, hâkim ve savcıların atanmasında mülakat sınavını getiren yasayı miting...

10.12.2007 Kırmızı halı rezalet!
"Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın ayağına kırmızı halı serilen bir ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez"

(Vatan Gazetesi) Güçler ayrılığı ilkesi, demokrasinin olmazsa olmazı... Yasama, yürütme ve yargı bu üçlüyü oluşturan unsurlar. Sağlıklı bir demokraside hepsinin birbirinden bağım...

10.12.2007 Hukuka takke istemiyoruz
(Akşam Gazetesi) - Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenledikleri, “Bağımsız Yargı” mitingi, Ankara Tandoğan Meydanı’nda yaklaşık on bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Anayasa çalışmaları ile Hakimler...

10.12.2007 Avukat, hakim ve savcılar da meydanlara indi
(Ortadoğu Gazetesi) - ANKARA´da Bağımsız Yargı Mitingi Türkiye Barolar Birliği´nin bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlediği "Bağımsız Yargı Mitingi" Tandoğan Meydanı´nda yapıldı.   ANKARA’da Bağımsız Yargı Mitingi Türkiye Barolar Birliği’nin bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte ...

10.12.2007 Ankara’da ’bağımsız yargı’ mitingi
(Sabah Gazetesi) - Türkiye Barolar Birliği’nin bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği "Bağımsız Yargı Mitingi"ne binlerce kişi katıldı. Barolar Birliği üyeleri ise mitinge cüppeleriyle geldi. Miting nedeniyle polis, saat 11.00’den itibaren meydana açılan yoll...

10.12.2007 Özkan Şov’a kürsü tepkisi
(Star Gazetesi) Türkiye Barolar Birliği ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) öncülüğünde bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen Tandoğan’daki ‘Bağımsız Yargı Mitingi’ne Kanaltürk TV’nin sahibi Tuncay Özkan gölge düşürdü. Program dışı konuşan Özka...

10.12.2007 ’Yargıdan elinizi çekin’
Tandoğan Meydanı’nı adeta gelincik tarlasına çeviren binlerce yurttaş, bağımsız ve tarafsız yargı istemini haykırdı Tandoğan yine gelincik tarlasına döndü. AKP’ye 4 bin 62 yandaş hâkim, savcı atama olanağı tanıyan Hâkim ve Savcılar Yasası’nı "Bağımsız yargı, tarafsız adalet" sloganlarıyla protesto...

10.12.2007 Hakim, savcı ve avukatlardan laik Türkiye mitingi
(Referans Gazetesi) - Türkiye Barolar Birliği’nin hakim ve savcılar yasasına ve "Türkiye’nin laik, demokratik, hukuk devleti karakterini değiştirme gayretlerine" karşı düzenlediği miting Tandoğan Meydanı’nda yapıldı. Mitinge, 200’ü aşkın sivil toplum örgütü de destek verdi.   Cübbeleriyle mit...

09.12.2007 Yargı ve demokratik meşruiyet
Yargının maddi anlamda demokratik meşruiyetini sağlayıcı yaşamsal koşul, yargıçların örgütlenme özgürlüğüdür. Yargıda atama ve seçilme aşamalarına siyasal iradelerin eklenmesiyle sağlanacak biçimsel demokratik meşruiyet, ancak maddi demokratik meşruiyet araçlarıyla dengelenmek suretiyle, yargıda tar...

09.12.2007 Türkiye’de bir ilk daha…
YARSAV’ın kuruluşu, Türkiye’de yargıç ve savcıların mesleki örgütlenmesi bakımından bir ilki oluşturmuştu.   09.12.2007 tarihinde saat 12.00-15.00 arasında, Ankara- Tandoğan meydanında, Türkiye Barolar Birliği’nin öncülüğünde, 200 ün üzerinde sivil toplum örgütünün katılımıy...

09.12.2007 Tandoğan’da miting
  (Yeniçağ Gazetesi) Türkiye Barolar Birliği, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, bugün Ankara’da “bağımsız yargı” için miting düzenleyecek. Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de başlayacak mitingde, AKP hükümetinin politikaları protesto edilecek   Ankara...

09.12.2007 AKP Hu-kukla Oynarken...
Mustafa Balbay – Cumhuriyet Gazetesi – 09.12.2007   AKP, ikinci iktidar döneminde ana hedef olarak hukuku kendileştirmeyi hedefledi... Hâkimler-savcılar yasasından yeni anayasa tartışmalarına kadar geniş bir alanda coşar adım ilerliyorlar. AKP’nin hukuka bakışı şu: Benim tüm u...

09.12.2007 Hukuk için Tandoğan’a
AKP’nin hukuk sisteminde yapmak istediği değişiklikler protesto edilecek   **Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nda bir araya gelecek olan katılımcılar saat 12.00’de "Hukuka ve Hukukçulara Destek Mitingi"ne başlayacak.   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin hukuk sisteminde yapmak istediği...

09.12.2007 Bağımsız yargı için Tandoğan’a
Türkiye Barolar Birliği, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, bugün Ankara’da "bağımsız yargı" için miting düzenleyecek. Tandoğan Meydanı’ndaki miting saat 12.00’de başlayacak. Türkiye Barolar Birliği’nin mitingle ilgili açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, d...

09.12.2007 Tandoğan
Yılmaz Özdil – Hürriyet Gazetesi – 09.12.2007

PİRELERİ 20 santim derinliğinde bir fanusun içine koyarlar, fanusun üstünü de cam ile örterler. Alttan ısıtırlar...

Pireler rahatsız olur, o ortamdan kurtulmak için dışarı doğru zıplar. Ama her zıplayışta, kafalarını tavandaki c...

09.12.2007 Bu gerçeği artık herkes görmeli:
Bekir Coşkun – Hürriyet Gazetesi – 09.12.2007

Siyasetçi-bürokrat-vurguncu el ele verdiklerinde, onları kimse durduramıyor.

Bir yolunu bulup, bir kılıf uydurup, bir bahane yaratıp doğanın en güzel parçalarını çalıyorlar.

Dünyamızı alıyorlar elimizden.

Ne orma...

09.12.2007 Daha önceleri neredeydiniz?
Oktay Ekşi – Hürriyet Gazetesi – 09.12.2007
ÇEŞİTLİ üniversitelerimize mensup 20 hukuk fakültesinin dekanı, bizim siyasi iktidara anlatamadığımızı dün kamuoyuna yansıyan bilimsel ağırlıklı bir ortak metinle açıkladı.

Ve yarın yargıç yahut savcı olmak isteyen gençleri "Adalet ...

08.12.2007 İş Başa Düştü, Haydi Tandoğan’a!
Ali Sirmen – Cumhuriyet Gazetesi – 08.12.2007   Yarın Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda yine miting var. Bu kez o alanda toplanacak olanlar, artık elden gitmiş olan yargı bağımsızlığını savunmak için bir araya gelecekler. Bu yılın 14 Nisan’ında da, yüz binler yine aynı meydanda top...

08.12.2007 ’Hukukçulara Destek Mitingi’
HAKLARINA SAHİP ÇIKACAK   * Ankara Tandoğan Meydanı yarın, "Türkiye Cumhuriyeti için, hukuk düzeni için, hakkımızı arayabilmek için adalet istiyoruz" çağrısına kulak verenlerle dolacak.   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin yeni yasal düzenlemesi ile hukuk sisteminde yapmak istediği...

08.12.2007 HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLARINDAN AÇIKLAMA
’Yargı, Atatürkçü hâkim ve savcılara emanet edilmeli’   *Hukuk fakültesi dekanlarının ortak açıklamasında, getirilen mülakat sisteminin, yargı bağımsızlığı açısından sorun yaratacağı vurgulandı.   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 20 üniversitenin hukuk fakültelerinin dekanları yaptıkları...

08.12.2007 Pervasız İhanet
Mümtaz Soysal – Cumhuriyet Gazetesi – 08.12.2007 ATÇILIKTAN gelme bir deyimdir "gemi azıya almak" . At kendisini yönetmek için ağzına takılan demir aracı azı dişlerinin arasına alıp etkisizleştirince denetimden çıkar ve alabildiğine koşmaya başlarmış. Başlangıçtaki "Kırat" tan birkaç ku...

08.12.2007 Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı
Yeni Şafak – Kürşat Bumin – 08.12.2007   Biliyorsunuz, “Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kabulü ve Cumhurbaşkanı tarafından son sürat onaylanması geniş bir tartışmanın konusu oldu. Bu tartışmanın büyük ölçüde , hâkim ve savcı adayları...

08.12.2007 Müsteşar Bey Samsun’da
Hürriyet Gazetesi - 08.12.2007   Samsun’da incelemelerde bulunan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga, dün sabah Bafra İlçesi adliye sarayını ziyaret ederek bilgi aldı. Öğle saatlerinde Samsun’a dönen Kasırga, Başsavcı Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyare...

07.12.2007 - 20 HUKUK FAKÜLTESİ DEKANININ 2802 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİSİ
2802 sayIlI Hakİmler ve SavcIlar Kanunu ve bu Kanunda değİşİklİk yapan 5720 sayIlI Kanunla İlgİlİ YİRMİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANININ Kamuoyu Duyurusu    Aşağıda isimleri yazılı olan Hukuk Fakültesi Dekanları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 5720 sayı...

07.12.2007 Ankara, Türklere maçları izletmeli
Yalçın Bayer – Hürriyet Gazetesi – 07.12.2007   ALMANYA Parlamentosu (Bundestag) üyesi Sol Parti Milletvekili Hakkı Keskin’den Türk yetkililere çağrı var.

Türkiye Futbol Milli Takımı’nın yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesi tüm maçlarının Türkiye’de ve Türk...

07.12.2007 Anayasa Platformu Girişimi Hakkında Kamuoyuna Duyuru
BASIN AÇIKLAMASI   TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, TESK, TZOB ve TÜSİAD’ın katılımıyla gerçekleştirilen Anayasa Platformu Girişimi’ne, yapılan çağrı üzerine YARSAV tarafından aşağıda yer alan yanıt verilmiştir.   Kamuoyuna duyurulur.07.12.2007 *** “1...

07.12.2007 Avukatlar bağımsız yargı için alanlarda
Birgün Gazetesi – 07.12.2007   HÜKÜMET kamuoyu tepkilerine rağmen Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıyı yasalaştırırken, avukatlar da pazar günü Ankara’da "bağımsız yargı" için alanları dolduracak. Türkiye Barolar Birliği, iki yüze yakın sivil toplum örgütü ile bir...

07.12.2007 Yargı Siyasallaştırılıyor... (Halit Çelenk Makalesi)
Halit ÇELENK Avukat – 07.12.2007 – Cumhuriyet Gazetesi   30 Kasım’ı 1 Aralık 2007’ye bağlayan gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 saatlik bir jet hızıyla çalışarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasında yargı bağımsızlığına ilişkin önemli bir değişikliği gerçekleştir...

07.12.2007 Sözümüz var…(Bekir Coşkun Makalesi)
Hürriyet Gazetesi – 07.12.2007
Bu pazar günü saat 12.00’de Tandoğan Meydanı’na gideceğim.

Hukuku aramak için.

Çünkü bir başka hukukun ilkel karanlığı ülkemizin üzerine çöktüğünde... Ve çağdaş hukuk yok olduğunda...

Biz yok oluruz.

Oysa bizim hem b...

07.12.2007 Sözü olan konuşur… (Melih Aşık Makalesi)
Milliyet Gazetesi – 07.12.2007 – Melih Aşık
CHP’lisi, MHP’lisi, DTP’lisi, bağımsızı... TBMM’de kendini muhalefet olarak niteleyen milletvekilleri o yüce mekâna kapağı atabilmek için seçim öncesinde deli danalar gibi koşuşturdular. Kapağı attıktan sonra da, pek azı hariç, ortadan kay...

07.12.2007 Çankaya ve yargı (Derya Sazak Makalesi)
Milliyet Gazetesi – 07.12.2007
Medya, üniversite ve yargı. CHP lideri Baykal, bu üç alandaki kuşatmayı, siyasi iktidarın Türkiye’yi dönüştürme planının bir parçası olarak gördüklerini açıkladı.
Bu kurumlar ele geçirilecek, çökertilecek! CHP, yargıç ve savcı atama yöntemiyle ilgili son...

06.12.2007 Hukukçulardan ’bağımsız yargı’ mitingi
Türkiye Barolar Birliği, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, 9 Aralık Pazar günü Ankara’da "bağımsız yargı" için miting düzenleyecek.   Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de başlayacak mitingde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, Prof. Dr. Süheyl Batum, Avukat Nazan Mor...

06.12.2007 Siz seçerken, yazılı da sözlü de yapmıyorsunuz ki!
Vakit - Ali İhsan Karahasanoğlu - 06 Aralık 2007   İki hafta önce, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile ilgili tartışmalar doruk noktada iken YARSAV’ın yaptığı açıklamayı eleştirmiş ve “Yüzde 10 ile, yüzde 43’lük kadrolaşma!” başlıklı bir yazı kaleme almıştım.  ...

05.12.2007 Tartışmalı yasaya jet onay
(Evrensel Gazetesi) - Cumhurbaşkanı Gül’ün jet hızıyla onaylayarak rekor kırdığı Hakimler ve Savcılar Kanunu, yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘yargıda siyasallaşma’ eleştirileri...

05.12.2007 Gül’den Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na jet onay
1 saat inceledi Cumhurbaşkanı Gül, pazartesi Köşk’e gönderilen Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nu, Pakistan gezisini tamamlayıp Ankara’ya döndüğü dün gece yarısı onayladı

ANKARA ANKA-Milliyet Gazetesi
Cumh...

05.12.2007 Gül, hükümetin bir dediğini iki etmiyor
(Birgün Gazetesi) Çankaya Köşkü, ıo. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ardından Abdullah Gül’le birlikte "denetim" mekanizmasını yeterince işletmediği için eleştiriye uğruyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmadan önce demokratik kitle örgütlerini ziyaret eden ve seçildiği taktirde onların görüşler...

05.12.2007 Kazan: Ancak savaş ilanı aceleye gelir
(Hürriyet) İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, Gül’ün jet onayını Hürriyet’e değerlendirdi: "Köşk’te, Kanunlar ve Kararlar Dairesi başkanlığı var. Kanunlar önce oraya gelir ve incelenir. O yasada neler olduğu yolunda Cumhurbaşkanı’na bir rapor verilir. Cumhurbaşkanı al...

4.12.2007 Hakimler ve Savcılar Yasasında Değişiklik Yapan Yasanın Onaylanması Üzerine Yapılan Basın Açıklaması
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasasında değişiklik yapan ve 01.12.2007 tarihinde TBMM’nde kabul edilerek, 03.12.2007 günü öğlenden sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilen 5720 sayılı Yasa, Pakistan ziyaretinden 04.12.2007 günü ilk saatlerinde yurda dönen Sayın Cumhurbaşkanınca imzalanmış ve anı...

04.12.2007 YARSAV’dan Gül’e yasayı iade et çağrısı
Milli Gazete - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Öngören Kanunu, yargı adına TBMM’ye iade etmesini beklediklerini bildirdi.
Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ’’AB’yi siyasi proje o...

04.12.2007 Yargıya Baskı Sürüyor
ALİ SİRMEN - DÜNYADA BUGÜN –Cumhuriyet Gazetesi-04.12.2007   AKP’nin, Tayyip Erdoğan önderliğinde yaşama geçirmekte olduğu, sivil darbenin yargı ile ilgili bölümünün ilk ayağı tamamlandı. Hâkim ve savcı adaylarının seçimlerini Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan alıp, bakanlık bürokrat...

04.12.2007 Hukuk! Alarm!...
ORHAN BURSALI – Cumhuriyet Gazetesi – 04.12.2007   Hukuk , çağdaş, laik demokratik hukuk devletinin fil ayaklarından biri mi? Tartışmasız! Dahası, hukuk sistemi, çağdaş ülkenin fil ayaklarının da anasıdır! Çünkü, Anayasa ve Medeni Yasa, bütün insan, insan-toplum, insan-devlet, ülk...

04.12.2007 Yargı Tarikatlaştırılıyor...
Cumhuriyet Gazetesi – 04.12.2007 Dr. Alev COŞKUN (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi)   AKP iktidarının beş temel hedefi vardır. 1- Bürokraside kadrolaşmayı sonuna kadar kullanmak. 2- Üniversiteler ve YÖK’ü ele geçirmek. 3- Yargıyı ele geçirmek. 4- Kendilerine yakın şirketl...

04.12.2007 Ekşi rejimin teminatı mı?
Nazlı Ilıcak – Sabah Gazetesi – 04.12.2007   Hükümetin, medyaya olumsuz baktığını ve zaman zaman Tayyip Erdoğan’ın, basını hedef alan incitici sözler sarf ettiğini hepimiz farkındayız. Ama maalesef, basın mensuplarının pek çoğu, ince eleyip sık dokumaya gerek duymadan, her konuyu ...

03.12.2007 İktidar Olmanın Dayanılmaz Şımarıklığı...
Parlamento Kulisi - Cumhuriyet Gazetesi – 03.12.2007   AKP iktidarı döneminde TBMM’de alışılmadık görüntüler yaşanıyor. "Tek başına iktidar" olmanın verdiği güçten kaynaklanıyor olsa gerek AKP’li komisyon başkanları ve TBMM başkanvekilleri, ufak bir tartışma ya da eleştiride bile muhale...

03.12.2007 AKP, yargıyı siyasallaştırıyor
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tüm Yargı Mensupları Derneği Genel Başkanı Salim Çoruk, Hâkimler ve Savcılar Yasası’nda yapılan değişikliklerin yargıyı "siyasallaştıracağını" söyledi. Çoruk, iktidarın, "sayısal üstünlüklerini kullanarak yasada yaptığı değişikliklerle yargıyı devşirmenin, siyasi kadrola...

03.12.2007 Politika ve yargı
Hasan Pulur – Olaylar ve İnsanlar – Milliyet Gazetesi – 03.12.2007
KENDİMİZİ bildik bileli ya da siyasetle uğraşan herkesin bildiği gibi, siyasi iktidarlar yargıyla pek geçinemez... Siyasi iktidar, yargıdan, gönlünden geçeni ister ya da işine geleni... Oysa yargı için esas ola...

03.12.2007 Hukuk mukuk dinlemezler
Yıldırım Türker – Radikal Gazetesi – 03.12.2007   Kendinizi emniyette hissediyor musunuz?
Bir vatandaş olarak, toplumsal bir varlık olarak hayatınızın, haklarınızın güvence altında olduğunu bilmenin huzuru içinde kendiniz ve yakınlarınız için kaygılanmadan geçirebildiğiniz bir...

03.12.2007 Hukuk Mukuk Dinlemem (II)
SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU ’ Hukuk Mukuk Dinlemem!’ (II)   TESEV’in "Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları" araştırmasını irdeleyen "Hukuk Mukuk Dinlemem!" yazımı "Bir dokun, bin ah işit" misali onaylayan okur da var, eleştiren de. Emekli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yüksel’ in görüşlerini payl...

03.12.2007 Yargıya AKP Darbesi
Yeniçağ Gazetesi – 03.12.2007   İktidarın hakim ve savcılarla ilgili düzenlemelerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, “Hükümetin çıkartmak istediği yasalarla, yargı bağımsızlığı adım adım yok edilmek istenmektedir” dedi.   Yargıya darbe!..
Hakim v...

03.12.2007 Cumhurbaşkanı Yasayı Meclis’e İade Etmeli
CNN Türk – 03.12.2007   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda Değişiklik Öngören Kanunu, yargı adına TBMM’ye iade etmesini beklediklerini açıkladı.

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "...

03.12.2007 Yargıyı Sindirme Yanlışı
Ruşen Hakkı – Özgür Kocaeli Gazetesi – 03.12.2007   Hâkim ve savcı atamalarında “mülakat” yöntemi getirerek yargıyı kuşatma planı yapan AKP iktidarı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılması yolunda da önemli bir adım attı!..
YARSAV’ın kapa...

SAYIN CUMHURBAŞKANI,2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5720 SAYILI YASAYI TBMM’NE GERİ GÖNDERMELİDİR
26.6.2006 tarihinde kurulan Yargıçlar ve Savcılar Birliği, 02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerine, aynı gün yaptığı yazılı basın açıklamasında,...

02.12.2007 Avukatlardan, yargıda siyasallaşma tepkisi
Milliyet Gazetesi-Ege-02.12.2007

Yargıç ve savcı mülakatlarının, Adalet Bakanlığı’nca yapılmasının doğru olmadığı dile getirildi. İzmir Barosu Başkanı Nevzat Erdemir, ’’Uygulama, hükümetin yargıda siyasallaşma çabasının göstergesidir’’ dedi

BAHRİ KARATAŞ İzmir DHA İzmir Barosu B...

02.12.2007 Yargının zaptı yakın...
Oktay Ekşi – Hürriyet Gazetesi
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan’ın, "yargıç ve savcı adaylarının atanmaları" ile ilgili bir yasa önerisinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında, salondaki koltuğunda saatlerce oturması, sonra ayrılıp gece saat 23.30’da tekrar gelmesi...
...

02.12.2007 Öymen’den çarpıcı açıklamalar
BURSA (İHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Irak’ın toprak bütünlüğüyle ilgili ABD Senatosu’ndan çıkan kararın bütünlüğü bozucu yönde olduğunu belirterek, "Eğer Irak bölünerek, kuzeyde Kürt, ortada Sünni, güneyde de Şii devleti kurulursa Irak Filistin’e döner" dedi.
CHP Genel Başkan Y...

02.12.2007 Yargıya da AKP kıskacı
02.12.2007 – Birgün Gazetesi   Hakim ve savcıların mülakatla alınmasını öngören kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda önceki gece yarısına kadar süren tartışmalı bir toplantının ardından kabul edildi. Kanuna göre, hakim ve savcı adayları ÖSYM’nin sınavında belli bir barajı aşınca Adal...

01.12.2007 YARSAV krizi kapıda!
TBMM Uyum Komisyonu, AB Genel Sekreterliği’nin ’sıkıntıya neden olur’ uyarısına rağmen, YARSAV’ın kapatılmasını öngören tasarıyı kabul etti Milliyet - SALİHA ÇOLAK Ankara
Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasını ve Hâkimler ve Savcılar Birliği’nin kurulmasını öngören yasa tasar...

01.12.2007 AKP gözünü YARSAV’a dikti
KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasını öngören tasarı, TBMM AB Uyum Komisyonu’nda kabul edilerken CHP’li üyelerin muhalefet şerhinde "Tasarı, yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerini güçlendirmek yerine zayıf...

01.12.2007 ’Hukuk Mukuk Dinlemem!’ (Nilgün Cerrahoğlu Makalesi)
SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU ’Hukuk Mukuk Dinlemem!’   "Ülke söz konusu olduğunda, hukuk mukuk dinlemem!" ’’’Ben devletçi hukukçuyum." "Biz devletçi ekolden geliyoruz!" "Devlet olmazsa hukuk olmaz, biz de olmayız..." "Devlet olmazsa demokrasi olmaz... Cumhuriyet Savcısı olarak devlet...

01.12.2007 2802 Sayılı Yasa Değişikliği Hakkında Makale (Ali Sirmen Makalesi)
AKP İktidarı Yargıyı Siyasallaştırırken... AKP iktidarının rejimin laik ve demokratik niteliğini değiştirmeye yönelik sivil darbesinin yargı ile ilgili bölümünün ilk ayağı hafta içinde TBMM’de yürürlüğe kondu. 2802 sayılı yasanın üç maddesinin değiştirilmesi, bir madde eklenmesi görüşmeler...

01.12.2007 Adalete tecavüz
Oktay EKŞİ – Hürriyet Gazetesi

İKTİDARDAKİ partinin adına bakarsanız "Adalet" kavramının bu parti için çok önemli olduğuna hükmetmeniz gerekir.

Hatta sadece ismine değil, parti programına da bakarsanız, "Yargıç tarafsızlığı ve yargı bağımsızlığını tam olarak sağlamayı ve yargıç ...

01.12.2007 Yargıya tarihin en ağır baskısı
Yalçın DOĞAN  

BADEM bıyıklı mısın, geeeel. Sakalsız mısın, git. Gümüş yüzüklü müsün, geeeel. Düzgün konuşuyor musun, git. Tespih çekiyor musun, geeel. Bu olayın dış görünüş faslı.

Namaz kılıyor musun, geeel. Oruç tutmaz mısın, git. Tarikatçı mısın, geeel. Hacca gitmedin mi, g...

30.11.2007 YARSAV ’kader’ toplantısına alınmadı
30/11/2007 - RADİKAL - ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasının öngörüldüğü kanun tasarısının TBMM AB Uyum Komisyonu’ndaki görüşmesine katılmak isteyen YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na, Başkanvekili Lütfi Elvan tarafından ’resmi çağrı yapılmadığı’ gerekçesiyle izin ...

30.11.2007 TESEV’E ELEŞTİRİ: Yargısız bir devlet istiyorlar
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TESEV’in "Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları" araştırmasında, hâkim ve savcıların devletin çıkarlarını adaletten daha üstte tuttuğu sonucuna varması "kuşkuyla" karşılandı.   YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Devlet bir hukuk düzenidir. Hukuk düzenini koruma...

30.11.2007 AKP’de yasa alarmı
Oya ARMUTÇU Bülent SARIOĞLU / ANKARA   AKP, 4 bin hákim ve savcı kadrosunu doldurmak ve daha önce alınan 100 kişinin durumunu yasallaştırmak için 5 Aralık’a kadar hızla çıkarmak istediği teklifi, Meclis’te önceki gün başlayan ve dün de süren gerilimin ardından Genel Kurul’un...

30.11.2007 KOMİSYON : YARSAV Başkanı alınmadı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM AB Uyum Komisyonu’nda Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasını öngören Hâkim ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , "Size resmi çağrı yapılmadı" denilerek komisyona alınmadı.   YARS...

29.11.2007 Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Eminağaoğlu, "Hakimler ve Savcılar Birliği" tasarısı toplantısına alınmadı
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Eminağaoğlu, "Hakimler ve Savcılar Birliği" tasarısı toplantısına alınmadı   Hakim ve savcı atamalarına yeni düzenleme öngören kanun değişikliği için komisyon toplantısına katılmak isteyen YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na, ’’Size resmi çağrı yapma...

28.11.2007 Mülakat sınavına ilişkin tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
CNN Türk - 28 Kasım 2007   Hakim ve savcı adaylarının mülakat sınavının Adalet Bakanlığı’nca yapılmasını öngören yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda gergin geçen görüşmeler sonrası kabul edildi.

AK Parti, Danıştay tarafından iptal edilen düzenlemeyi yasayla hayata geçirmeye çalışıy...

28.11.2007 YARSAV Kapatılsın mı?
Nusret Çiçek – 28.11.2007   Kimi  resmi çevreler kapatma yönünde efor sarf etmekle meşgul.Bu bir saplantı. Bizden olmayanlara kızınca ya parti, ya da dernek kapatmak alışkanlığında ısrar eden bir toplum haline geldik. Düşürmeden rahatlıyamıyoruz! Orası öylede biz başka sayfaya ge...

28.11.2007 Kadro Hesabı
AKP, yargıdaki 4 bin 62 boş yargıç ve savcı kadrosuna yapılacak atamalar açısından büyük önem taşıyan, tartışmalı kanun teklifini hızla yasalaştırmaya hazırlanıyor

28.11.2007 – Milliyet Gazetesi - Gökçer Tahincioğlu
Kamuoyundaki tartışmalara rağmen yargıç ve savcı adaylığı mülakat...

27.11.2007 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Tarafından Verilen Hakimler ve Savcılar Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Teklife İlişkin Görüşlerimiz
TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA   Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından 14.11.2007 tarihinde verilen ve 19.11.2007 tarihinde TBMM Adalet Komisyonuna sevkedilerek, 21.11.2007 tarihinde üzerinde görüşme yapılan ve 28.11.2007 tarihinde de görüşülmesine devam edilecek olan “2802 say...

27.11.2007 Yasayla Kadrolaşma
Cumhuriyet - İLHAN TAŞCI   Yargı kuşatılıyor   AKP, Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan Hâkim ve Savcı Yasası’nda değişiklikle, boş bulunan 4 bin 62 kadroya "yandaş" hâkim ve savcı atamak için kolları sıvadı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özok "siyasal iktidar yargıd...

26.11.2007 YARSAV Yönetim Kurulu Üyeleri, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin’e 26.11.2007 günü bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede YARSAV’ın kuruluş süreci ve amacı, ilkeleri, çalışmaları konuları ve karşılaşılan sorunlar aktarıldı.   Derneğimizin 2004 yılında Dernekler Yasasında yapılan değişiklik sonucu, yargıç ve savcıların sivil örgütlenmeleri önündeki engellerin kaldırılması...

26.11.2007 Yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının Ağır İş Yükü ve Fizikî Çalışma Koşulları Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Yüksek mahkemeler dâhil, ülkemiz adli ve idari yargı teşkilatında her geçen gün artan ağır iş yükü ve hizmet binalarının fizikî yetersizliği çalışanların tahammül sınırlarını aşmıştır. Yeni adlî hizmet binaları yapımına hız verildiği her fırsatta ifade edilmesine karşın, bazı ilk derece mahkemeler...

24.11.2007 Her Kurumdan Bir Anayasa Çıkıyor
Yeşim Eraslan – Tercüman Gazetesi – 24.11.2007   Yüksek yargı da kendi Anayasa taslağını hazırlıyor. Türkiye Barolar Birliği’nin Anayasa Taslağı’nı açıklamasının ardından gözler TÜSİAD’a çevrildi   22 Temmuz seçimlerinin ardından AKP tarafından başlatılan...

ACI KAYBIMIZ
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   Değerli meslektaşımız, Derneğimizin kurucu üyesi Yargıtay Cumhuriyet Savcısı MUSA TÜRKAY 22 Kasım 2007 günü vefat etmiş, cenazesi 23 Kasım 2007 günü Ankara ili Gö...

21.11.2007 Göstermelik Yasa Değişikliği
Yargıya AKP kıskacı   AKP, Hâkim ve Savcılar Yasası’nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ancak AB’nin birçok çalışmasında Adalet Bakanlığı’nın hâkim ve savcı alımında etkisini terk etmesi önerilirken, bakanlığın etkinliğinin aynen korunması dikkat çekiyor. Adaylarda aranacak "çağdaş yaşam an...

20.11.2007 Yüzde 10 ile, yüzde 43’lük kadrolaşma!
Vakit - Ali İhsan Karahasanoğlu - 20 Kasım 2007 (NOT: Bu ve benzeri yazılar için, yazının sonundaki açıklama bölümüne bakınız)   AK Parti, tek başına iktidara geleli 5 yılı doldurduk. Ama, bu partinin ülke yönetimindeki etkisi hâlâ çok cılız.   5 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir ...

20.11.2007 YARSAV, ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI YAPTI
Sınav yetkinizi HSYK’ya devredin   Milliyet Gazetesi - GÖKÇER TAHİNCİOĞLU Ankara
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), yargıç ve savcı adaylarının belirlenmesinde sınav yapma yetkisinde ısrar eden Adalet Bakanlığı’na, "Sınav yetkinizi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) devred...

19.11.2007 Yargıç adaylığı sınavları ile ilgili basın açıklaması
Adalet Bakanlığınca idari yargı yargıç adaylığı sınavları ile ilgili olarak 16.11.2007 tarihinde yapılan açıklama nedeniyle, aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.   Ülkemizde yargıç olarak atanabilmek için mesleğe kabul yetkisi Anayasa uyarınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurul...

18.11.2007 Yargıcın tarafsızlığı (Kemal Şahin Makalesi)
Öğretmen-öğrenci ilişkisini andıran biçimde , yüksek mahkeme yargıcının yerel mahkeme yargıcına not verme işleminin yarattığı kaygının, yargıç tarafsızlığında kırılmalara yol açtığı söylenebilir   18.11.2007 – Radikal 2 – Kemal Şahin   2.11.2007 tarihinde, Türkiye Adalet A...

18.11.2007 Hâkim-savcı alımında Adalet Bakanlığı’na ortak geliyor
Yasa teklifine göre hâkim-savcı alımında yazılı sınavları ÖSYM yapacak. Sözlüde Adalet Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra Yargıtay ve Danıştay’dan da üyeler bulunacak   18/11/2007 – Radikal Gazetesi   YURDAGÜL ŞİMŞEK (Arşivi) ANKARA - Hâkim ve savcı alımlarına yeni düzen geliy...

18.11.2007 AB’ye inat fesih talebi
Hükümet, Avrupa Birliği’nin raporlarında övgüyle söz ettiği Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV)’ı kapatmaya kararlı. Meclis’e tasarı gönderilirken, valilik de fesih için başsavcılığa başvurdu   AB’ye yönelik reformlarımız hızlanacak” diyen hükümet, Birliğin r...

17.11.2007 Anayasa çalışmaları ve yargı konulu değerlendirme toplantısı
17.11.2007 tarihinde “Anayasa Çalışmaları ve Yargı” konulu YARSAV bünyesinde iç etkinlik kapsamında bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.   Açılış konuşması YARSAV Genel Sekreteri Ali Rıza Aydın tarafından yapılan toplantıda, YARSAV Yönetim Kurulu Üyeleri Fetih Sayın, Eray Ka...

17.11.2007 Yargıya Bakış (Işık Kansu Makalesi)
Basit Bir Hata Değil Eski Tunus Büyükelçisi, DSP milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı ile güncel bir olayı irdeledik: - Konuk devlet başkanını ziyaret etmek âdetten midir? - Doğal olan bir devlet başkanı bir başka devlete gittiğinde, ziyaret ettiği devletin protokol kurallarına göre hareket ...

17.11.2007 Yargıç adaylığı sınavları ile ilgili Melih Aşık makalesi
Geriye dönüş...
Çevre ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, geçtiğimiz günlerde bakanlık personeline bir "Tavsiye Yazısı" gönderdi. Ne kadar Türkçeleştirilmiş sözcük varsa Arapçalaştırılmasını istedi. Yazıda:
"Değerli arkadaşlar,
Türkçemizdeki sözcük çeşitliliğinin kor...

15.11.2007 İşte ’Sivil Darbe’nin Somut Bir Örneği
Ali Sirmen-Cumhuriyet Gazetesi   Sevgili okurlarım, Bu sütunda 2002’den bu yana, AKP’nin Türkiye’de rejimin niteliğini değiştirmeye yönelik "sivil darbe" yi ısrarla uyguladığından söz ediyoruz. Beş yıldır yılmadan dikkati çekmeye çalıştığım bu olguyla ilgili olarak kimi TV programlarında ...

10.11.2007 Müsteşar: YARSAV İçin Yasal Engel Yok
(ANKARA Milliyet – 10.11.2007) - Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga, bakanlığın "anayasal engel olduğunu" belirterek kapatılmasını istediği Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kurulmasında hiçbir yasal engel olmadığını söyledi.


09.11.2007 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yasama organının bir üyesi tarafından yüksek yargı organlarına yönelik sarfettiği sözler hakkında basın açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 08.11.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak’ın, “… Adli sistemin dışarıdan görüntüsü son derece kaotik. Sonu ‘-tay’la biten birçok mahkeme ve bunların içinde de yı...

08.11.2007 YARSAV, TCY nin 301 nci maddesi ile ilgili görüşlerini 07.2.2007 tarihli açıklaması ile kamuoyuna iletmiştir.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 08.11.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak’ın, “… Adli sistemin dışarıdan görüntüsü son derece kaotik. Sonu ‘-tay’la biten birçok mahkeme ve bunların içinde de yı...

07.11.2007 Avrupa Birliği – Türkiye 2007 İlerleme Raporu, 06 Kasım 2007 günü yayınlanmış olup, 23. fasıl olan Yargı ve Temel Haklar bölümü, YARSAV’ın faaliyetleriyle başlamakta ve YARSAV’ın, yargı bağımsızlığı konusundaki faaliyetleri Avrupa Birliği’nce de olumlu olarak bu şekilde kayda geçirilmiştir.
2007 İlerleme Raporu – Türkçe metin (ilgili bölüm)   4.23 Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar   Genel olarak, yargı alanında bir miktar ilerlemeden bahsetmek mümkündür.   Yargının bağımsızlığı alanında, YARSAV*, aday hakim ve savcıların seçim sürecinde Adalet Bakanlığı’...

07.11.2007 YARGIÇLARIN MESLEKİ ÖRGÜTLENME AÇISINDAN YENİ ANAYASADAN BEKLENTİLERİ (Eray Karınca Makalesi)
Örgütlenme hakkı, 1982 Anayasası’nın 33. maddesiyle ulusal düzeyde korunduğu gibi Anayasa’nın 90. maddesiyle iç hukukumuzun parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 20. maddesiyle, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 22. ve Avrupa İnsan Hak...

06.11.2007 YARSAV: ‘Erdoğan yargıya baskı yapıyor’
Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Başbakan’ın “yayın yasağının yürütmesini durduran” Danıştay kararı ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi

(Vatan Gazetesi – 06.11.2007) Kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nden yapılan açıklamada, Başbakan’ın ...

06.11.2007 YARSAV: Başbakan Erdoğan mutlakiyetçi
YARSAV, Erdoğan’ın Danıştay kararıyla ilgili sözlerini, "Hukukdışı, engel tanımayan mutlakiyetçi bir iradenin dışavurumudur" diyerek eleştirdi

ANKARA Milliyet – 06.11.2007
Yargıçlar ve Savcılar Bi...

5.11.2007 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 82. kuruluş yıldönümü nedeniyel, Dekan Prof Dr. Metin Feyzioğlu’na gönderilen kutlama mesajı
Sayın Prof Dr Metin Feyzioğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı   Ulu Önder Atatürk’ün verdiği  ‘Cumhuriyetin müeyyidesi olma’ görevini tam bir kararlılık, azim ve başarıyla 82 yıldır sürdüren Fakültenizin aynı başarılı çalışmalarının, Cumhuriyet var oldukça...

5.11.2007 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay’a Yönelik Beyanatı Hakkında Basın Açıklaması
02.11.2007 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin il başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Danıştay’ın ilgili Dairesi ve İdari Dava Daireleri Kurulu  tarafından verilen yargısal bir kararla ilgili olarak; yargıdan siyas...

02.11.2007 Anayasa Taslağını Hazırlayan Kurulda Yer Alan Akademisyenden 12 Eylül Bakışı…
02.11.2007 günlü Zaman Gazetesi’nde, konuyla ilgili haber aşağıdaki haber yer almıştır:   “…Kamu Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği panele katılan sivil anayasa taslağının mimarı akademisyenler, taslağa yönelik eleştirilere cevap verdi.   Ekibin başkanlığını ...

29.10.2007 YARSAV Başkanı: Anayasa Taslağı Sivil Değil
Birgün Gazetesi-20.10.2007   YARGITAY Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ve Yargıçlar ve Savcılar Birliği (Yar-Sav) Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu AKP’nin hazırladığı ’sivil anayasa’ ile ilgili görüşlerini Birgün’e açıkladı. Eminağaoğlu, yeni anayasa taslağının Türkiye’yi değil, sadece bir ...

22.10.2007 Hakkari’deki Terör Eylemi Hakkında Basın Açıklaması
Ülkemiz ardı ardına gelen siyasi cinayetlerden sonra, hain pusularla yapılan şehit haberleriyle çalkalanmaktadır.   Bu insanlık dışı saldırıların bir yenisi 21.10.2007 tarihinde Hakkari’deki bir askeri birliğimizi hedef almış ve oniki askerimiz şehit edilmiştir.   Görünen odur ki...

22.10.2007 Anayasa Taslağı Özgürlükleri Daraltıyor
Radikal Gazetesi – Turgut Kazan   Taslak, özgürlükler konusunda doyurucu adımlar atmadığı gibi, koruma mekanizmasının (yani yargının) da siyasal iktidara ’bağlanmasını’ öngörüyor. Anlaşılan, yargıya güvenemediğimiz için dokunulmazlığı kaldıramıyoruz diyenler, ’güven duyacakları yargıyı’...

21-22.10.2007 İHAM’ın Zorunlu Din Dersi Kararı
Radikal Gazetesi – Erdal Güven   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Aİ-HM) 9 Ekim’de aldığı kararla, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) eğitim hakkına ilişkin maddesini (1 No’lu Protokol 2 No’lu Madde) ihlal ettiğine hükmetti. AİHM, söz konusu ihlalin, din eğitimindeki ...

21.10.2007 Yargıçların Örgütlenme Serüveni
Güçlü hukuki dayanaklara sahip olmanın özgüveniyle YARSAV, varlığına yönelik tehditlere karşı tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar önünde hakkını sonuna dek arayacak kararlılıktadır   21/10/2007 – Radikal 2 ERAY KARINCA   Ulusal ve uluslararası kuralların güvencesinde 26.6.20...

21.10.2007 Kaboğlu: Mevcut Anayasa Aşılmalı
Yeni Asya Gazetesi – 21.10.2007   Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ‘’Mevcut anayasa aşılmalıdır. 25 yıldır bunu savunuyorum, gerçekten değiştirilmesini istiyorum’’ dedi.   Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) ve Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) o...

18.10.2007 Milliyet’in haberi Meclis’te
ANKARA Milliyet
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Milliyet’in Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) haberini Meclis’e taşıdı. Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Kart, YARSAV üzerinde hükümet kaynaklı sürdürülen baskıların her geçen gün yoğunlaştığın...

17.10.2007 YARSAV ile ilgili yayımlanan iki makale
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Nusret Çiçek – Vakit Gazetesi – 17.10.2007   Yargıtay gibi bir kurum, iş azlığından olmuş olacak ki, bazı mensupları “Yargıçlar ve Savcılar Birliği” adı altında bir dernek kurmuşlar. Zaman bolluğu var herhalde! Şüphesiz her isteyenin de...

17.10.2007 YARSAV’a yönelik baskılar hakkında TBMM’nde soru önergesi verildi
17.10.2007 TBMM Başkanlığına                           Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İç...

17.10.2007 Yargıçlar kuşatıldı!
Yargıçlar ve Savcılar Birliği zorda. YARSAV’ın kapatılmasını kapsayan tasarı Meclis’e gönderilirken, valilik derneğin feshi için başsavcılığa başvurdu. Anayasa taslağında da yargıçların dernek kurmasına sınır getiriliyor


17.10.2007 YARSAV, TÜMOD VE SBF’DEN "ANAYASA YAPIMI VE KAMUOYUNA SUNULAN TASLAK" İLE İLGİLİ ORTAK ETKİNLİK KAPSAMINDA, 19.10.2007 TARİHİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’NDE PANEL DÜZENLENECEKTİR.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, ortak bir etkinlikle “Anayasa Yapımı ve Kamuoyuna Sunulan Taslak” konulu panel düzenleyecektir.   19 Ekim 20...

17.10.2007 Abdullah Gül "Kayıp Trilyon Davası"ndan Yargılanmalıdır (Makale – 01.10.2007)
Prof.Dr.Çetin YETKİN   Anayasa Mahkemesi’nin Refah Partisi’nin kapatılmasına karar vermesinden sonra bu partinin malvarlığının ve hazine tarafından yapılan yardımın Hazine’ye geçmesi gerekirken parti yöneticilerince sahte evrak, fatura ve makbuz düzenlenerek devletten kaçırı...

07.10.2007 Anayasa değişikliği için teklif verildi
AKP, değişiklik teklifini 282 AKP’linin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin gerekçesinde 11. Cumhurbaşkanı, yürürlükteki Anayasa hükümlerine göre seçilmiş bulunduğundan, halkoyuna sunulmuş olan anayasa paketinin geçici 18 ve 19. maddelerinin, içerisinde yer aldıkları çerçeve 6. maddeyle bir...

07.10.2007 Darbe Geleneğinin Kabulleri Taslak’ta
Artık bürokratik seçkinlerin kendi başlattıkları evrimin zorunlu sonucu olarak iktidarı yitirdiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönemin sembolü yeni ve demokratik bir Anayasa olabilir. Demokrasi ancak bürokratik seçkinlerin iktidar yitimiyle olanaklıdır   07/10/2007 – Radikal 2 OS...

07.10.2007 Yargının Alanını Daraltmaya Çalışıyorlar
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU’ndan Tartışma Yaratacak Sözler:   Röportaj: Meliha ÜÇEL Barem Dergisi – Ekim 2007   Hazırlanan yeni anayasaya en çok tepki gösteren kurumlardan birisi de YARSAV. Bir çok kez Anayasaya uygun olmamasına rağmen YAR...

07.10.2007 Hakimlere yargı kıskacı
(Tercüman Gazetesi)- Tek çatı altında toplanmak için Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni kuran hakim ve savcılar hakkında, Adalet Bakanlığı soruşturma üstüne soruşturma açıyor   ADALET Bakanlığı, yargıç ve savcıları yargı kıskacına soktu. Yargı yolu ile dağıtmanın yolu aranan Yargıçlar ve...

02.10.2007 Resmi yazıda ilginç cümle
(Gazeteport- 02.10.2007) Yargıçlar ve Savcılar Birliği hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, Adalet Bakanlığı tarafından Yarsav’a yazılan resmi yazıda, “yetkili asliye hukuk mahkemesinde fesih davası açılacaktır” ifadesinin yer alması...

02.10.2007 YARSAV: Soruşturma oyunuyla bizi bitirmek istiyorlar
Radikal Gazetesi - 02/10/2007 RADİKAL - ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Adalet Bakanlığı, YARSAV’ın üzerinden elini çeksin" çağrısı yaptı. YARSAV’ın feshi için Sincan Cumhuriyet Savcılığı’na soruşturma açtırıldığını belirten Eminağaoğlu, hukuki süre...

1-10-2007 BASIN AÇIKLAMASI
  Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve yargı ile ilgili konularda evrensel değerlere ulaşılması amacıyla, hukukun etkinliği, egemenliği ve üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren yargıç ve savcıların tek mesleki örgütü olan ve halen 969 üyesi bulunan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ...

22.9.2007 Yanlı memura doğru…
Işık Kansu – Ankara Kulisi – 22.9.2007 – Cumhuriyet Gazetesi   Sivil   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, YÖK Başkanı’nın uyarıları bir kulaktan giriyor, ötekisinden çıkıyor. Varsa yoksa anayasa değişikliği.   Baksanıza, devletin temellerini çürütmeyi amaçla...

21.9.2007 Çok değiştiler!
Melih Aşık-Milliyet Gazetesi-Açık Pencere
Efendim değiştiler... Dönüştüler... Yenilendiler... Yenilenerek değiştiler.. Değişerek dönüştüler... Merkez sağ oldular... Merkez oldular... Demokrasi kazandı...
Demeye kalmadı aynı çevrelerden çığlık:
- Eyvah Malezya oluyoruz...
Neyse ki hem ...

18.9.2007 Kamu çalışanları yönünden sivil anayasa tartışması (R.Bülent Tarhan Makalesi)
R. BÜLENT TARHAN -18.9.2007-Radikal Gazetesi   ’Sivil’ anayasa taslağında kamu çalışanlarıyla ilgili pek çok konuda 82 Anayasası’ndan çok da farklı olmayan düzenlemeler görülmektedir   Her rejim, kendi hukukuyla birlikte gelir. ’Hikmeti hükümet’ ya da polis devleti (polizeistaat) anla...

15.9.2007 CHP: Parti devleti oluşturma süreci
ZİHNİ ERDEM (ANKARA –Radikal)- CHP, Genel Başkanı Deniz Baykal’ın talimatıyla AKP’nin anayasa taslağını yakın incelemeye aldı. CHP’li anayasa uzmanı milletvekilleri yapacakları incelemelerde çıkan itiraz noktalarını rapor halinde Baykal’a sunacak. CHP’li Atilla Kart, bilim kurulunun taslağı ...

14.9.2007 Taslak tartışma başlattı
(Evrensel Gazetesi) Yargı çevrelerinden tepki toplayan anayasa taslağına AKP sahip çıkmazken, değiştirileceği sinyalini verdi.
AKP’nin Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki heyete hazırlattığı anayasa taslağını AKP kurmayları beğenmedi. Yargı organlarını kızdırabilecek çok sayıda düzenl...

14.9.2007 ’Sivil Anayasa’ Ortaya Çıktı
(Birgün Gazetesi) - AKP tarafından Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığında altı akademisyene hazırlatılan "sivil anayasa" taslağının tartışmalı kısımları basına sızdı. Taslağı değerlendiren AKP yönetimi, "Tam metin ortaya çıkmadı. Bu şekliyle kabul edilecek diye bir şey yok. Siyasi süzgeçten geçmeden ...

14.9.2007 YARSAV: Taslak Yargı’ya Darbe!
Başkan Eminağaoğlu, ’Kamuoyuna sunulan anayasa taslağı, ileri değil geri bir adım’ dedi

ANKARA Milliyet
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kamuoyuna sunulan ana...

13.9.2007 Özgürlükler metni olarak ilan edilen yeni Anayasa taslağı ile YARSAV’ın kapatılmasına anayasal dayanak getiriliyor.
İşte AKP’nin yeni anayasa taslağı   AKP’nin sır gibi saklanan sivil anayasa taslağı basına sızdı. CNN Türk’ün internet sitesinde tam metni yayımlanan taslakta yer alan bazı düzenlemeler yargı organlarını kızdıracağa benziyor   Milliyet Gazetesi – 13.9.2007 Gökçer Tahincioğlu ...

12.9.2007 Altı Akademisyenden Oluşan ve Kamuoyunda Bilim Kurulu Olarak Adlandırılan Bir Kurulca Hazırlanan Anayasa Taslağı Hakkında Basın Açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI     Tüm içeriği bugün yayınlanarak kamuoyuna sunulan "bilim kurulu" anayasa taslağının, aslında geçen dönemde siyasi iradenin karşılaştığı zorlukları yaşamaması için formüle edilen maddelerden oluştuğu, böylece taslağın,  sözü edilen bilim kurulunun "bütünüyle...

09.9.2007 Yargıtay’ın tüm içtihatlarına herkesin erişebilmesi istemi, Yargıtay’ca kabul edilmedi.
Yargı kararları Yargıtay savcılarına kapalı!

SAVCILAR AİHM’YE GİDECEK

YARGIÇLAR ve Savcılar Birliği, tüm yargı kararlarının ayırım yapılmaksızın elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin talep Yargıtay’ca reddedildi. YARSAV, emsal kararların açıklanmasının yetmeyeceği, ilke...

09.9.2007 Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen resepsiyon
(Milliyet)  Köşk: Davetiye gitti Saylan: Gelmedi Cumhurbaşkanlığı, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan’ın Köşk’teki resepsiyona davet edildiğini açıkladı. Prof. Saylan ise ’Davetiye bana gelmedi’ dedi

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi kabulü için "cumhuriyet mitingl...

08.9.2007 Üstünlüğün Hukuku Olmasın
Cumhuriyet Gazetesi – Işık Kansu – Ankara Kulisi   Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) açısından yeni adli yıla adil girildiği pek söylenemez. Kurulduğu günden beri YARSAV’ın yaşamaması için adeta yeminli bu iktidar. Kurucuları, üyeleri baskı görüyor, birliğin özellikle üzeri...

07.9.2007 YARSAV’dan AKP’ye Eleştiri
’Yargıya biçim vermeyin’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yargının sorunlarının arka planda, yargıya biçim vermek amacıyla değil, evrensel ilkeler çerçevesinde yaklaşılarak giderilmesini istedi. Eminağaoğlu, "YARSAV’a yönelik artar...

06.9.2007 YARSAV’ın Yeni Adli Yıl Kutlama Mesajı
Kısa bir süre önce yapılan milletvekili genel seçimleri için, tüm siyasi partiler seçim beyannamelerinde yargı bağımsızlığına yer ayırma durumunda kalmışlardır ki, bu tablo ülkemizde yargı bağımsızlığının özlenen düzeyde sağlanamadığı gerçeğini de yansıtmıştır. 2007-2008 Adli Yılı da böyle bir sorun...

05.9.2007 Yargı ile ilgili YORUMSUZ bir haber…
Torpilin belgesi   5 Eylül 2007 –Hürriyet - Hasan TÜFEKÇİ/ANKARA   AKP Grubu’nda Başbakan Erdoğan kürsüdeyken, bazı milletvekilleri harıl harıl torpil notu hazırladı. Oysa Başbakan Erdoğan daha 15 gün önce, "Bizim dönemimizde suiistimal, kayırma, partizanlık son buldu. Torp...

04.9.2007 YARSAV Savunmasını Yazılı Olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sundu.
YARSAV’ın feshi için dava açılması amacıyla Ankara Valiliği’nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulması nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında YARSAV’ın (650 sayfa ekten, iki sayfa ek listesinden ve 62 sayfadan oluşan) savunması 04.9.2007 tarihinde Ankara Cumhuri...

26.8.2007 YARSAV’ın başvurusu üzerine, 03.11.2007 tarihinde yapılacağı ilan edilen adli yargı yargıç ve savcı adaylığı sınav ilanında değişikliğe gidildi.
YARSAV, 13.7.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı’na başvurarak, 03.11.2007 tarihinde yapılacağı ilan edilen adli yargı yargıç ve savcı adaylığı yazılı sınav ilanında değişikliğe gidilmesini istemişti.   Adalet Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı arasında 6.8.2007 tarihinde imzal...

25.8.2007 Çankaya’ya dokunulmazlık atama yetkisine kısıtlama
(Referans Gazetesi) Anayasada yapılması düşünülen değişikliklerin ana hatları yavaş yavaş belli oldu. En dikkat çeken düzenlemelerden birisi, Abdullah Gül’ün Köşk için aday olmasından sonra çok tartışılan dokunulmazlığa dair düzenleme. Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı kişisel suçlarından dolayı s...

22.8.2007 Karşı devrim sembolü (M. Ali Kışlalı Makalesi)
Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurduktan sonra getirdiği temel ilkeleri özümsemiş kitleleri, galiba en fazla bu temel ilkelere karşı tavrı simgeleyen ’türban’ rahatsız ediyor. Hele bugünlerde Gül’ün cumhurbaşkanlığına seçilmesi söz konusu olduğundan, eşinin türbanı gündemde ön plana çıkıyor. Kimi kesimler ...

19.8.2007 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in YARSAV’ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki bazı hukuksal konulara ilişkin açıklaması hakkındaki beyanatı
(İhlas Haber Ajansı) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Karabük’te   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmasına cevap verdi.

Yaklaşık 2 ay önce vefat e...

19.8.2007 Gül’e tepki gösteren YARSAV, ’vicdanî retçileri’ savunmuş
(Zaman Gazetesi) Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) mecburi askerlik yapmak istemeyen ’vicdani retçiler’i savunduğu ortaya çıktı.   YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ’vicdani retçiler’in özgürlükler kapsamında değerlendirilmesini...

18.8.2007 Örgütlenme Ustasını Özlüyoruz (Ali Rıza Aydın Makalesi)
Cumhuriyet- Sayıştay Denetçileri Derneği’nin unutulmaz Başkanı, örgütlenmenin, meslek kuruluşlarının, sendikaların ve derneklerin vazgeçilmez destekçisi, can dost Musa Özdemir’ e hüzünle ve saygıyla el salladığımız 20 Ağustos 2005’ten bu yana iki yıl geçti. O’nu yaşatmak, dostluk görevini yerine g...

18.8.2007 Yargıçlar Birliği (Melih Aşık Makalesi)
Milliyet Gazetesi – 18.8.2007   Binden fazla üyesi bulunan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YAR - SAV) kapatılmak isteniyor...   İsteğin sahibi Ankara Valiliği ve bu yöndeki başvurusunu geçen gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmen yaptı. Peki, YAR - SAV neden kapatılmak isten...

18.8.2007 Valilik YARSAV’ın kapatılmasını istedi
Ankara Valisi Kemal Önal tarafından Başsavcılığa fesih dilekçesi verildi. Dilekçede gerekçe olarak hakim ve savcıların dernek kuramayacağını gösterdi

18.08.2007 – Vatan Gazetesi

Ankara Valiliği’nin Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yargılanacağı yönünde...

18.8.2007 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki bazı sorunlara yönelik basın açıklamasına ilişkin ulusal basında yer alan haberler
YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’ndan Gül ve türban açıklaması   ’Kişisel suçlarından yargılanır’   Cumhuriyet Gazetesi - 18.8.2007   ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , cumhurbaşkanının dokunulmazlığı bulunmadığına iş...

17.8.2007 11 nci Cumhurbaşkanı Seçim Sürecindeki Bazı Tartışmalarla İlgili Basın Açıklaması
11 nci Cumhurbaşkanı seçim sürecindeki bazı açıklama ve yorumlar nedeniyle, doğru bir tartışma ortamının sağlanabilmesi için, YARSAV’ın hukukun üstünlüğünü, etkinliğini ve egemenliğini savunmasından hareketle, aşağıdaki düşüncelerin kamuoyuna iletilmesi gerekmiştir. *** Anayasa’da Cumh...

07.8.2008 Hâkim Adayı Adalet Arıyor
Hâkim Adayı Adalet Arıyor   (Birgün Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’d...

06.08.2007 Yarsav Danıştay’da Dava Açtı
06.8.2007 YARSAV,  12.6.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yedi maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 06.8.2007 tarihind...

03.8.2007 YARSAV, İçtihat Gizliliğine Son Verilmesini İstiyor
(Zaman Gazetesi) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay, Danıştay ve Adalet Akademisi’ne başvurarak verilen kararların herkesin erişimine açılmasını talep etti.   Eminağaoğlu, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na da başvurarak ...

02.8.2007 YARSAV: İçtihat Gizliliğine Son Verilmeli
(Anka Ajansı) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay, Danıştay ve Adalet Akademisi’ne başvurarak verilen kararların herkesin erişimine açılmasını talep etti.   Eminağaoğlu, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na da başvurarak Av...

01.8.2007 Yargı Organlarının Konumu ve Çalışma Koşulları Gözetildiğinde, Adli Araverme Süresi Tekrar Gözden Geçirilmelidir
Yargı organlarındaki artan iş yüküne zaman içerisinde kalıcı çözüm bulunamaması karşısında, uzayan yargı sürecine neşter vurmak(!) düşüncesi, objektiflerin adli araverme (adli tatil) kurumuna çevrilmesine neden olmuş, sonuçta popülist bir yaklaşımla adli araverme süresi kısaltılmış ve bu durum, çözü...

27.7.2007 Torpilli Atamalara YARSAV da Dava Açıyor ...
(Birgün Gazetesi) - Danıştay İdari Dava Daireleri Kuru-lu"nun 100 idari yargı hakim adayı alımıyla ilgili olarak 29 Mart 2007"de verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Adalet Bakanlığı"nın yaptığı mülakatlar hakim adayları ile Adalet Bakanlığı"nı karşı karşıya getirdi.   Mahkeme kararı...

30.7.2007 Sebahat Tuncel’in Dokunulmazlığı (Ombudsman – Milliyet)
İstanbul 3. Bölge’den bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel’in tahliye edildiği saatlerde ANKA ajansı tarafından dokunulmazlık kazanamayacağının öne sürülmesi, avukatlarınca eleştirildi

DERYA SAZAK ...

27.7.2007 Hukukçuların dokunulmazlık tartışmaları/ Akşam – Radikal – Vatan Gazeteleri
Hukukçuların dokunulmazlık tartışması   (Akşam Gazetesi – 27.7.2007) DTP’nin desteklediği listeden bağımsız milletvekili seçilerek Meclis’e girmeyi başaran bazı isimler hakkında, “silahlı örgüte üyelik” ve “bölücülük propagandası” iddiasıyla açılmış d...

26.7.2007 Hakim Adayları Bakanlık İle Mahkemelik Oldu.
(26 Temmuz 2007 17:47 – gazeteport ) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 100 idari yargı hakim adayı alımıyla ilgili olarak 29 Mart 2007’de verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Adalet Bakanlığı’nın yaptığı mülakatlar hakim adayları ile Adalet Bakanlığı’nı karşı ...

25.7.2007 Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı: Tahliye Edilmemeliydi.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Sebahat Tuncel’in dokunulmazlık elde etmediğini söyledi. Eminağaoğlu, “Örneğin Anayasa’nın 14. maddesinden hakkında seçilmeden önce soruşturma açılan ve soruşturma ya da koğuşturması devam eden kişiler, bu suç n...

25.7.2007 YARSAV, 25.7.1995 Tarihinde Öldürülen Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Ali Günday İçin Düzenlenen Anma Töreni Nedeniyle, Gümüşhane Baro Başkanlığına Yazılı Bir Mesaj Gönderdi
Sayın Av. Ali Haydar DERELİ Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu Başkanı   Ulusumuzun bağımsız, çağdaş ve özgür yaşamının güvencesi olan Cumhuriyete ve onu canları pahasına savunanlara karşı yapılan saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.   Avukat Ali GÜNDAY’ı acımasızca şehi...

25.7.2007 Yasama Dokunulmazlığını Kazanma
Milliyet – 25.7.2007 - Sebahat Tuncel tahliye edildi   İstanbul 3. Bölge’den milletvekili olan Tuncel, ’yasadışı örgüte üye olmak’tan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi   İstanbul 3. Bölge’den Bağımsız Milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, "yasadışı örgüte üye olmak"tan ...

24.7.2007 Yasama dokunulmazlığının kapsamıyla ilgili ANKA Ajansı’na yapılan açıklama
http://www.haberler.com/yarsav-baskani-eminagaoglu-tuncel-dokunulmazlik-haberi/   Anayasamıza göre yasama dokunulmazlıkları mutlak olmayıp, dokunulmazlıkların düzenlendiği Anayasanın 83/2 nci maddesine göre, "ağır cezalık suçüstü halleri yanında seçilmeden önce soruşturulmasına başlanılmış ol...

20.7.2007 YARSAV Yargıtay ile Danıştay ve Tüm İHAM Kararlarının Herkesin Erişimine Açılması İçin Adalet Akademisi Başkanlığı’na Başvurdu
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NA   Yargıtay, Danıştay ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) yargısal kararlarının hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm yüksek yargıç, yargıç, Cumhuriyet Savcısı/savcılar ve avukatlar yanında, herkesce de bilinebilir ve ulaşılabilir olması yönünden...

20.7.2007 YARSAV Tüm İHAM Kararlarının Türkçe Olarak Herkesin Erişimine Açılması İçin Adalet Bakanlığı’na Başvurdu
ADALET BAKANLIĞI’NA   İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) yargısal kararlarının hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm yüksek yargıç, yargıç, Cumhuriyet Savcısı/savcılar ve avukatlar yanında, herkesce de bilinebilir ve ulaşılabilir olması yönünden, elektronik ortamda ve herhangi bir kısı...

20.7.2007 YARSAV Tüm İHAM Kararlarının Türkçe Olarak Herkesin Erişimine Açılması İçin Dışişleri Bakanlığı’na Başvurdu
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA   İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni (İHAS) yorumlarken verdiği kararlarda, yasaların herkesçe bilinebilir, erişilebilir ve ulaşılabilir olması gerektiğini belirtmektedir. Yasalar, bu yasalara uyması beklenen kişilere ve o ya...

20.7.2007 YARSAV Danıştay’ ın Tüm Kararlarının Herkesin Erişimine Açılması İçin Danıştay Başkanlığı’na Başvurdu
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA   İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni (İHAS) yorumlarken verdiği kararlarda, yasaların herkesçe bilinebilir, erişilebilir ve ulaşılabilir olması gerektiğini belirtmektedir. Yasalar, bu yasalara uyması beklenen kişilere ve o ya...

20.7.2007 YARSAV Yargıtay’ın Tüm Kararlarının Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının Erişimine Açılması İçin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Başvurdu
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA   Yargıtay’ın tüm yargısal kararlarının hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm yüksek yargıç, yargıç, Cumhuriyet Savcısı/savcılar ve avukatlar yanında, herkesce de bilinebilir ve ulaşılabilir olması yönünden, elektronik ortamda ve herhangi bir kısıtlama söz k...

19.7.2007 YARSAV Hakkında Yürütülen Soruşturmalar Hakkında Basın Açıklaması
YARSAV 26.6.2006 tarihinde kurulup tüzel kişilik kazandıktan sonra, Ankara Valiliği Türk Medeni Yasası’nın (TMY) 60 ncı maddesinden hareketle yapılan tüzük incelemesi sonrasında, 24 Ağustos 2006 tarihli yazısıyla “yargı bağımsızlığını ‘savunamazsınız’, bu devletin görevidir, ...

19.7.2007 YARSAV’dan Adli ve İdari Yargıdaki Yaz Dönemi Atama Kararnameleri ve Yetkilendirme İşlemleri Hakkında Basın Açıklaması
Adli ve idari yargıda 2007 Yılı yaz dönemi atama kararnamesi geçtiğimiz Haziran ayında, yetkilendirilme işlemleri de Temmuz ayında yapılmıştır. Bu son tasarruflar özlük haklarına temas etmesi nedeniyle yargıç ve savcıların çoğunluğunu doğrudan ilgilendirmektedir.   Yargıçlar ve Savcılar Birl...

19.7.2007 YARSAV Yargıtay’ın Tüm kararlarının Herkesçe Erişilebilir Olması Konusunda Yargıtay ve Adalet Bakanlığı’na Başvuruda Bulundu
YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞINA   2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 14 ncü maddesinde 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Yasa’nın 3 ncü maddesi ile yapılan değişiklikle “Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargı...

19.7.2007 YARSAV Yartıtay Hizmetlerini Güçlendirme Konusunda Kamuoyunda Yer Alan Haberler Nedeniyle Yargıtay’a Başvuruda Bulundu
YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞINA     Yargıtay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Başkanlığının, anılan vakfın senedi uyarınca, Yargıtay Birinci Başkanı tarafından yürütülmekte olması karşısında, Sayın Birinci Başkan’ın Yargıtay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı genel kurulunu olağanüstü top...

13.7.2007 YARSAV 3.11.2007 Tarihinde Gerçekleştirilecek Adli Yargı Sınav İlanında Değişiklik Yapılması İçin ÖSYM ve Adalet Bakanlığı’na Başvurdu
ADALET BAKANLIĞI’NA (Personel Genel Müdürlüğü)     Elektronik ortamdaki 6.7.2007 tarihli duyurunuzdan, “03.11.2007 tarihinde adli yargı yargıç ve savcı adaylığı yazılı sınavı yapılacağı” öğrenilmiştir.   Söz konusu sınav ilanı incelendiğinde, 12.6.2007 tarihli ...

13.7.2007 YARSAV Maaş Ödemeleri Konusundaki Promosyon Sözleşmesi Hakkında Adalet Bakanlığı’na Başvurdu
ADALET BAKANLIĞI’NA (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)     Elektronik ortamdaki 12.7.2007 tarihli duyurunuzdan, “banka maaş sözleşmeleri konusunda Adalet Bakanlığı olarak tüm teşkilatı kapsayan anlaşmanın, en yüksek promosyonu teklif eden Vakıfbank ile imzalandığıR...

9.7.2007 Adalet reformunu hayal bile edemediler
Yargı çevreleri, siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki yargıyla ilgili vaatlerini değerlendirdi: Vaatler klişelerden ibaret, inandırıcılıktan uzak ve çok yetersiz 09/07/2007 - ADNAN KESKİN  - RADİKAL - ANKARA - Siyasi partilerin 22 Temmuz seçimleri öncesinde açıkladığı bildirgelerinde, re...

06.7.2007 Politik güç, yargı bağımsızlığı ve yansızlığını bilmiyor (Çetin Aşçıoğlu makalesi)
Eleştirel düşünce, sağlıklı toplumun olmazsa olmazıdır. Ne var ki; kavramların sözcüğe yüklenmiş bilgilerinden yoksun olarak; öznel tutku ve dürtülerin etkinliğinde, akıl yürütülerek yapılan eleştirilerle çağdaş bir toplum düzenine ulaşılamaz.   Çetin Aşçıoğlu - Yargıtay Onursal Üyesi –...

26.6.2007 YARSAV, Hakim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin İptali İstemiyle Dava Açtı.
YARSAV, 28.4.2007 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Hakim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin” iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, 26.6.2006 tarihinde Danıştay’da dava açtı.   Söz konusu Yönetmelikle, Yargıtay’da çalışan tetkik ha...

24.6.2007 Tarihinde Yazılı Basında Yer Alan 23.6.2007 Tarihinde Gerçekleştirilen Panel Hakkındaki Haberler
YARSAV'IN 1. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ  
Kanadoğlu'ndan yargı bağımsızlığı vurgusu  
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu , yargı bağımsızlığını özümsememiş iktidarın bu konuda çaba göstermeyeceğini belirterek "Çünkü, 12 Eylül Anayasası il...

23.6.2007 - Başınız Hoş Olmayınca (Oktay EKŞİ Makalesi)
Başınız hoş olmayınca 

Oktay EKŞİ – 23.6.2007 – Hürriyet  
BİZ dün bu sütunda "Bu hükümetin yargı ile hatta hukuk ile başı hoş değil" derken meğer eksik bir laf etmişiz.  

Bu hükümetin kendi çıkardığı yasalarla da başının hoş olmadığını göstere...

23.6.2007 - YARSAV Tarafından, “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı ve Yargıda Örgütlenme” Konulu Panel Ankara'da Yapıldı.
Kanadoğlu: Yargı bağımsızlığını özümsememiş iktidar, bu konuda çabalamaz       Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ''yargı bağımsızlığını özümsememiş iktidarın, bu konuda çaba göstermeyeceğini'' söyledi.  
Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) birinci kuruluş yıl dönümü ...

21.6.2007 - YARSAV, 1 nci Kuruluş Yıldönümünü Gerçekleştireceği Etkinliklerle Kutluyor
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV 
BASIN AÇIKLAMASI 
YARSAV, Kuruluşunun 1 nci Yıldönümünü Gerçekleştireceği Etkinliklerle Kutluyor. 
      Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) 1. Kuruluş Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen...

21.6.2007 - YARSAV İLK YAŞINI KUTLUYOR
YARSAV, İlk Yaşını Kutluyor. 
ANKARA(ANKA)- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), birinci yaşını çeşitli etkinliklerle kutlayacak.  
Adalet Bakanlığı'nın bazı işlem ve eylemlerini yargıya taşımasıyla gündeme gelen YARSAV, 1.Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında 23 Haziran 20...

13.6.2007 - Savcıların Fedakarca Çalışması, İş Yükü Sorununun Çözülmesinde Duyarsızlığa Neden Oldu
Yasemin ARPA – 13.6.2007 – NTV-MSNBC Savcıların fedakarlığı kaos yaratacak Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Eminağaoğlu, “Sistemi sırtlanan yargı mensuplarının fedakarlığı duyarsızlığa neden oldu” dedi ve Türkiye’yi yeni bir kaos ortamının beklediği uyarısı yaptı. İSTANBUL - Ya...

02.6.2007 - Yargıya Baskının Nedeni
Işık KANSU – Cumhuriyet – 02.6.2007 Yargıya baskının nedeni YARSAV Genel Sekreteri Ali Rıza Aydın 'dan son derece yerinde bir-iki saptama: "Ekonomik düzenin korunması da, maddi hata dahil hukuk dışı alanların düzeltilmesi de yargı kararları ile sağlanır. Yargı, bu kesin karar gücüne b...

01.6.2007 - HERŞEY NASIL DA DEĞİŞTİ!
ANALİZ - OĞUZ OYAN - Dünya Gazetesi – 01.6.2007 
Daha altı ay öncesinde birçok çevrenin gözünde iktidar partisi istikrarın sembolü hatta güvencesi değil miydi? TÜSİAD ve diğer birçok çevre, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki bir erken seçimi istikrarsızlık olarak kabul etmiyor muyd...

31.5.2007 Başbakanın Anayasa Mahkemesi'ne Yönelik 29.5.2007 Tarihli Beyanatı Hakkında YARSAV’dan Yapılan Açıklamalara İlişkin Basında Çıkan Haberler
'Hukukla kavga ediyor' Başsavcılık, Erdoğan'ın '367 kararı dayatma' sözüne inceleme başlattı. YARSAV Başkanı, 'Açıklamalar hukukun egemenliğinden korkulduğunun göstergesi' dedi. 
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Tayyip Erdoğan 'ın Anayasa Mahkemesi...

30.5.2007 Başbakan ERDOĞAN’ın Yargıya Yönelik 29.5.2007 Tarihindeki Beyanatları Hakkında Yapılan Açıklama
YARSAV Başkanı Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU’nun konuya ilişkin açıklaması: "Sayın Başbakan'ın, Anayasa Mahkemesinin bir kararı için, yargı açısından yüzkarası nitelendirmesinde bulunması, yürüttüğü görev, taşıdığı sıfat ve konumuyla bağdaşmamaktadır. Siyasi iktidar tarafından yargıya sadece bek...

25.5.2007 - YARSAV’ın Sayın Başbakan’ın Beyanatları Üzerine Yaptığı Basın Açıklamasına Yönelik Haberler
Evrensel –Zaman–Anka–www.hurriyet.com.tr–www.milliyet.com.tr-www.yenisafak.com.tr 
*** 
YARSAV'dan Erdoğan'a sert yanıt 
(Evrensel) Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'da TÜSİAD üyelerine yaptığı konuşmada ...

24.5.2007 Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yargıya yönelik 23.5.2007 tarihli beyanatları üzerine yapılan basın açıklaması
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 23.5.2007 tarihinde TÜSİAD tarafından düzenlenen bir toplantıda yargıyla ilgili konularda yaptığı beyanat karşısında aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur: ·         Türkiye’de evrensel ölçütl...

23.5.2007 Sayın Osman Arslan’ın açıklamaları üzerine, YARSAV ve Sayın Nuri OK’un yapmış olduğu açıklamalarla ilgili yer alan haberler
Cumhuriyet – Milliyet – Zaman – Anadolu Ajansı – Anka Ajansı   ***   Yargıtay’da kavga sürüyor   Cumhuriyet – 23.5.2007   Emekli Başsavcı Nuri Ok, Yargıtay Başkanı Osman Arslan’ın eleştirilerine mektupla yanıt verdi, YARSAV da Ok’un düşüncel...

22.5.2007 Sayın Nuri OK ve Sayın Osman ARSLAN’ın açıklamaları üzerine YARSAV tarafından yapılan basın açıklaması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nuri OK, gelenekselleşen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 ncı Onur Günü vesilesiyle, Yargıtay Birinci Başkanı ve Başkanvekillerinin katılmadığı ancak diğer Yüksek Mahkeme Başkan ve Başsavcılarının yer aldığı 18.5.2007 tarihli toplantıda yapmış oldukları konuşm...

22.5.2007 Yargıtay Birinci Başkanı ile Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri OK’un açıklamaları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın göreve başlamasına ilişkin yazılı basında yer alan haberler
Cumhuriyet – Hürriyet – Milliyet – Sabah – Radikal – Vatan –Zaman   ***   Yargıtay’da kavgalı ayrılık   22.5.2007 – Cumhuriyet - Başsavcı Ok’un veda toplantısında yönetimi suçlayan açıklamalarına tepki gösteren Başkan Arslan ’Emekliliği...

21.5.2007 - Yargıtay Birinci Başkanı Osman Arslan’ın 21.5.2007 Tarihli Açıklamasının Aynı Gün Basında Yer Alan Yorumları.
ANKA-İHA-milliyet.com.tr 
*** Yargıtay’da YARSAV polemiği 
ANKA-21.5.2007 
Yargıtay 16'ncı Onur Günü konuşmasında Yargıtay yönetimini Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin kapatılması sürecine destek vermekle suçlayan eski Başsavcı Nuri Ok'a, Yargıtay Birinci Başkanı Osman Ar...

21.5.2007 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçilen Yalçınkaya, Görevi Ok’tan Devraldı
(AA) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen Abdurrahman Yalçınkaya, görevi Nuri Ok’tan devraldı. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcılar ve idari personelin de katılımıyla devir teslim töreni düzenlendi. 
Törende konuşan Nuri Ok, görev yaptığı 4 yıl boyunca hukuku...

19.5.2007 - Nuri OK’un Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 ncı Onur Gününde Yapmış Olduğu Konuşmaya İlişkin Basında Yer Alan Haberler
Akşam – Cumhuriyet – Hürriyet – Milliyet – Radikal - Vatan 
*** Nuri Ok’tan hükümete sert eleştiri  
Akşam-19.5.2007 - Görev süresi yarın akşam sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, “Başsavcılık Onur Günü” nedeniyle Yargıtay’da düzenlenen törende, önemli m...

18.5.2007 - Nuri OK, YARSAV’ın Kapatılmasına Yönelik Çalışmaları ve Bu Çalışmalara Destek Verenleri Eleştirdi.
NURİ OK'TAN YARGITAY YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ  
Anka Ajansı -18.5.2007 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, Yargıtay Yasası Değişiklik Tasarısı görüşmelerinde Yargıtay yönetiminin hakim ve savcıların meslek örgütü olan YARSAV'ı dışlamasını eleştirerek, 'YARSAV'ın yargı bağımsızlığ...

18.5.2007 - Danıştay'da Buruk Tören
Danıştay saldırısının birinci yıldönümünde 'Laikliğe sahip çıkacağız' mesajı verildi. Danıştay Başkanı Çörtoğlu, saldırı sonrası sivil ve askeri devlet erkânıyla vatandaşların desteğinin önemli olduğunu söyledi  
(18/05/2007 – Radikal Gazetesi – Ankara) Danıştay üyesi Mustafa Yücel ...

18.5.2007 - Danıştay Şehidini Andık
Yargıç Özbilgin'in yaşamını yitirdiği saldırının birinci yıldönümünde duygusal anlar yaşandı **Danıştay'daki törende konuşan başkan Çörtoğlu, 17 Mayıs'ı asla unutmayacaklarını belirterek "Bağımsız Türk yargısına karşı yapılan bu ve benzeri saldırı ve eylemler, bizleri görev ve sorumluluğum...

18.5.2007 - Danıştay Baskınına Kapalı Devre Anma
(Hürriyet – Oya Armutçu) Danıştay saldırısının birinci yıldönümünde, yaşamını yitiren Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin için dün sadece yargının ve ailesinin katıldığı ’kapalı devre’ anma töreni düzenlendi. 

Danıştay Başkanlar Kurulu’nun kararı gereği, Özbilgin’i ...

17.5.2007 - YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV BASIN BİLDİRİSİ
  17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay’a yapılmış olan hain saldırı sadece Danıştay’a değil aynı zamanda Devlete yapılmış bir saldırı olarak hatırlanacaktır. Hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek üzere yargısal denetim görevini yapan meslekdaşlarımızın hayatına kastedenleri milletimiz asla af...

17.5.2007 Kasırga’nın Adalet Bakanı olarak atanması
Kasırga, Ülkü Ocakları eski Çayeli Başkanı...

Yalçın Bayer – Hürriyet Gazetesi

KARADENİZ bölgesindeki bir kentte avukatlık yapan bir okurumuz bize bir not göndermiş.   Okuyalım: "Adalet...

16.5.2007 Kasırga’nın bakanlığı, Anayasa’ya aykırı
(Anayurt Gazetesi) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Fahri Kasırga’nın “bağımsız" olmadığını savunarak, atanmasının Anayasa’nın 114.maddesine aykırı olduğunu kaydetti.   Eminağaoğlu, HSYK’nın Kasırga hakkında yaptığı suç duyurusun...

16.5.2007 Yeni Adalet Bakanı’na YARSAV’da itiraz etti.
(Ankara-Milliyet) Avukat Turgut Kazan, Fahri Kasırga’nın Adalet Bakanı olarak atanması işleminin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün Danıştay’da dava açtı.
Kazan’ın avukatı Halil Sevinç tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kasırga’nın, Anay...

15.5.2007 YARSAV: Kasırga’nın Bakanlığı Anayasa’ya aykırı
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in yerine atanan Bakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga’nın "bağımsız" olmadığını savunarak, atanmasının Anayasa’nın 114.maddesine aykırı olduğunu kaydetti.   Eminağaoğlu, HSYK’nın Kasırga hakkınd...

14.5.2007 Trabzon Barosu tarafından düzenlenen söyleşi
Trabzon Barosunca, Baro’nun konferans salonunda düzenlenen ’’Hukuk Devleti, Demokrasi, Özgürlükler Bağlamında Ceza Kanunu ve Uygulanışı’’ konulu söyleşiye, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyeleri Ali Erol Özgenç, M. Hulusi Özek, Hamdi Yaver Aktan ve Y...

13.5.2007 Başkan’dan sürpriz çıkış
Milliyet-   Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, son yapılan Anayasa değişikliklerinin Meclis’te belirli bir oyun üzerinde kabul edildiğini ve bu nedenle referandumun söz konusu olamayacağını söyledi.  
(BAKÜ AA )Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, TBMM’den 376 oyla geçen ve c...

13.5.2007 Artvin Barosu tarafından düzenlenen sempozyuma YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’da katıldı.
  Kanadoğlu, cumhurbaşkanını halkın seçmesini tehlikeli buldu
Artvin Barosu tarafından düzenlenen ’Hukuk Devleti ve Demokrasi Yolunda Yeni Ceza Kanunu ve Uygulaması’ konulu sempozyuma katılan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bir yandan, "Türkiye’de Anayasanın bugün ...

12.5.2007 Artvin Barosu tarafından düzenlenen sempozyum
Artvin Barosu tarafından 12.5.2007 tarihinde düzenlenen ve Artvin Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen “Hukuk Devleti ve Demokrasi Yolunda Yeni Ceza Kanunu ve Uygulaması” konulu sempozyuma, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyeleri Ali Ero...

10.5.2007 TBB Başkanı Av Özdemir Özok’un Danıştay Kuruluş Yıldönümünde Yapmış Olduğu Konuşma
Sayın Cumhurbaşkanım, “Danıştay’ın 139.Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü’nde sizlere seslenmenin onuruyla saygılarımı sunarım. Danıştay başta olmak üzere yurdun dört bir yanında idari yargı görevini özveriyle yürüten yargıç, savcı ve tüm yargı emekçilerini gönülden kutlar, m...

10.5.2007 Seçimlerin yenilenmesi kararı gereğince yapılan Adalet Bakanı ataması hakkındaki basın açıklaması
TBMM’nin 3.5.2007 tarihinde almış olduğu seçimlerin yenilenmesi kararı uyarınca Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek Anayasa’nın 114/1 nci maddesi uyarınca 7.5.2007 tarihinde bu görevinden çekilmiş, Başbakan tarafından Anayasa’nın anılan hükmü uyarınca Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın F...

7.5.2007 Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında Adalet Bakanlığı hizmet binasında düzenlenen törenlere ilişkin basın açıklaması
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 15.4.2007 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçtiği 23 ve Danıştay Üyeliğine seçtiği 9 üyenin “mazbata ve cübbe giyme” törenleri, seçilen bu üyeler göreve başladıktan sonra 02.5.2007 tarihinde “Adalet Bakanlığı hizmet binasında” gerçekl...

22.4.2007 Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi için öngörülen süre dolmak üzere
22.4.2007 – Hürriyet Gazetesi Pazar Eki – Oya Armutçu Osmanlı’nın kurduğu, Cumhuriyet’in hukuk devrimi kapsamında şeri mahkemelerle birlikte kaldırdığı istinaflar geri dönüyor. 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5235 sayılı yasa gereği, Bölge Adliye Mahkemeleri adıyla, ...

18.4.2007 Yargıç ve savcı soruşturmaları
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yargıç ve savcıların ifade özgürlüğü bağlamında hukuksal konulardaki görüş ve düşüncelerini açıkladıklarında, yürütme organının baskıcı uygulamalarıyla karşılaştığını iddia ...

18.4.2007 – Hakimlerin ifade özgürlüğü yok mu?
YARSAV’DAN ADALET BAKANLIĞI’NA ELEŞTİRİ:       Eleştiri ve görüşlerinden dolayı bakanlık tarafından iki yargıç hakkında soruşturma açıldığını belirten Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), ’Hâkimlerin özgürlüğü yok mu?’ diye sordu   18.4.2007 – Milliyet Yargıçlar v...

18.4.2007 Adalet Bakanlığı hep kötü, HSYK hep iyi mi?
Ali İhsan KARAHASANOĞLU –  Vakit Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, Yargıtay ile Danıştay’a yeni üye seçiminde Ankara doğumluları tercih etmesi, Ankara’da görev ya...

17.4.2007 Yüksek yargıda, Ankara doğumluların ayrıcalığı ne?
Ali İhsan KARAHASANOĞLU – Vakit Gazetesi

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, pazar günü yaptığı seçimle, Yargıtay’daki 23 boş üyelikle, Danıştay’daki 9 boş üyeliği doldurmuş!..

Doldurmuş da, bu sırada hangi kriterler uygulanmış, o belli değil.
Kanunda da, ayrıntılı ...

17.4.2007 Yarsav: “Yargıçları Memurlaştıran Uygulamadan Vazgeçilsin”
Anka Ajansı - 17.4.2007 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’nın hukuki konularda basında yazı yazan iki yargıç hakkında disiplin soruşturması başlatmasına tepki göstererek, ’Yargıçları memurlaştıran ve edilgen kılan, ayrıca yasaları da zorlaya...

17.4.2007 – Yargıç ve savcılar hakkındaki soruşturmaları yapan müfettişler, siyasi bir kişilik olan Adalet Bakanı’na değil, HSYK’ya bağlı olmalıdır.
-YARSAV BAŞKANI EMİNAĞAOĞLU:
-’’YARGIÇ VE SAVCILAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMALARI
YAPAN MÜFETTİŞLER, YİNE SİYASİ BİR KİŞİLİK OLAN ADALET
BAKANI’NA DEĞİL, HSYK’YA BAĞLI OLMALI’’

ANKARA (A.A) - 17.04.2007 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ’’Yargıç ve s...

17.4.2007 YARSAV, zorunlu müdafilik konusunda ortaya çıkan sorunların çözümü konusundaki görüşlerini Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına iletti
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ (YARSAV)   Ankara; 17.4.2007 SAYI          : 2007/ KONU        : Müdafi ve vekil ücretleri nedeniyle 5271  ve 5320 sayılı         &nb...

17.4.2007 YARSAV, Yargıç ve Savcıların İfade Özgürlüklerinin Kısıtlanması Üzerine Basın Açıklaması Yaptı.
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ YARSAV     BASIN AÇIKLAMASI   Kamuoyunda hiza bombacısı olarak bilinen eski bir kamu görevlisinin sözlerinden hareketle, yargıda yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini ulusal bir gazetede kaleme alan bir yargıç hakkında Adalet Bakanlığı tarafından di...

17.4.2007 Yüksek yargıda kadın oranı yükseldi
RADİKAL- Yüksek yargıda ’nihayet’ yapılabilen seçim sonrası, Yargıtay’da kadın üye sayısı yüzde 17’ye, Danıştay’daysa yüzde 43’e yükseldi. Yargıtay’ın yeni üyelerinin 10’u kapatılmak istenen YARSAV’dan.   ANKARA - Kriz nedeni olan yüksek yargıya üye seçimleri, çetin müzakereler nedeniyle yed...

9.4.2007 Hükümete Yargı Dersi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV), idari yargı hâkim adaylığı mülakat sınavının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının gerekçesi belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Yasası’nda hâkim adaylığı sınavının şekli, sınav ve...

8.4.2007 14 Nisan – 28 Şubat ve Mağdurlar
14 Nisan – 28 Şubat ve Mağdurlar 
Şakir Süter-Akşam Gazetesi-8.4.2007 
Türk-İş hiç oralı değil, DİSK, çok daha başka hedeflerin peşinde gibi... 
Türkiye’nin en büyük iki işçi kuruluşu bunlar. 
Türkiye’de de 14 Nisan’a endekslenmiş müthiş bir “Cumhuriyet Mitin...

7.4.2007 Nuri Ok, YARSAV’ın Kapatılmasına Yönelik Tasarıya Tepkili
Ok: Cumhurbaşkanı uzlaşıyla seçilmeli   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, cumhurbaşkanlığı seçimi için uzlaşmanın önemini vurguladı.   NTV - Güncelleme: 17:35 TSİ 07 Nisan 2007 Cumartesi   MERSİN - Mersin’de bir panelde konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok,...

7.4.2007 YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İzmir Barosu Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yargı Bağımsızlığı Konulu Konferansa Katıldı.
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İzmir Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen Yargı Bağımsızlığı konulu konferansa katıldı. 
İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 5-13 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Hukuk Kurultayı çerçevesinde, 7.4.2007 tarihinde Yargı Bağımsız...

6.4.2007 Çankaya Analizi
Çankaya analizi Melih Aşık – Milliyet – 6.4.2007  
Süleyman Demirel, Kanal B televizyonunda cumhurbaşkanlığı seçimini irdeliyordu önceki akşam... Baba dedi ki: 
- Cumhurbakanlığı seçimi bitmiştir... AKP Genel Başkanı'nın oraya çıkacağı kesin gibidir. Daha küçük ihtimalle ...

6.4.2007 Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in, YARSAV’ı Kapatmalı mı Başlıklı Makalesi Yayınlandı.
Yarsav’ı Kapatmalı mı?   HUKUK POLİTİKASI - Hayrettin Ökçesiz Cumhuriyet Gazetesi – Bilim Teknik eki – 6.4.2007 –s.15 [email protected]   Hükümet, "Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu Tasarısı"nda "Hâkim ve savcılar, dernek kurucusu ve üyesi olama...

5.4.2007 YARSAV, 5 Nisan Avukatlar Günü Nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Özdemir ÖZOK'a Kutlama Mesajı Gönderdi
Yarsav Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Özdemir ÖZOK’a kutlama mesajı gönderdi. 
*** 
            Sayın Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Yargıçlar ve Savcılar Birli...

05.4.2007 Hukuk Var mı Yok mu?
Hukuk var mı yok mu? 
Emin ÇÖLAŞAN – Hürriyet – 05.4.2007 

SEVGİLİ okuyucularım, bir ülkenin temeli hukuktur, adalettir. Adalet mülkün temelidir. Hukuk ve adalet kendini nerede gösterir? Birincisi, uygulamada. İkincisi ise yargı kararlarının uygulanmasında. Anay...

05.4.2007 Hakim Mülakatı TBMM’de
Hâkim mülakatı TBMM'de **ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'li Atilla Kart, Adalet Bakanlığı'nca yürütülen idari yargı hâkim adaylığı mülakatının, Danıştay'ca durdurulmasına karşın bakanlığın sınavları sürdürmesini TBMM'ye taşıdı. Kart, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e, "Yasalar ve anayasa h...

05.4.2007 Savcılara Çağrı Tartışma Yarattı.
Savcılara çağrı tartışma yarattı. Milliyet – 05.4.2007 
BAŞBAKAN ERDOĞAN, 'YARGI GÖREVİNİ YAPMIYOR' DEMİŞTİ Savcılara çağrı tartışma yarattı Başbakan Erdoğan'ın savcıları göreve çağırması üzerine YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, "Yargıya çağrı yapan siyasi irade, yargı kararı...

4.4.2007 Adalet Bakanlığı Kaotik Ortamların Doğmasına Yol Açıyor
'ADALET BAKANLIĞI KAOTİK ORTAMLARIN DOĞMASINA YOL AÇIYOR'  
4.4.2007 Anka Ajansı  
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 100 idari hakim adayı alımına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın yaptığı mülakatın yönetmelik ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdu...

4.4.2007 İdari yargı yargıç adaylığı mülakatı konusunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kesin nitelikteki yürütmeyi durdurma kararının uygulanmayarak, Adalet bakanlığı tarafından mülakata devam edilmesi konusunda CHP Konya Milletve
İdari yargı yargıç adaylığı mülakatı konusunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kesin nitelikteki yürütmeyi durdurma kararının uygulanmayarak, Adalet bakanlığı tarafından mülakata devam edilmesi konusunda CHP Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 4.4.2007 tarihinde...

04.4.2007 Kapatın YARSAV’ı YARSAV-SEN Kurulsun!
Prof Dr Mesut Gülmez – Birgün Gazetesi – 04.4.2007 – s.8 (FORUM)   AKP hükümetinin, sendika olsun dernek olsun, çalışan olsun emekli olsun, örgütlenme hakkı ile onun ayrılmaz parçası olan öteki sendikal haklara ve bu hakları kullananlara karşı genel bir alerjisi var.  ...

03.4.2007 Adalet Bakanlığı Yargının Kıskacından Kurtulamıyor.
Adalet Bakanlığı yargının kıskacından kurtulamıyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) seçim zaferinin ardından, bakanlık Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yönetmelik değişliği talebini kabul etmek zorunda kaldı. Tüm bu gelişmelere son olarak da Danıştay’ın verdiği idari...

3.4.2007 Yargı Mekanizmasında Yeni Çekişme (Anka Ajansı)
Yargı mekanizmasında yeni çekişme... 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 100 idari yargı hakim adayı alımıyla ilgili olarak mülakat yapmasının yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu yönündeki kararına rağmen, Adalet Bakanlığı'nın mülakatlara devam etmesi tepki çekti. Yargıçlar v...

03.4.2007 Adalete Kıskaç
ORHAN BURSALI – Cumhuriyet Gazetesi-   Solcu eskilerinin ve liberallerin "özgürlükçü" AKP’si, Adalet ve Hukuk mensuplarını zapturapt altına alacak, hukuku giderek daha çok siyasal iktidara bağlayacak yasal düzenlemeleri Meclis’ten geçirmenin arifesinde. Adalet Bakanlığı’nın alt komisyon...

3.4.2007 Hakan Evirgen: 23.3.2007 tarihli Çanakkale Olay Gazetesinde yayınlanan beyanatında YARSAV kapatılmak istenmektedir.
AKP yargıya baskı yapıyor  Çanakkale Olay Gazetesi - 23.3.2007: Tam 300 gündür yüksek yargı organlarında boş bulunan kadrolara AKP’nin müsteşar göndermediği için atama yapılamadığını belirten CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hakan Evirgen, AKP’nin yargı üzerinde baskı unsuru oluştur...

03.4.2007 TBMM Genel Kurulu’nda 22.3.2007 tarihinde gündem dışı konuşan Ankara Milletvekili -Anayasa Hukuksusu- Prof Dr Oya Araslı, YARSAV’ın Anayasa’ya aykırı biçimde ortadan kaldırılmaya hazırlanıldığını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 5. Yasama Yılı
79. Birleşim 22/Mart /2007 Perşembe 22 Mart 2007 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 14.04   BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) --...

02.4.2007 YARSAV’dan Adalet Bakanlığına: Yargı kararı uyarınca, halen devam eden mülakat durdurulmalıdır.
-İDARİ YARGI HAKİM ADAYI MÜLAKAT SINAVI...
-YARSAV BAŞKANI EMİNAĞAOĞLU:
-''ADALET BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İDARİ YARGI
YARGIÇ ADAYLIĞI MÜLAKATININ, YARGI KARARI UYARINCA
DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR'' ANKARA (A.A) - 02.04.2007 - Yargıçlar ve Savcılar Birli...

01.4.2007 Korku Krallığı mı, Konuşan Yargı mı?
KORKU KRALLIĞI MI, KONUŞAN YARGI MI?   Yargıçlar ve savcıların tek sivil örgütü olan YARSAV kapanma tehlikesiyle karşı karşıya... Çoğu zaman sadece ''kararlarıyla konuşsunlar'' denilen yargı mensupları, örgütlenme özgürlüğü ve sorunlarını tartışıyorlar... Eray Karınca, Ömer Faruk Eminağ...

01.4.2007 YARSAV’ın Ana Damarları Kesiliyor
RADİKAL- Hâkim ve savcıların Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği dışında başka bir derneğe üye olmasını yasaklayan tasarı Meclis Adalet Alt Komisyonu’nda kabul edildi   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok’un da üyesi olduğu Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasını öngören...

31.3.2007 YARSAV’dan Bakanlığa Hakimlik Mülakatını Durdurun Başvurusu
HÜRRİYET- YARSAV, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, idari yargıya 100 hakim adayı alınmasına ilişkin mülakatın durdurulmasına ilişkin verdiği kararın ardından, Adalet Bakanlığı’na başvurarak halen devam eden mülakatın durdurulmasını istedi.   YARSAV Başkanı Ömer Faruk Emin...

31.3.2007 Hâkim Mülakatı İçin Durdurma
SABAH- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), idari yargı hakim adaylarının süren mülakatının durdurulması istemiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu.*** Davacı, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurarak, kararın yazımının uzun süreceğini, anc...

30.3.2007 YARSAV Adalet Bakanlığı’na Başvurdu: "Hakimlik Mülakatını Durdurun"
ANKA AJANSI- YARSAV, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, idari yargıya 100 hakim adayı alınmasına ilişkin mülakatın durdurulmasına ilişkin verdiği kararın ardından, Adalet Bakanlığı’na başvurarak halen devam eden mülakatın durdurulmasını istedi.

ANKARA(ANKA)?Yargıçlar ve Savcılar Birli...

30.3.2007 İdari Yargı Hakim Adaylığı Mülakatı Durdurulsun
ANKA AJANSI- YARSAV, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, idari yargıya 100 hakim adayı alınmasına ilişkin mülakatın durdurulmasına ilişkin verdiği kararın ardından, Adalet Bakanlığı’na başvurarak halen devam eden mülakatın durdurulmasını istedi.

ANKARA(ANKA)?Yargıçlar ve Savcılar Birli...

30.3.2007 Hakim Adayları Adalet Arıyor
TERCÜMAN- Danıştay, Hakim adaylarının sınavlarında mülakatın yürütmesini durdurdu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idari yargı hakim adaylığı sınavının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı reddetti. Kurul, mülakatın ise yürütmesini durdurdu.

Yargıçlar ve Savcılar...

22.02.2007 Temel Bir Adalet Sorunu
RADİKAL- Turgut Tarhanlı- Birkaç gündür Ceza Kanunu’nun 301. maddesiyle ilgili olası değişiklikler konusunda, siyasilerce yapılan beyanlara basında yer veriliyor. Bunlar arasında hükümet adına yapılan açıklamalar da var. Ve önceki Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde Adalet Bakanı’na tanınan, dava açılma...

30.3.2007 İdari Yargı Yargıç Adaylığı Mülakatı Hakkında Basın Açıklaması
YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV   BASIN AÇIKLAMASI YARSAV tarafından, Tüzüğünde yer alan hükümlerden hareketle, yargıç adaylığı sınavlarının evrensel standartlarla çeliştiği, yürütme organının etkisi kaldırılana kadar sınavların ertelenmesi, yapılan basın açıklamaları ile ...

29.3.2007 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 29.3.2007 tarihli, idari yargı yargıç adaylığı sınavları ile ilgili kararı
ANADOLU AJANSI- -İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI (YAZILI) SINAV VE MÜLAKATI... -DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU, İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI (YAZILI) SINAVININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ -KURUL, MÜLAKATIN İSE YÜRÜTMESİNİ DURDURDU -YAZILI SINAVIN BAĞIMSIZ...

29.3.2007 YARSAV’ın açtığı davalarla ilgili olarak TBMM’de soru önergesi verildiği öğrenildi
www.tbmm.gov.tr- Adalet ve Kalkınma Partisi 16.02.2007 – 75                                       ...

29.3.2007 Sessiz Darbe… Hedefe Varmak Üzere
CUMHURİYET- Av. NEVZAT ERDEMİR İzmir Barosu Başkanı "Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki ulusu mahveden, tutsak eden fenalıklar, hep din kisvesi altında küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Ben şahsen onların düşmanıyım; onların olumsuz yönde a...

29.3.2007 İşbirliği ve Bağımsızlık
BİRGÜN- İbrahim Özden Kaboğlu “Hakların güvence altına alınmadığı, erkler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda anayasa da yoktur.” (1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, m.16). Bu, 218 yıl önceki “anayasa” tanımı. Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yük...

28.03.2007 Yargıç ve Savcılardan İki Dava
RADİKAL - ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Danıştay’da iki dava açtı. YARSAV, Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) Adalet Bakanlığı’nca işletilmesinin sakıncalı olduğunu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği’nin ise yargı bağımsızlığını engellediğini öne sürüyor. Dava...

27.03.2007 YARSAV’dan İki Ayrı Dava
ANADOLU AJANSI- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) Adalet Bakanlığı’nca işletilmesi ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı. AA-YARSAV, UYAP’ın Adalet Bakanlığı tarafın...

27.03.2007 YARSAV: Teknoloji Fırsat Bilinerek Yargı Kuşatılıyor
ANKA AJANSI- Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile "teknoloji fırsat bilinerek yargının kuşatılmak istendiğini" öne sürdü. Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, UYAP’ın Adalet Bakanlığı tarafından işletilmesi ve Adalet Bakanlığı Tef...

27.3.2007 HSYK Toplanıyor, Gündemde Yargıtay’a Üye Seçimi Yok
ZAMAN- Yargıtay’a 23 yeni üye seçimi nedeniyle başlayan tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile Müsteşar Fahri Kasırga’nın bugünkü (salı) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplantısına katılacakları öğrenildi. Adalet Bakanı sıfatıyla aynı zamanda HSYK’nın başkanı olan Çiçek, Yüks...

27.03.2007 YARSAV Basın Açıklaması
Kısa adı UYAP olan Ulusal Yargı Ağı Projesinin, Adalet Bakanlığınca işletilmesini, yargı bağımsızlığına aykırı bulduğumuzdan, “UYAP’ın Adalet Bakanlığınca işletilmesinin iptali” istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır. UYAP kapsamında yüksek mahkeme olarak Yargıtay ile adli ve...

26.3.2007 Hukuki durumu ortaya koyan YARSAV’ın, Yargıtay Başkanına talimat verdiği iddia ediliyor!
ZAMAN- Seçimde ısrar eden HSYK yargıda kadrolaşma peşinde   Yargıtay’a üye seçimini geciktirdiği için müsteşar hakkında suç duyurusunda bulunan HSYK’nın, aynı uygulamayı daha önce kendisinin yaptığı ortaya çıktı. Mevcut krizin hükümet muhaliflerinin yargıda kadrolaşma çabasından kaynaklandığı...

26.3.2007 Adalet terazisinde medya
EKREM DUMANLI- Zaman   Haftanın en hararetli tartışması Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Adalet Bakanlığı arasında geçti. Meselenin özeti şu: Yargıtay ve Danıştay’da boşalan üyelikler için uzun süredir seçim yapılmıyor. Yargıtay’da 23, Danıştay’da 9 boş üyelik için HSYK ü...

26.3.2007 Hakime dernek kurmak yasak!
RADİKAL- Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve TBMM’ye sunulan yasa tasarısında, hâkim ve savcıların dernek kurması yasaklanıyor. Kurulan dernekler de kapatılıyor. Yargıçlar ancak yasayla kurulması öngörülen meslek birliğine ya da hobi derneklerine üye olacak Adalet Bakanlığı ile yargı arasındaki ç...

25.3.2007 Cemil Çiçek: Yargının birliği, devletin birliği ile eş anlamlıdır
ANKA AJANSI-   ÇİÇEK:’YARGITAY’DAKİ GECİKME İLK DEFA BUGÜN OLMUYOR’
(25.3.2007- 18:59-Anka Ajansı) Adalet Bakanı Cemil Çiçek, boş olan Yargıtay üyeliklerine atama yapmak için gerçekleştirilecek seçimin hükümet tarafından geciktirildiği iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

-Çiçe...

25.3.2007 Yalandan Kim Ölmüş ki
CÜNEYT ARCAYÜREK-Cumhuriyet Yalandan Kim Ölmüş ki... Hükümetin, Adalet Bakanı Çiçek Cemil aracılığıyla yargı üzerinde yoğunlaştırdığı politikayı kanıtlayan olaylar hemen her gün medyada yer alıyor. Kimileri yaşanan olayları daha çok iktidarın "yargıyı ele geçirme çabasına, yargıya tasalluta" b...

24.3.2007 Yargıya Baskı ve Denetim
CUMHURİYET- Ali Rıza AYDIN -YARSAV Genel Sekreteri Yargıtay Yasa Tasarısı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantılarının yürütme organı tarafından engellenerek Yargıtay ve Danıştay üyelikleri seçimlerinin yapılamaması, Sayıştay seçimlerinin yapılamaması, yargıç ve savcıların kurulu ilk ve t...

24.3.2007 Yargıtay Savaşları
MİLLİYET- Kulislerde, Adalet Bakanı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu karşı karşıya getiren seçim krizinin altında Yargıtay’ın geleceğine yön verme kavgasının yattığı konuşuluyor Gökçer Tahincioğlu - Ankara
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, Yargıtay ve Danıştay kökenli 5 üyesi i...

24.3.2007 Yargı Nereye
IŞIK KANSU-Cumhuriyet- Yargı nereye? Adım adım... Her şey adım adım... Yargıya değil, din âlimlerine soralım diye diye, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’a üye atamaya atamaya, yargıçlar ve savcıların örgütlenmesinin önünü kapaya kapaya, genelgelerle yargıya karışa karışa geldik bugüne... Yargıçl...

24.3.2007 Adalet Herkese Lazım
OKTAY EKŞİ-Hürriyet   Adalet herkese lazım…   Bu konuyu bu kadar uzun süre yazmak aklımızdan geçmiyordu. Ama "yargı bağımsızlığını gerçekleştirme" vaadiyle halktan oy isteyip, yargının bugünkü hak ve yetkilerini dahi ona çok gören bir iktidar gerçeğiyle karşılaşmak bizi zorladı.<...

23.3.2007 Yargıtay sessizliğini bozdu
ANKA AJANSI- Yargıtay, Yargıtay ve Danıştay’daki boş üyeliklere seçim yapılması gündemli toplantılarına katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga’nın tutumu ile ilgili olarak Başta Barolar Birliği ve Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin eleştirileri üzerine, sessizliğini bozarak, Müst...

23.03.2007 İSTANBUL BAROSU: Yargıyı siyasallaştırma çabası sürüyor
BİRGÜN- Hükümetin yargı üzerindeki baskısını ve yargıç ve savcıların örgütü konumunda bulunan yarsav’ı kapatmak istemesine tepki gösteren İstanbul Barosu tarafından, "Hükümetin, yargıdan elini çekmesini istiyoruz. Anayasasında, Hukuk Devleti ve Hukukun üstünlüğü ibareleri taşıyan hiçbir ülke için bu...

23.3.2007 Yargıtay Seçim istemiyor
YENİ ŞAFAK- Yargıtay’a seçilecek olan 23 üye konusunda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısı sürekli gündemde tutularak kriz konusu haline getirilmeye çalışılırken, geçmişte Yargıtay’da 60 üyenin de boşalmasına rağmen seçimlerin yapılmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Yargıtay’la ilgili yasa tas...

23.3.2007 Yargı Bağımsızlığına Darbe
CUMHURİYET- Siyasal iktidar, demokrasinin onsuz olmaz kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı biçimde, kendisine bağımlı bir yargı istemektedir. Bağımlılık, yargıyı kaçınılmaz olarak siyasallaştırır. Siyasallaşma, devletin temeli olan adaletin çökmesi demektir. Yargı, yetkisini Türk milleti adına kulla...

23.3.2007 İzmir Barosu’ndan çağrı
ADALET BAKANLIĞINA ADALET ÇAĞRISI…

Adalet Bakanlığını Yargıç / Savcı ve Avukatlara Karşı Adaletli Davranmaya Çağırıyoruz

Siyasal erki elinde tutan AKP, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(Yargıçlar, Avukatlar ve Savcılar),...

23.3.2007 Bunlar da hukukçularımız
Oktay EKŞİ- Hürriyet-   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) dünkü toplantıya da katılmayan -böylece kurulun toplanmasını engelleyen- Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga hakkında Yargıtay Birinci Başkanlığı’na "suç duyurusu" yapmaya karar vermiş ve bu amaçla bir de tutanak düzenle...

22.3.2007 YARSAV: HSYK Müsteşara bağımlı hale getirildi
ANKA- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, HSYK toplantılarına katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga’yı eleştirerek, "Anayasal ve bağımsız bir kurum HSYK, bu şekilde Müsteşara bağımlı hale getirilmiş, çalışamaz ve görev yapamaz hale getirilmiştir" dedi...

22.3.2007 Yüksek yargıda ikinci raunt
SABAH- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bugün tekrar toplanacak. Ancak Bakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga toplantıya katılmayacağı için yine seçim yapılması beklenmiyor.

Yargıdaki seçim krizi, Yargıtay ve Danıştay üyeliği beklentisi olan hâkim-savcıları, "çareyi Barolar Birliği’nde a...

22.3.2007 Yüksek Yargı Hukuk Arar Hale Gelirse...
CUMHURİYET- Hani bir söz vardır: Tuz kokarsa... Yargının geldiği nokta bu! Artık Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Adalet Bakanı ve müsteşarının tutumu karşısında hukuk arar hale gelmişse, ne demeli? AKP daha iktidara gelişinin ilk gününde yargıyı şöyle sınıflandırdı:Beni haklayanlar ve...

22.3.2007 Adalet Bakanlığı Müsteşarı yargılansın
RADİKAL - ANKARA - Adaletin zirvesinde gerginlik yaratan tartışmada Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Yargıç ve Savcılar Birliği (YARSAV), bakanlığı suçlayan Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) seçilmiş üyelerine destek verdi. TTB ve YARSAV, Yargıtay Başkanı’nı göreve çağırdı. Yargıtay ve Dan...

21.3.2007 İstanbul Baro Başkanlığı Basın Açıklaması
YARGI SİYASALLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR Hükümetin, Yargı üzerinde bir süredir oluşturmaya çalıştığı baskının uzantısı olarak, son kez Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda yaşanan gelişmeler, ciddi sonuçlar doğuran bir müdahale noktasına ulaşmıştır. Dilediği biçimde atama yapamayacağını düşünen Hük...

21.3.2007 Yüksek yargı seçimleri ile ilgili haber metni
CUMHURİYET- Yüksek Yargı’da AKP isyanı Adalet Bakanı Çiçek ve müsteşarı toplantıya katılmayınca Yargıtay ve Danıştay’daki boş üyelikler için seçim yapılamadı. HSYK Başkanvekili, iktidarın ne zaman çıkacağı belli olmayan yasa için seçim durdurma lüksü bulunmadığını söyledi ANKARA (Cumhuriyet ...

21.3.2007 Müsteşara ’anayasa ihlali’ suçlaması
HÜRRİYET- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanını, HSYK toplantısına katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga hakkında "Görevi kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatması için göreve çağırdı.

Eminağaoğlu, şunları söyledi:

"...

20.3.2007 YARSAV, Yargıtay Başkanı’nı Müsteşar için göreve çağırdı
ANKA AJANSI- Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanı Osman Arslan’ı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantısına mazeret bildirmeden katılmayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga hakkında ’görevi kötüye kullanmak’tan soruşturma başlatması için görev...

18.3.2007 Yargıç ve savcıya dernek yasak
BİRGÜN- ANKARA
Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilen ve halen Adalet Komisyonu’nda bekleyen "Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı" ile hakim ve savcılar, silahlı kuvvetler personelinde olduğu gibi sadece güzel sanatlarla ve sporla ilgili derneklere üye olabilecek. Tasarının y...

16.3.2007 Sessiz Darbe
CUMHURİYET- Sessiz Darbe... Hedefe Varmak Üzere Av. Nevzat ERDEMİR İzmir Barosu Başkanı "Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki ulusu mahveden, tutsak eden fenalıklar, hep din kisvesi altında küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Ben şahsen onla...

16.3.2007 Bir tepki de Ankara Barosundan
KANAL B- Hakimler Birliği Yasa Tasarısı’na Ankara Barosu’ndan tepki Adalet Komisyonunda görüşülen, "Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı"na bir tepki de Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar’dan geldi. Tasarıyı "yasayla darbe yapmaya çalışmak" diye niteleyen Coşar, tüm sivil toplum ku...

16.3.2007 Ankara Barosu Basın Açıklaması
Devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık açısından görülmesi ile ilgili analitik bir kavram olan sivil toplum; devlet açısından bakıldığında, devletin toplumdan ayrı olduğunu, onun özerkliğinin niteliğini, derecesini ve sonuçlarını: toplum açısından bakıldığında ise, kendine özgü gelişme di...

16.3.2007 Biliyor musunuz?
… - İSTANBUL Barosu`nun, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan `Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı`nı siyasi iktidarın yargı bağımsızlığına karşı giriştiği yeni bir müdahale olarak gördüğünü, `Yargıçlar ve Savcılar Birliği`nin  (YARSAV) kapatılmasına karşı olduklarını açıkladı...

15.03.2007 Yargıtay: Hakim ve savcılara trafik cezasını polis değil, yargı keser
ZAMAN- Yargıtay, trafik kurallarını ihlal eden hakim ve savcılara polisin ceza kesemeyeceğini, yaptırımın sadece yargı tarafından uygulanabileceğini açıkladı.savcılara trafik polisinin ceza kesemeyeceğiyle ilgili karar, 12 Mart tarihinde Zaman’ın manşetinde yer almıştı. Zaman’ın pazartesi günü manş...

13.3.2007 Yargıtay üye seçiminin gecikmesi ve YARSAV’ın kapatılmasını amaçlayan yasa tasarısı hakkında soru önergesi verildi.
CHP’Lİ KART’TAN ÖNERGE ’AKP’nin amacı yargıyı da ele geçirmek’ Adalet Bakanı Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Hâkimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı ve Yargıtay üyeleri seçim sürecinde yaşananlara dikkat çeken Kart, hükümetin her ne pahasına olursa olsun kadrolaşmayı a...

13.3.2007 Savcıya Cezayı Kim Kesecek
STAR- Yargıtay hız sınırını aşan savcıya verilen cezayı ’Yasada yeri olmadığı gerekçesiyle’ onamadı. Ortaya trafik suçu işleyen hakim ve savcılara kim, hangi maddeden ceza verecek sorusu çıktı   Manisa Emniyeti hız ihlali yapan savcıyı para cezasını ödemesi için mahkemeye verdi. Ancak mahkem...

13.3.2007 İstanbul Barosu Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamayla YARSAV’a destek verdi
YARSAV KAPATILMAMALIDIR               Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan "Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı"nı siyasi iktidarın yargı bağımsızlığına karşı giriştiği, yeni bir ...

12.3.2007 - İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde “Hukuk Devleti ve yargı Bağımsızlığı” konulu FORUMda konuşan Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, YARSAV’ın kapatılmasının hukuka karşı takiyye olduğunu belirtti.
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi FORUM programı başladı. 15 programlık bir dizi olarak planlanan forumların ilkinde “Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı” konusu ele alındı. Konu Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafından irdelendi. 10 Mart 2007 Cumartesi günü saat 14.00...

10.3.2007 Yargıçlar Memurlaştırılacak
CUMHURİYET- Eminağaoğlu, Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı’nın amacının siyasi iradece güdümlü bir örgüt yaratmak olduğunu belirtti.   "Yargıçlar memurlaştırılacak"   Ankara(Cumhuriyet Bürosu)- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM Adalet ...

10.3.2007 Hakim ve Savcılar kaygılı: 12 Eylül’ü Bile Arar Olduk
BİRGÜN-Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM Adalet Komisyonu’nda bulunan Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı’nın hakim ve savcıları memurlaştıracağı uyarısında bulundu. Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tasarıyla dernek kurma haklarının da kısıtlan...

8.3.2007 Hakimler Spor ve Sanat Derneklerine Üye Olabilecek
ZAMAN- Hakim ve savcıların dernek kurma ve üye olmalarına sınırlama getiren yasa Meclis’te görüşülmeye başlandı. Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Niyazi Güney, dernek kurma ve üye olma açısından silahlı kuvvetler ve koll...

8.3.2007 Adalet Komisyonunda Netekim Tartışması
STAR- TBMM Adalet Komisyonunda milletvekilleri arasında Kenan Evren tartışması yaşandı. Hakim ve savcıların meslek birliği kurmalarına olanak sağlayan kanun tasarısı, alt komisyona sevk edildi. CHP’liler tasarıya YARSAV’ın kapatılacağı gerekçesiyle karşı çıktı. CHP’li Orhan Eraslan...

7.3.2007 TBMM Adalet Komisyonu’nda, Hakim ve Savcıların Meslek Birliği Kurmalarına Olanak Sağlayan Kanun Tasarısı, Alt Komisyona Sevk Edildi.
Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısının tümü üzerindeki
görüşmelerde Hükümet adına söz verilen Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü
Niyazi Güney, tasarının gerekçelerini açıkladı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) ’’Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler’’le
ilgili metn...

27.02.2007 Yargıtay Yasası ile ilgili YARSAV’ın Basın Açıklaması Konusunda TBMM Parti Grubunda Deniz Baykal Tarafından Yapılan Konuşma
VATAN- Baykal, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM gündeminde bulunan Yargıtay Yasa Tasarısına yönelik eleştirilerini yineledi.

Partisinin geçtiğimiz hafta yapılan grup toplantısında, tasarının ’kuşatma ve işgal zihniyetiyle’ hazırlandığı görüşünü dile getirdiğini anımsatan ...

9.2.2007 Yargıda Çok Önemli Bir Karar
MİLLİYET-Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. Ama önce bir giriş yapmalıyım.
Bizim yargı kültürümüzde "yargının bağımsızlığı" kavramını adeta bir ideoloji gibi benimsenmiştir. Buna karşılık, "yargının tarafsızlığı" kavramı o kadar vurgulanmıyor. Çünkü hukuk kültürümüzde yargının da kendi...

08.02.2007 İzmir Barosu’ndan Yapılan Basın Açıklaması
Yargıtay Tasfiye Ediliyor

YARSAV’ın açtığı dava sonucu Danıştay’ın yargıç ve savcı adaylarının mesleğe kabulü konusundaki yetkinin Adalet Bakanlığında değil, HSYK’da olduğuna ilişkin kararından sonra Yargıtay yasasında değişiklik yapılmasını gündeme getirmiştir. Yapılması düşünülen yasal düz...

26-28.1.2007 Barolar Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi
26-27-28, 01.2007 tarihinde yapılan Barolar Bölge Toplantısında, aşağıdaki belirtilen değerlendirme ve tespitlerin basına ve kamuoyuna sonuç bildirgesi olarak duyurulmasına karar verilmiştir; (İlgili Bölüm) … 3- Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi yargıçlara tanınmış bir hak değil, adal...

7.1.2007 Cumhuriyet’te Yazı Yazıp Bağımsız Savcı Olmak
VAKİT- Ali Karahasanoğlu   İzmir Barosu Başkanı Nevzat Erdemir diyor ki,

’’Adalet Bakanımızı, yargıyı yargıya bırakmaya, Yargıç ve Savcılar Birliğinin kapatılmasına dönük hukuka aykırı girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz.’’
Devamında da “Yargıç ve savcı adaylarının mesleğe kab...

9.3.2007 Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı ile İlgili Basın Açıklaması
TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlanan “Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı” geri çekilmelidir. Tasarı her yönüyle Anayasa’ya aykırıdır. Siyasi iradenin güdümlü bir örgüt yaratmak kararlılığını yansıtmaktadır. Yargıç ve savcıları memurlaştırmaktadır. Serbes...

7.3.2007 YARSAV Kapatılmak İsteniyor
A.A Ankara- TBMM Adalet Komisyonunda, hakim ve savcıların meslek birliği kurmalarına olanak sağlayan kanun tasarısı, alt komisyona sevk edildi. Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde Hükümet adına söz verilen Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Niyaz...

7.3.2007 Yargıç ve Savcılar Artık Örgütlenmeli
HÜRRİYET/Ankara- Türkiye’de ilk kez bir dernek etrafında örgütlenmeye başlayan hakim ve savcılar, hükümeti karşılarında buldular. Ankara’da kurulan YARSAV (Yargıç ve Savcılar Birliği)’nin tüzüğü önce İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği tarafından incelendi ve yargıç ve savcıların dernek kurum...

3.3.2007 Yargıçlar da İnsandır- Işık Kansu
CUMHURİYET- Meclis komisyonunda olan "Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanun Tasarısı" yargıç ve savcıların ilk ve tek kurulu derneği olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kapatılmasını da öngörüyor. YARSAV Genel Sekreteri Ali Rıza Aydın , yasa tasarısına karşı hukuk dilini konuşturu...

27.2.2007 YARSAV: "Mahkeme Eski Kararından Döndü"
HÜRRİYET- Anayasa Mahkemesi’nden bakanlığa hakim sınavı vizesi Yüksek Mahkeme reddetti Anayasa Mahkemesi, YARSAV’ın açtığı dava üzerine Danıştay’ca yapılan ve Adalet Bakanlığı’na hakim ve savcı sınavı düzenleme yetkisi tanıyan yasanın iptali istemini reddetti. YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağao...

24.2.2007 Hakim ve Savcıları Devlet Örgütleyecek
TERCÜMAN- Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ne kızan Adalet Bakanlığı, Türkiye Hakim ve Savcılar Birliği kurulmasıyla ilgili bir tasarı hazırladı. Tasarı Meclis’ten geçerse, hakim ve savcılar, bakanlığın kurduğu birlik dışında başka örgütlenmeye gidemeyecek ADALET Bakanlığı Yargıçlar ve Savcılar Birli...

21.2.2007 Kamu Vicdanı Zedeleniyor
YENİÇAĞ- Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini isteyen YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, "Yargıtay, siyasi müdahalelere açık hale getirilmektedir" dedi.   Yargıçlar ve Savcılar Birliği başkanı Ömer faruk Eminağaoğlu, TBMM Adalet Komisyonu’...

21.2.2007 Hakimin Bile Can Güvenliği Yok
VATAN- Hakim İnsaf Gündüz’ün, tahliye etmediği hırsızın kardeşi tarafından dövülmesi büyük tepki çekti. Yargıçlar ve Savcılar Birliği, "Af yasaları ve infaz uygulamaları, adalet sistemi yerine "sistemsizliği" egemen kıldı. Yükselen suç dalgasının küçük aktörleri bile yargı mensuplarına saldırm...

21.2.2007 YARSAV BAŞKANI: Yargıtay’ın Kimliği Zedelenir
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , Yargıtay Yasası’nı değiştiren tasarının "Yargıtay’ın yüksek mahkeme kimliğini zedelediğini ve anayasaya da açıkça aykırı olduğunu" bildirdi. Eminağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TBMM ...

21.2.2007 YARSAV’ı Kapatma Tasarısı Meclis’te
RADİKAL - ANKARA - Hâkim ve savcıların kurduğu sivil örgütlenmeyi ortadan kaldıran ve bunun yerine yarı resmi meslek birliği öngören tasarı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarı aynen benimsenirse sivil bir örgütlenme olarak ortaya çıkan Yargıçlar ve Savcıla...

20.2.2007 Yargıtay’a Siyasi Müdahale Uyarısı
BİRGÜN/ İnan Gedik- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM gündeminde olan Yargıtay Yasa Tasarısı’yla Yargıtay’ın siyasi müdahalelere açık hale getirildiğini söyledi. Tasarıyı, "Yargıtay’ın kurumsal kimliğine müdahale" olarak değerlendiren Eminağaoğlu, tasarını...

20.2.2007 Yargıtay Yasası’ nın Değiştirilmesi
VATAN- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Yasası’nı değiştiren tasarının ’’Yargıtay’ın yüksek mahkeme kimliğini zedelediğini ve Anayasa’ya da açıkça aykırı olduğunu’’ ileri sürdü 
 
 
 ...

20.2.2007 Yargıç İnsaf Gündüz’e Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz- Basın Açıklaması
Adalet sisteminin devletin en dinamik ve etkin kurumu olması gerektiği tartışmasızdır. Ancak ülkemizde son 30-40 yıldır yaşanan ekonomik kriz ve siyasal çalkantılar karşısında yargı erkine ve özellikle istikrarlı, etkin, caydırıcı bir işlevi olması gereken ceza adaleti sistemine, siyaset kurumunun...

20.2.2007 Yargıtay Yasa Tasarısı Hakkında Basın Açıklaması
  TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan “Yargıtay Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”, siyasi iradenin “yargıya bakışı ve beklentilerine göre” biçimlendirilmiştir. Bu tasarıya yürütme organı tarafından eklenen hükümlerle Yargıtay, siyasi müdahal...

8.2.2007 Adli ve İdari Yargı Yargıç Adaylığı Sınavları ile İlgili Açıklama
Adalet Bakanlığı tarafından yapılmakta olan adli ve idari yargı yargıç adaylığı yazılı sınav ve mülakatları ile dayanak yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay’da açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’nın ilgili hükümlerini...

7.2.2007 Türk Ceza Yasası’nın 301 nci Maddesi ile İlgili Açıklama
5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 301 nci maddesi üzerindeki tartışmalar her geçen gün yeni boyut kazanmakta, anılan maddenin bütünüyle düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu, bu nedenle kaldırılması gerektiği ileri sürülmekte, ayrıca maddenin olduğu gibi kalması ya da bazı değişikliklere gidilmesi ...

16.12.2006 - Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcılara yasa çalımı
Yargıda yeni restleşme... Adalet Bakanlığı ile yargı mensuplarını karşı karşıya getiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği kapatılma tehlikesinde HAKİM ve savcıların birlik oluşturması konusunda Adalet Bakanlığı ile bazı yargı mensuplarını karşı karşıya getiren gerginlik giderek büyüyor. Bakanlık, madd...

14.12.2006 - ’YARGIDA "BİRLİK" KAVGASI’ - Saygı ÖZTÜRK - (Gözcü Gazetesi)
Adalet Bakanlığı, dün Başbakanlığa bir tasarı gönderdi. Tasarı “Türkiye Hakim ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı” adını taşıyor. Hakim ve savcılar bu birliğin üyesi olacak, bu konuda daha önce kurulmuş olan birlik de yasaya dayanarak kapatılacak. İşte “kapanır-kapanmaz” konusu...

13.12.2006 - Adalet Bakanlığı’nın YARSAV’ı kapatma girişimi (Basından)
Adalet Bakanlığı, muhalif sese katlanamadı, kendi birliğini kurmak için tasarı hazırladı. Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı sınavlarında HSYK’nin belirleyici olması kunusunda mücadele veren Yargıç ve Savcılar Birliği’ni kapatıyor. Hazırlanan taslak yasalaşırsa bakanlık tarafından kurulan birlik dışınd...

12.12.2006 - Yarsav’dan "Varlığını Ortadan Kaldıran Tasarıya" Tepki
-YARSAV, Adalet Bakanlığı’nın 8 Aralık 2006’da üzerindeki çalışmaları tamamlayarak Başbakanlığa sunduğu Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı’nı "idari ve mali vesayet" yaratacağını savunarak eleştirdi.
-Tasarının Anayasa’nın 135.maddesi uyarınca hazırlandığına dikkat çeken Yarsav...

12.12.2006 - UYAP dava konusu oluyor
Yargıçlar ve Savcılar Birliği 2001 yılında yaşama geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi’ni "yürütmenin yargıya müdahale etmesine izin verdiği" gerekçesiyle dava konusu yapmaya hazırlanıyor. Sistemin Adalet Bakanlığı tarafından yönetilmesine karşı çıkan birlik başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "yapılan şe...

01.12.2006 - Hakim ve Savcı sınavı için söz Anayasa Mahkemesi’nde (Basından)
Hakim ve savcı sınavı yüksek mahkeme yolunda   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adaylığı sınavı yapma yetkisi veren yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.   Kurul, Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı h...

27.11.2006 - Basında YARSAV İlk Olağan Genel Kurulu
27.11.2006 - YARSAV: Yargıç ve savcılara baskı yapılıyor (Radikal) Ankara Valiliği’nin kapatma süreci başlattığı Yargıç ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) ilk genel kurulunda, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in "Yargıç ve savcılara örgütlenme yasağı yok" sözlerine karşın, hâkim ve savcıl...

27.11.2006 - YARSAV İlk Olağan Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu görev dağılımı
Divan Kurulu Başkanlığını Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun, başkan vekilliğini Danıştay üyesi Abdullah Dörtlemez’in, divan katipliğini Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Candoğan’ın yaptığı Genel Kurul’da, Divan Kurulu Başkanı Sabih Kanadoğl...

24.11.2006 - Avukatlık Sınavı ile ilgili Yarsav’ın Basın Açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI Avukatlık sınavının kaldırılması, avukatlık mesleğini ve bu mesleğin hukuk devleti ilkesinin gelişmesine sağladığı katkıları önemsememek, görmezden gelmek; avukatlık mesleğinde nitelik ve donanım sorunu yaratmak anlamındadır.   Yargının, sav-savunma-karar biçimindeki üç uns...

22.11.2006 - YARSAV, Avrupa Birliği ilerleme raporunda, yargı bağımsızlığı konusunda olumlu gelişme olarak gösterildi.
Avrupa Birliği 2006 Kasım ayında yayınlanan ilerleme raporu (Bölüm: 4.23 Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar/Yargı Bağımsızlığı)
 
İngilizce/Orijinal metin:
 
On 26 June 2006, 501 jugdes and prosecutors established an association called the "Union of Judges and Prosecutors" (YARSAV...

21.11.2006 - Adli yargı hakim sınavı ertelendi (Milliyet Gazetesi)
      Adalet Bakanlığı’nın daha önce Danıştay 12.Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen, ÖSYM ile imzalanan protokolü gerekçe göstererek, adli yargı hakim ve savcı adayları sınavını 25 Kasım’da yapacaklarını duyurmasına karşın, ÖSYM “Y...

20.11.2006 - ’Siyasetçi ağabey gözlüyor’ - Işık KANSU - Ankara Kulisi (Cumhuriyet Gazetesi)
Sistemin kısa adı UYAP. Uzun adıyla Ulusal Yargı Ağı Projesi... UYAP kapsamında olan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, mahkemeler, savcılıklar ve Yargıtay, hatta Adli Tıp Kurumu da dahil tüm birimler işlemlerini bu sistem içerisinde bilgisayar ortamında gerçekleştiriyorlar. Böylece tüm ver...

20.11.2006 - ÖSYM Başkanı: Hakim adaylığı sınavını ertelemek istiyoruz (Hürriyet Gazetesi)
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği ve 25 Kasım 2006 Cumartesi günü yapılması öngörülen Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavını ertelemek istediklerini belirterek, bu konuda Adalet Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.   
  <...

17.11.2006 - Yarsav’dan Adalet Bakanlığı’na: ’Kararlara Uyun’. (ANKA Ajansı)
Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’nın Danıştay’ın verdiği 2 yürütmeyi durdurma kararına rağmen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavını 25 Kasım 2006’da yapacağını duyurması üzerine, Bakanlığa ’kararlara uyun’ dilekçesi verdi. Hakim ve savcılar arasında b...

17.11.2006 - Hakim ve Savcı Sınavı - Adalet Bakanı yargı kararını dikkate almıyor (Cumhuriyet Gazetesi)
Adalet Bakanlığı, Danıştay’ın durdurma kararına karşın adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavının 25 Kasım’da gerçekleştirileceğini açıkladı.   
 
Yarsav’ın açtığı dava sonrasında Danıştay 12. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği adli yargı hâkim ve savcı ad...

17.11.2006 - Adli ve idari yargıdaki yargıç ve savcı adaylığı yazılı sınav ve mülakatları hakkında basın açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI Adalet Bakanlığının yapmış olduğu duyuru ile 100 idari yargı yargıç adayının alınacağı, yazılı sınavın 15.10.2006 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirileceği ve yazılı sınavı kazananların Bakanlıkça mülakata tabi tutulacağı belirtilmiştir. Yine Adalet Bakanlığınca yapılan bir ba...

16.11.2006 - Adalette ’Büyük birader’i durdurun uyarısı - (Radikal Gazetesi)
YARSAV, gizli hazırlık soruşturmaları dahil savcılık ve mahkemelerin tüm işlemlerini izlemeye olanak veren elektronik sistemden vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu: Kuvvetler ayrılığı ve gizlilik ilkesine aykırı.   
 
Radikal’in gündeme taşıdığı ’Adalette büyük bir...

15.11.2006 - YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun NTV’ye Sorun Programında UYAP ile ilgili açıklamaları
Konu: Ulusal yargı ağı projesi
Konuk: Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu   
 
Celal Pir: NTV’ye Sorun programından hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Ulusal yargı ağı projesi yavaşlığından her zaman yakındığımız yargılama sistemimizin hızlı...

14.11.2006 - Hakim ve Savcı adayı sınavına durdurma
Danıştay, Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile sınav ve mülakata ilişkin yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. İdari yargı hakim adaylığı için yazılı sınav, ÖSYM tarafından 15 ekim 2006’da yapılmış, sınavı kazanan 482 adayın 18-26 aralık 2006 ...

02.11.2006 - GENEL KURUL DUYURUSU
Sayın Üyelerimiz. Birliğimizin olağan birinci genel kurul toplantısı YARSAV Geçici Yönetim Kurulunun 14.10.2006 gün ve 06 sayılı kararı. Tüzüğümüzün Geçici 1/1.maddesi gereğince  19.11.2006 Pazar günü saat 10.00 da Türkiye Noterler Birliğinin Mithatpaşa Caddesi, No:12, Yenişehir/Ankara adresin...

17.10.2006 -AİDATLARIN ÖDENMESİ, YENİ ÜYE KAYDI VE GENEL KURULA İLİŞKİN DUYURU
Sayın Üyelerimiz. Bilindiği üzere Yargıçlar ve Savcılar Birliği oluşumu, 26.6.2006 tarihinde gerekli hukuksal süreç tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Birliğimizin önüne çıkarılan idari engeller Danıştay 1O. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararıyla aşılmıştır. Bu konuda ayrıntılı açıklamayı in...

29.09.2006 - YARSAV, idari engelleri "yürütmenin durdurulması kararıyla" aşmış olup, seçimli genel kurul süreci başlayacaktır.
Türk Medeni Yasası’nın 60 ncı ve Dernekler Yönetmeliğinin 6 ncı maddeleri uyarınca "en büyük mülki amirin dernek tüzüğünü bizzat"  incelemekle yetkili ve görevli olmasına rağmen;  Ankara Valiliği, tüzüğümüzü İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına göndermiştir. Bu birim ise, yarg...

06.09.2006 - Yeni Adli Yıl Başladı
Adli ve idari yargıda adli tatil sona erdi. Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay’da bugün tören düzenlendi.
Törende, Yargıtay Başkanı Osman Arslan, 2006-2007 adli yıl açılış konuşmasına yaptı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok de törende bir konuşma yaptı.   <...

09.08.2006 - Yarsav’ın açılan idari yargı hakim adaylığı sınavı hakkında Basın Açıklaması
15 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilecek idari yargı hakim adaylığı yazılı sınavı ile ilgili olarak Yarsav’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:  
 
BASIN AÇIKLAMASI Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce 09.8.2006 tarihinde yapılan duyuruda; yazılı ve mülakat sına...

02.08.2006 - Yarsav’ın Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yönetmeliği hakkında Basın Açıklaması
02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili basın açıklaması şöyle:  
 
BASIN AÇIKLAMASI 02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Ga...

02.08.2006 - Zorunlu müdafiilik hizmetlerinin durdurulması konusunda Yarsav’dan Basın Açıklaması
Barolar Birliği’nin zorunlu müdafiilik hizmetlerinin durdurulması yönündeki kararına karşı Yarsav yazılı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:   
 
BASIN AÇIKLAMASI 01.06.2005 te yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Yasası ile müdafi/vekil görevlendirmenin kapsamı geniş...

31.07.2006 - Adli tatil başlıyor
      Adli tatil, 31 Temmuz günü mesai saati bitiminden itibaren başlıyor.  
 
      Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek, diğer davalara ise...

28.07.2006 - Genelkurmay, emekli Korgeneral ile ilgili soruşturma başlattı
Genelkurmay Başkanlığı, Emekli Korgeneral Altay Tokat’ın açıklamaları konusunda soruşturma başlattı.  
 
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, "Emekli Korgeneral Altay Tokat’ın önce haftalık bir dergide yayınlanan ve müte...

28.07.2006 -Bombacı Paşa’ya ’kaçakçılık’ davası
      Emekli Korgeneral Altay Tokat ile eski Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve AKP’nin kurucularından Kemal Albayrak hakkında Gebze Başsavcılığı’nca 2004/5170 sayılı iddianame ile “Devlet memurlarına intisap iddiasıyla menfaat temin etmek" suçlamas...

28.07.2006 -YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Bu açıkça kendi kendini ihbardır."
Emekli Korgeneral Altay Tokat’ın Güneydoğu’da görev yaparken bölgeye yeni gelen hâkimleri ’hizaya getirmek’ için evlerine yakın yerlere birkaç bomba attırdığını itiraf etmesi üzerine suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Daha yeni kurulan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) ilk resmi açıklamas...

28.07.2006 -Emekli Korgeneral Altay Tokat: ’Hakimleri hizaya getirmek için bir iki bomba attırdım’
MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi emekli Korgeneral Altay Tokat, "Güneydoğu’da görev yaparken bölgeye yeni gelen hâkim ve memurlar işlerini ciddiye alıp hizaya girsinler diye bomba attırdım. Bunda ne var. Bunların hepsi eğitim amaçlı, harekât planlarının bir parçası. Bu bir suç değil, nitekim bunların...

22.07.2006 -Başbakanlık, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ni Danıştay’a vermedi
Başbakanlık, ’Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ni, Anayasa’ya uygunluk açısından incelemek için isteyen Danıştay’a olumsuz yanıt verdi, belgenin gizli olduğunu bildirdi. 
  
 
Başbakanlık, Danıştay’ın Anayasa’ya uygun olup olmadığını incele...